ေဖ့စ္ဘုတ္အေကာင့္မွာ Followed ဖြင့္နည္း - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

ေဖ့စ္ဘုတ္အေကာင့္မွာ Followed ဖြင့္နည္း

🇲🇲မဂၤလာပါ🇲🇲•••ကိုယ့္ေဖစ္ဘုတ္အေကာင့္မွာFollow
လိုက္ထားတ့ဲသူငယ္ခ်င္းေတြ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရိွေန
လဲ မိမိသိေစဖို႔ Followed ပိတ္ေနရင္ ဖြင့္ရပါမယ္။ဒါက
Followed ပိတ္ေနတာကို ဖြင့္နည္းပါ။ေတာင္းဆိုထား
တ့ဲသူေတြန႔ဲ လိုအပ္ေနတ့ဲ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ရည္
ရြယ္ပါတယ္။ေလ့လာလို႔ရေအာင္ ပံုေလးေတြန႔ဲၫြန္းပါ
တယ္။အဆင္ေျပပါေစ။


အဆင္ေၿပပါေစ
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)
ေဖ့စ္ဘုတ္အေကာင့္မွာ Followed ဖြင့္နည္း Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 6:49 PM Rating: 5 🇲🇲 မဂၤလာပါ 🇲🇲 •••ကိုယ့္ေဖစ္ဘုတ္အေကာင့္မွာFollow လိုက္ထားတ့ဲသူငယ္ခ်င္းေတြ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရိွေန လဲ မိမိသိေစဖို႔ Followed ပိတ္ေနရင္ ဖြင့္...

No comments: