တစ္ေန႔လွ်င္ ေဖ့စ္ဘုတ္ ဘယ္ႏွစ္နာရီသံုးသလဲဆိုတာသိရိွ ႏိုင္မယ့္နည္း - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

တစ္ေန႔လွ်င္ ေဖ့စ္ဘုတ္ ဘယ္ႏွစ္နာရီသံုးသလဲဆိုတာသိရိွ ႏိုင္မယ့္နည္း

🇲🇲မဂၤလာပါ🇲🇲•••မိမိတို႔တစ္ေန႔လွ်င္ ေဖ့စ္ဘုတ္ ဘယ္ႏွစ္
နာရီသံုးသလဲ ဆိုတာသိရိွႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေလးပါ။Face
book က Android Appမွာ Your Time on Facebook
အမည္ရ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။
သူက တစ္ေန႔လွ်င္ မိမိတု႔ိ Facebook ကို အခ်ိန္ဘယ္
ေလာက္ သံုးသလဲဆိုတာကို တစ္ေန႔ခ်င္းစီအတြက္ ျပသ
ေပးထားပါတယ္။ တစ္ေန႔လွ်င္ Facebook သံုးမယ့္
အခ်ိန္ကိုလည္း သတ္မွတ္ထားႏုိင္ၿပီး အဲဒီ အခ်ိန္ျပည့္ရင္
သူက အသိေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ 

Facebook ကို အလြန္အကြ်ံ အသံုးျပဳသူမ်ား အတြက္ 
အလြန္ အသံုး၀င္ပါတယ္။ေလ႔လာလို႔ရေအာင္ ပံုေလးေတြ
နဲ႔ညြန္းပါတယ္။အဆင္ေျပက်ပါေစ။


 အားလံုးကိုခင္မင္လ်က္ 
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)
www.nyilattun.com

တစ္ေန႔လွ်င္ ေဖ့စ္ဘုတ္ ဘယ္ႏွစ္နာရီသံုးသလဲဆိုတာသိရိွ ႏိုင္မယ့္နည္း Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 5:23 PM Rating: 5 🇲🇲 မဂၤလာပါ 🇲🇲 •••မိမိတို႔တစ္ေန႔လွ်င္ ေဖ့စ္ဘုတ္ ဘယ္ႏွစ္ နာရီသံုးသလဲ ဆိုတာသိရိွႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေလးပါ။Face book က Android Appမွာ Your...

No comments: