အခန္္းအက်ယ္အေပၚမူတည္ျပီး အဲကြန္္းဘယ္ႏွစ္လံုးတတ္ရမလဲတြက္နည္္း - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

အခန္္းအက်ယ္အေပၚမူတည္ျပီး အဲကြန္္းဘယ္ႏွစ္လံုးတတ္ရမလဲတြက္နည္္း

Zawgyiျဖင့္ဖတ္ရန္အခန္္းအက်ယ္အေပၚမူတည္ျပီး အဲကြန္္းဘယ္ႏွစ္ေကာင္တတ္ရမလဲ တြက္နည္္း
အခန္းတခန္းကို အဲကြန္းစက္္ဘယ္ေလာက္စက္ကို တပ္ရမလဲသိပ္မ႐ွင္းဘူးဆိုလို႔ ေရးၿပီးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်။
အင္ဂ်င္နီယာနည္းပညာအရ တြက္နည္းကအေသးစိတ္တြက္ရေပမယ့္္သာမာန္လူတိုင္းနားလည္ဖို႔ တြက္နည္းအၾကမ္းတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်။
ေန႔တေန႔ရဲ႕ပ်မ္း မ်ွအပူခ်ိန္ 70’F နဲ႔ 90’F ၾကား႐ွိတဲ့နွစ္ထပ္ သံုးထပ္ ေလးထပ္တိုက္တခုလံုးမွာရွိတဲ့သာမာန္ေနအိမ္ ၊ရံုးခန္းေတြအတြက္ဆိုရင္ ဒီအတိုင္းစိတ္ခ်လက္ခ်တြက္လို႔ရပါတယ္။
ပထမဆံုးအခန္းရဲ႕ထုထည္ကိို ကုိုကုဗေပနဲ႔႐ွာပါ။
ဥပမာ အလ်ား=15ft အနံ=10ft
အျမင့္=10 ft ႐ွိတဲ့ အုတ္နံရံကါ၊ျပူတင္းေပါက္ဧရိယာက 25 Sqft ေအာက္႐ွိတဲ့၊လူ ၄ ေယာက္ေအာက္ေနတဲ့ဲအခန္းဆိုပါေတာ့
အခန္းရဲ႕..အလ်ားxအနံxအျမင့္ ေျမႇာက္ရင္ ထုထည္္ရမယ္..1510ftx10ft=1500 ft3 ဆိုပါေတာ့
အဲဒါကို….ေအာက္က ေဖာ္ျပထားတဲ့အခန္းအေနအထားေပၚမူတည္လို႔္ေပးထားတဲ့ ကိန္ဂဏန္းနဲ႔ေျမႇာက္ရင္အခန္းရဲ႕ စြန္႔ထုတ္ရမည့္ စက္ရဲ႕ BTU ကိုရပါတယ္။
အဲဒီ BTU စုစုေပါင္းကို..8000 နဲ႔စားရင္ျမင္းေကာင္းေရ..ဘယ္ႏွစ္ေကာင္ဆိုတာရပါတယ္။
အခန္းအမ်ိဳးအစား(၁)
လူနည္းနည္းေနတဲ႔၊အုတ္နံရံကာ၊မ်က္နွာျကက္လံုံအခန္းဆိုတဲ့အတြက္6 နဲ႔ထပ္ေျမႇာက္ရပါမယ္။ဒီအခန္းအတြက္ဆိုရင္္1500 ft3 x 6=9000 Btu8000 နဲ႔ စာေတာ့ (1.1 Hp)ေက်ာ္ေက်ာ္ရပါတယ္။အရပ္ေျပာေျပာရရင္ 1 Hp တေကာင္ စက္တပ္ရမယ္လို႔ဆိုတာပါ။
အခန္းအမ်ိဳးအစား(၂)လူေတာ့နည္းတယ္ အထပ္သား၊သစ္သားကာထားတယ္၊မ်က္နွါျကက္လံုတယ္ဆိုရင္..9 နဲ႔ထပ္ေျမႇာက္ရပါမယ္။
ဒီအခန္းအတြက္ဆိုရင္ 1500 ft3x 9=13500 Btu8000 နဲ႔စားရင္္(1.5 Hpတေကာင္ခြဲ ေက်ာ္ေက်ာ္ရပါတယ္)
က်န္တဲ့အခန္းပံုစံေတြလည္း ဒီအတိုင္းနမူနာယူတြက္သြားႏိုင္ပါတယ္။
အခန္းအမ်ိဳးအစား(၃)
အုတ္နံရံကာအခန္း၊လူေတာ့နည္းတယ္၊မွန္ေတြက အခန္းနံရံရဲ႕ ဧရိယာရဲ့ သံုးပံုတပံုေက်ာ္ကာထားတယ္၊မ်က္ ႏွာျကက္ကအပူလံုတယ္ဆိုရင္လည္း 9 နဲ႔ေျမႇာက္ရပါမယ္။
အခန္းအမ်ိဳးအစား(၄)
အုတ္နံရံကာထားတယ္ ျပဴတင္းနည္းတယ္၊ ဒါေပမယ့္လူအသင့္အတင့္နဲ့အစည္းအေဝးခန္း၊အားကစားခန္းမျဖစ္ေနတယ္၊မ်က္ ႏွာျကက္အပူလံုဆိုရင္လည္း ၉နဲ႔ေျမႇာက္ရပါမယ္။
အခန္းအမ်ိဳးအစား(၅)
အုတ္နံရံကာထားတယ္ ျပဴတင္းနည္းတယ္၊ ဒါေပမယ့္လူအမ်ားနဲ႔ အစည္းအေဝးခန္းဆိုရင္ 12 နဲ႔ေျမႇာက္ရပါမယ္။
အခန္းအမ်ိဳးအစား(၆)
အုတ္နံရံကာထားတယ္ ျပဴတင္းနည္းတယ္၊ ဒါေပမယ့္လူနည္းတယ္၊မ်က္ႏွာၾကက္လံုတယ္ ျပဴတင္းေပါက္အမ်ားႀကီးက်ယ္တဲ့နံရံေတြ႐ွိတဲ့အစည္းအေဝးခန္းဆိုရင္လည္း 12 နဲ႔ေျမႇာက္ရပါမယ္။
အခန္းအမ်ိဳးအစား(၇)
အိပ္ခန္း၊ဧည့္ခန္းပဲ အုတ္နံရံကာ၊ျပဴတင္းေပါက္နည္း၊ မ်က္နွာျကက္လံုတဲ့ လူအေတာ္အသင့္မ်ားရင္ 7.5 နဲ႔ေျမႇာက္ရပါမယ္
ေနာက္ထပ္ ဥပမာတခုထပ္တြက္ျပရရင္အစည္းအေဝးခန္းတခုလူမ်ားတယ္ျပဴတင္းေပါက္နည္းတယ္ပံုမွန္ပဲအုတ္နံရံကာ..မ်က္ႏွာၾကက္လံုတယ္
အလ်ား။ 40 ft
အနံ။20 ft
အျမင့္။12 ft ႐ွိတဲ့အခန္းဆိုပါေတာ့
အခန္းထဳထည္=40x 20 x 12=9600 ft3သူကို႔ အေပၚကေဖာ္ျပထားတဲ့အခန္အမ်ိဳးအစားအရ12 နဲ႔ေျမႇာက္ရပါမယ္။အဲဒါဆိုရင္9600x 12 =115200 Btu ရပါမယ္
အဲဒါဆိုရင္
115200 ကို 8000 နဲ႔ စားရင္ 14.4 Hp ရပါမယ္။
1 Hp ၁၄ လံုးတပ္ရင္တပ္(တေကာင္ 14 လံုး)
1.5 Hp ၁၀ လံုးတပ္ရင္တပ္
3 Hp ၅ လံုးတပ္ရင္တပ္ တခုခုကိုတပ္ေပးလို႔ရပါၿပီ။
စက္ေတြကိုေနရာခ်ရင္သာလူတိုင္းစီကို ေလျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္တဲ့ ေနရာနဲ႔ခ်ိန္ၿပီးတပ္ရံုပါ။
အဓိကမွတ္ရမွာကေတာ့ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္၊ထရံကာမ်က္ႏွာက်က္မ႐ွိတဲ့မလံုတဲ့ဲအေဆာက္အဦးအဦးေတြအတြက္ကေတာ့..
အဲကြန္းတပ္ဖို႔အဆင္မေျပသလို၊သင့္လည္းမသင့္ေတာ္ပါဘူး။သာမာန္လူသက္သာယံုပဲရပါမယ္။ေသခ်ာတြက္လို႔လည္းမရပါဘူးဗ်။
1 Ton အိမ္သံုးအဲကြန္းအေသးဟာ
လ်ွပ္စစ္ Power Input1119 Watts(1.119 Kw)
1.5 Hp (1 HP=746 Watts)(တေကာင္ခြဲ)နဲ႔ညီပါတယ္။
Cooling Capacity အေနနဲ႔12000 Btu
3500Watt(3.5 KW)3024 Kilo Calories(Kcal)နဲ႔ညီပါတယ္။
အဲဒါေတြက..စက္ရဲ႕ေဘးName plate မွာ ဘယ္ေလာက္ Cooling capacity ႐ွိတယ္္ဘယ္ေလာက္ power input ႐ွိတယ္ေရးထားပါ
တယ္။Cooling capacity တူၿပီးPower input နည္းတဲ့ တနည္းအားျဖင့္္လ်ွပ္စစ္ဝပ္ နည္းတဲ့စက္ကိုေရြးခ်ယ္တပ္ဆင္သင့္ပါတယ္။
ကိုနႏၵမိုး

 =======================================

 အခန််းအကျယ်အပေါ်မူတည်ပြီး အဲကွန််းဘယ်နှစ်လုံးတတ်ရမလဲတွက်နည််း
 Unicodeဖွငျ့ဖတျရနျအခန််းအကျယ်အပေါ်မူတည်ပြီး အဲကွန််းဘယ်နှစ်ကောင်တတ်ရမလဲ တွက်နည််း
အခန်းတခန်းကို အဲကွန်းစက််ဘယ်လောက်စက်ကို တပ်ရမလဲသိပ်မရှင်းဘူးဆိုလို့ ရေးပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ။
အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာအရ တွက်နည်းကအသေးစိတ်တွက်ရပေမယ့််သာမာန်လူတိုင်းနားလည်ဖို့ တွက်နည်းအကြမ်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ။
နေ့တနေ့ရဲ့ပျမ်း မျှအပူချိန် 70’F နဲ့ 90’F ကြားရှိတဲ့နှစ်ထပ် သုံးထပ် လေးထပ်တိုက်တခုလုံးမှာရှိတဲ့သာမာန်နေအိမ် ၊ရုံးခန်းတွေအတွက်ဆိုရင် ဒီအတိုင်းစိတ်ချလက်ချတွက်လို့ရပါတယ်။
ပထမဆုံးအခန်းရဲ့ထုထည်ကိို ကိုုကုဗပေနဲ့ရှာပါ။
ဥပမာ အလျား=15ft အနံ=10ft
အမြင့်=10 ft ရှိတဲ့ အုတ်နံရံကါ၊ပြူတင်းပေါက်ဧရိယာက 25 Sqft အောက်ရှိတဲ့၊လူ ၄ ယောက်အောက်နေတဲဲ့အခန်းဆိုပါတော့
အခန်းရဲ့..အလျားxအနံxအမြင့် မြှောက်ရင် ထုထည််ရမယ်..1510ftx10ft=1500 ft3 ဆိုပါတော့
အဲဒါကို….အောက်က ဖော်ပြထားတဲ့အခန်းအနေအထားပေါ်မူတည်လို့်ပေးထားတဲ့ ကိန်ဂဏန်းနဲ့မြှောက်ရင်အခန်းရဲ့ စွန့်ထုတ်ရမည့် စက်ရဲ့ BTU ကိုရပါတယ်။
အဲဒီ BTU စုစုပေါင်းကို..8000 နဲ့စားရင်မြင်းကောင်းရေ..ဘယ်နှစ်ကောင်ဆိုတာရပါတယ်။
အခန်းအမျိုးအစား(၁)
လူနည်းနည်းနေတဲ့၊အုတ်နံရံကာ၊မျက်နှာကြက်လုံံအခန်းဆိုတဲ့အတွက်6 နဲ့ထပ်မြှောက်ရပါမယ်။ဒီအခန်းအတွက်ဆိုရင််1500 ft3 x 6=9000 Btu8000 နဲ့ စာတော့ (1.1 Hp)ကျော်ကျော်ရပါတယ်။အရပ်ပြောပြောရရင် 1 Hp တကောင် စက်တပ်ရမယ်လို့ဆိုတာပါ။
အခန်းအမျိုးအစား(၂)လူတော့နည်းတယ် အထပ်သား၊သစ်သားကာထားတယ်၊မျက်နှါကြက်လုံတယ်ဆိုရင်..9 နဲ့ထပ်မြှောက်ရပါမယ်။
ဒီအခန်းအတွက်ဆိုရင် 1500 ft3x 9=13500 Btu8000 နဲ့စားရင််(1.5 Hpတကောင်ခွဲ ကျော်ကျော်ရပါတယ်)
ကျန်တဲ့အခန်းပုံစံတွေလည်း ဒီအတိုင်းနမူနာယူတွက်သွားနိုင်ပါတယ်။
အခန်းအမျိုးအစား(၃)
အုတ်နံရံကာအခန်း၊လူတော့နည်းတယ်၊မှန်တွေက အခန်းနံရံရဲ့ ဧရိယာရဲ့ သုံးပုံတပုံကျော်ကာထားတယ်၊မျက် နှာကြက်ကအပူလုံတယ်ဆိုရင်လည်း 9 နဲ့မြှောက်ရပါမယ်။
အခန်းအမျိုးအစား(၄)
အုတ်နံရံကာထားတယ် ပြူတင်းနည်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်လူအသင့်အတင့်နဲ့အစည်းအဝေးခန်း၊အားကစားခန်းမဖြစ်နေတယ်၊မျက် နှာကြက်အပူလုံဆိုရင်လည်း ၉နဲ့မြှောက်ရပါမယ်။
အခန်းအမျိုးအစား(၅)
အုတ်နံရံကာထားတယ် ပြူတင်းနည်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်လူအများနဲ့ အစည်းအဝေးခန်းဆိုရင် 12 နဲ့မြှောက်ရပါမယ်။
အခန်းအမျိုးအစား(၆)
အုတ်နံရံကာထားတယ် ပြူတင်းနည်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်လူနည်းတယ်၊မျက်နှာကြက်လုံတယ် ပြူတင်းပေါက်အများကြီးကျယ်တဲ့နံရံတွေရှိတဲ့အစည်းအဝေးခန်းဆိုရင်လည်း 12 နဲ့မြှောက်ရပါမယ်။
အခန်းအမျိုးအစား(၇)
အိပ်ခန်း၊ဧည့်ခန်းပဲ အုတ်နံရံကာ၊ပြူတင်းပေါက်နည်း၊ မျက်နှာကြက်လုံတဲ့ လူအတော်အသင့်များရင် 7.5 နဲ့မြှောက်ရပါမယ်
နောက်ထပ် ဥပမာတခုထပ်တွက်ပြရရင်အစည်းအဝေးခန်းတခုလူများတယ်ပြူတင်းပေါက်နည်းတယ်ပုံမှန်ပဲအုတ်နံရံကာ..မျက်နှာကြက်လုံတယ်
အလျား။ 40 ft
အနံ။20 ft
အမြင့်။12 ft ရှိတဲ့အခန်းဆိုပါတော့
အခန်းထုထည်=40x 20 x 12=9600 ft3သူကို့ အပေါ်ကဖော်ပြထားတဲ့အခန်အမျိုးအစားအရ12 နဲ့မြှောက်ရပါမယ်။အဲဒါဆိုရင်9600x 12 =115200 Btu ရပါမယ်
အဲဒါဆိုရင်
115200 ကို 8000 နဲ့ စားရင် 14.4 Hp ရပါမယ်။
1 Hp ၁၄ လုံးတပ်ရင်တပ်(တကောင် 14 လုံး)
1.5 Hp ၁၀ လုံးတပ်ရင်တပ်
3 Hp ၅ လုံးတပ်ရင်တပ် တခုခုကိုတပ်ပေးလို့ရပါပြီ။
စက်တွေကိုနေရာချရင်သာလူတိုင်းစီကို လေဖြန့်ဖြူးနိုင်တဲ့ နေရာနဲ့ချိန်ပြီးတပ်ရုံပါ။
အဓိကမှတ်ရမှာကတော့ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ထရံကာမျက်နှာကျက်မရှိတဲ့မလုံတဲဲ့အဆောက်အဦးအဦးတွေအတွက်ကတော့..
အဲကွန်းတပ်ဖို့အဆင်မပြေသလို၊သင့်လည်းမသင့်တော်ပါဘူး။သာမာန်လူသက်သာယုံပဲရပါမယ်။သေချာတွက်လို့လည်းမရပါဘူးဗျ။
1 Ton အိမ်သုံးအဲကွန်းအသေးဟာ
လျှပ်စစ် Power Input1119 Watts(1.119 Kw)
1.5 Hp (1 HP=746 Watts)(တကောင်ခွဲ)နဲ့ညီပါတယ်။
Cooling Capacity အနေနဲ့12000 Btu
3500Watt(3.5 KW)3024 Kilo Calories(Kcal)နဲ့ညီပါတယ်။
အဲဒါတွေက..စက်ရဲ့ဘေးName plate မှာ ဘယ်လောက် Cooling capacity ရှိတယ််ဘယ်လောက် power input ရှိတယ်ရေးထားပါ
တယ်။Cooling capacity တူပြီးPower input နည်းတဲ့ တနည်းအားဖြင့််လျှပ်စစ်ဝပ် နည်းတဲ့စက်ကိုရွေးချယ်တပ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
ကိုနန္ဒမိုး


အားလံုးကိုခင္မင္လ်ွက္
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)
www.nyilattun.com

အခန္္းအက်ယ္အေပၚမူတည္ျပီး အဲကြန္္းဘယ္ႏွစ္လံုးတတ္ရမလဲတြက္နည္္း Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 6:42 AM Rating: 5 Zawgyiျဖင့္ဖတ္ရန္ အခန္္းအက်ယ္အေပၚမူတည္ျပီး အဲကြန္္းဘယ္ႏွစ္ေကာင္တတ္ရမလဲ တြက္နည္္း အခန္းတခန္းကို အဲကြန္းစက္္ဘယ္ေလာက္စက္ကို တပ္ရမလဲသိပ္မ႐ွင...

No comments: