သိသင့္သိထိုက္ေသာ Cyber Security Attacking အမ်ိဳးအစားမ်ားအေၾကာင္း - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

သိသင့္သိထိုက္ေသာ Cyber Security Attacking အမ်ိဳးအစားမ်ားအေၾကာင္း

1. Hacking (သက္ဆိုင္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ မသမာေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဥပမာ - သတင္းအခ်က္အလက္ခုိးယူျခင္း)
2. Denial Of Service Attack (အသံုးျပဳသူမ်ား အသံုးမျပဳႏိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း)
3. Virus Dissemination (Computer တြင္ Virus မ်ား ျပန္႔ပြားေစျခင္း)
4. Software Privacy (ခြင့္ျပဳခ်က္လိုင္စင္မရွိပဲ အသံုးျပဳျခင္း)
5. IRC Crime (Internet Chat Room မ်ားမွ မသမာမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း)
6. Credit Card Fraud (Credit Card Number မ်ားကို ပိုင္ရွင္မသိပဲခိုးယူျခင္း)
7. Net Extortion (Internet ကိုအသံုးခ်ၿပီး မသမာမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဥပမာ - ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းျခင္း)
8. Phishing (အေရးႀကီး စီးပြားေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ခုိးယူျခင္း)
9. Spoofing (အျခားသူမ်ား၏ IP Address မ်ားကိုခုိးယူသံုးစြဲျခင္း)
10. Cyber Stalking (Internet, Email အစရွိသည့္ မီဒီယာမ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ျခင္း)
11. Cyber Defamation (Inter, Email အစရွိသည့္ မီဒီယာမ်ားကိုအသံုးခ်ၿပီး မေကာင္းသတင္းလႊင့္ တိုက္ခုိက္ျခင္း၊ Personal Attak [PA] လုပ္ျခင္း)
12. Threatening (Internet, Email အစရွိသည့္ မီဒီယာမ်ားကိုအသံုးခ်ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း)
13. Salami Attack (Bank Server တြင္သံုးစြဲသူမ်ား၏ေငြ Account မ်ားမွမသိမသာထုတ္ယူႏိုင္ေသာ Malicious Software မ်ားထည့္သြင္းျခင္း
#Aung Kyaw Min

အားလံုးကိုခင္မင္လွ်က္
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)
www.nyilattun.com

သိသင့္သိထိုက္ေသာ Cyber Security Attacking အမ်ိဳးအစားမ်ားအေၾကာင္း Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 10:24 AM Rating: 5 1. Hacking (သက္ဆိုင္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ မသမာေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဥပမာ - သတင္းအခ်က္အလက္ခုိးယူျခင္း) 2. D...

No comments: