မေလးရွား မွU Mobileကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ျမန္မာဖုန္းမ်ားသို႔ ဖုန္းေဘလြဲနည္း - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

မေလးရွား မွU Mobileကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ျမန္မာဖုန္းမ်ားသို႔ ဖုန္းေဘလြဲနည္း

#မေလးရွား မွU Mobileကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား
ျမန္မာဖုန္းမ်ားသို႔ ဖုန္းေဘလြဲနည္း
RM 15.00=MMK 3000
RM 25.00=MMK 5000
ျဖင္႔လဲြနိုင္ပါသည္။

#ညီအစ္ကိုေမာင္နွမမ်ား
အဆင္ေျပက်ပါေစ
အဆင္ေၿပပါေစ
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)
www.nyilattun.com

မေလးရွား မွU Mobileကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ျမန္မာဖုန္းမ်ားသို႔ ဖုန္းေဘလြဲနည္း Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 2:44 AM Rating: 5 # မေလးရွား မွU Mobileကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ျမန္မာဖုန္းမ်ားသို႔ ဖုန္းေဘလြဲနည္း RM 15.00=MMK 3000 RM 25.00=MMK 5000 ျဖင္႔လဲြနိုင္ပါသည္...

No comments: