ေဖ့စ္ဘုတ္သံုးရင္းMessengers မွာ Activenow မီးစိမ္း ေဖ်ာက္နည္း - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

ေဖ့စ္ဘုတ္သံုးရင္းMessengers မွာ Activenow မီးစိမ္း ေဖ်ာက္နည္း

🇲🇲မဂၤလာပါ🇲🇲•••ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ မိမိလိုင္းတက္ေနတာကို တစ္ဖက္ Friend ေတြမသိေအာင္ လုပ္ထား
ခ်င္တ့ဲ ေဖ့စ္ဘုတ္ စသံုးခါစ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ပါ လိုအပ္ေနတဲဲ့သူေတြအတြက္ပါ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ေလ့
လာလို႔ရေအာင္ပုံေတြန႔ဲၫြန္းပါတယ္။အဆင္ေျပပါေစ။
အဆင္ေၿပပါေစ
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)
www.nyilattun.com

ေဖ့စ္ဘုတ္သံုးရင္းMessengers မွာ Activenow မီးစိမ္း ေဖ်ာက္နည္း Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 6:41 AM Rating: 5 🇲🇲 မဂၤလာပါ 🇲🇲 •••ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ မိမိလိုင္းတက္ေနတာကို တစ္ဖက္ Friend ေတြမသိေအာင္ လုပ္ထား ခ်င္တ့ဲ ေဖ့စ္ ဘုတ္ စသံုးခါစ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ပ...

No comments: