သင္နဲ႔ Friends မဟုတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္က သင့္ထံ Message ေပးပို႔တဲ့အခါမွာ Facebook က Notification ျပသေပးျခင္း မရွိပါဘူး။ သင့္အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မွာ စိုးလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ Messages မ်ားကို Filtered Message Folder ထဲမွာ ဖြက္ေပးထားပါတယ္။ အဲဒီဖြက္ထားတဲ့ Message မ်ားကို ဖတ္ခ်င္ရင္ နည္းလမ္းရွိပါတယ္။ အဲဒီ ဖိုဒါထဲမွာ သင္နဲ႔ Friends မဟုတ္ေပမယ့္ အျပင္မွာ သိကြ်မ္းတဲ့ လူမ်ားရဲ႕ Message မ်ားလည္း ပါ၀င္ေနႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ Filtered Message Folder ထဲမွ Message မ်ားကို ဖတ္နည္းကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
Android Device မွာ ဖြက္ထားတဲ့ Message မ်ားကို ဖတ္နည္း
(၁) Home Screen ကေန Messenger App ကို ဖြင့္ပါ။ ညာဘက္အေပၚေထာင့္မွ Settings Icon ကို ႏွိပ္ပါ။
1
(၂) People က႑ထဲသြားပါ။
2 

(၃) Message Requests ကို ႏွိပ္ပါ။

(၄) ေအာက္ေျခမွ Filtered Requests ကို ႏွိပ္ပါ။

4
(၅) Filtered Messages မ်ားကို မွိန္ေဖ်ာ့စြာ ျပသေပးထားပါတယ္။
5 

(၆) Message တစ္ခုကို ႏွိပ္ၿပီး စာမ်ားကို ဖတ္ပါ။ အဲဒီလူ ေပးပို႔တဲ့ Messages မ်ားကို သင့္ရဲ႕ Inbox ထဲ တန္းေရာက္ေစခ်င္ရင္ Accept ကို ႏွိပ္ေပးပါ။


 အားလံုးကိုခင္မွင္လ်က္

Cd==>>myanmardigitallife