ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေလ့လာႏုိင္မယ့္ေဆာ႔ဝဲ - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေလ့လာႏုိင္မယ့္ေဆာ႔ဝဲ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္း က်င္းပလ်က္ရွိတဲ့ အစည္းအေ၀းဆုိင္ရာ၊ ကိုယ္စားလွယ္ဆုိင္ရာ၊ ဥပေဒ
ဆုိင္ရာနဲ႔ သတင္းေတြကို အလြယ္တကူ ဖတ္႐ႈႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး App ကို အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ဘာသာႏွစ္မ်ဳိးနဲ႔အသုံး
ၿပဳႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးထားပါတယ္။ အြန္လုိင္းအေျချပဳ App ျဖစ္ၿပီး အြန္လုိင္း Offline ပုံစံႏွစ္မ်ဳိးနဲ႔ အသုံးျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ -ရဲထြဋ္ဝင္း
PhotoInstrument 7.6 Build 906 Multilingual Portable

Click here to downloadအားလံုးကိုခင္မင္လွ်က္
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)
www.nyilattun.com

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေလ့လာႏုိင္မယ့္ေဆာ႔ဝဲ Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 1:44 AM Rating: 5 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္း က်င္းပလ်က္ရွိတဲ့ အစည္းအေ၀းဆုိင္ရာ၊ ကိုယ္စားလွယ္ဆုိင္ရာ၊ ဥပေဒ ဆုိင္ရာနဲ႔ သတင္းေတြကို အလြယ္တကူ ဖတ္႐ႈႏုိင္မွာ...

No comments: