စက္မႈလယ္ယာေဆာ႔ဝဲ - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

စက္မႈလယ္ယာေဆာ႔ဝဲ

လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာအသုံးခ်စရာမ်ား၊ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္
ေသာ လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာမ်ားစာရင္းစသည္တို႔ကိုသိရိွႏိုင္မည္႔ေဆာ႔ဝဲၿဖစ္ပါတယ္။လယ္ယာသုံးစက္
ကိရိယာမ်ား၏ စက္အသြားႏႈန္းဆန္းစစ္နိုင္ျခင္း၊လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူျမႇပ္ႏွံရေငြအေပၚတစ္ ႏွစ္စာ အရႈံး/အျမတ္တြက္ခ်က္နိုင္ျခင္း၊လယ္ယာေျမအက်ယ္အဝန္းကိုလိုက္၍ လုပ္ငန္းၾကာျမင့္ခ်ိန္တြက္ခ်
က္နိုင္ျခင္း၊သုံးစြဲမည့္ ထြန္ယက္ေရးလုပ္ငန္းသုံးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ အင္ဂ်င္စြမ္းအားရွိသည့္ ထြန္
စက္ႀကီးေရြးခ်ယ္ရန္ တြက္ခ်က္နိုင္ျခင္း၊လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာမ်ားအား စက္ေမာင္းနာရီအလိုက္ ထိန္းသိ
မ္းႀကံ့ခိုင္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ၾကည့္ရႈနိုင္ျခင္း၊ေတာင္သူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိေသာ ဌာနလုပ္ငန္းမ်ားအား
ၾကည့္ရႈနိုင္ျခင္း၊အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူနိုင္သည့္လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာမ်ားစာရင္းအား ၾကည့္ရႈနိုင္ၿခင္း
၊ဆက္သြယ္စုံစမ္းနိုင္သည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား ၾကည့္ရႈနိုင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။Download လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေ
တာ႔ ေအာက္ပါလင္႔မွ Download လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
     PhotoInstrument 7.6 Build 906 Multilingual Portable

Solidfiles Link


အဆင္ေၿပပါေစ
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)
www.nyilattun.com

စက္မႈလယ္ယာေဆာ႔ဝဲ Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 4:41 AM Rating: 5 လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာအသုံးခ်စရာမ်ား၊ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ ေသာ လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာမ်ားစာရင္းစသည္တို႔ကိုသိရိ...

No comments: