မ်ိဳးဆက္ပြားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ပညာေပးေဆာင္းပါမ်ားကိုဖတ္ရႈရမည့္အျပင္ ဆရာဝန္မ်ားသို႔ သိလိုသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို (private) ေမးျမန္းနိုင္မယ္႔ - MyHealthcare v2.4APK [LATEST] - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

မ်ိဳးဆက္ပြားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ပညာေပးေဆာင္းပါမ်ားကိုဖတ္ရႈရမည့္အျပင္ ဆရာဝန္မ်ားသို႔ သိလိုသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို (private) ေမးျမန္းနိုင္မယ္႔ - MyHealthcare v2.4APK [LATEST]

မ်ိဳးဆက္ပြားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ပညာေပးေဆာင္းပါမ်ားကိုဖတ္ရႈရမည့္အျပင္ App အသုံးျပဳသူအေနျဖင့္ ဆရာဝန္မ်ားသို႔ သိလိုသည့္ေမးခြန္းမ်ား (private) ေမးျမန္းနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သင့္ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပစရာမလိုဘဲ မ်ိဳးဆက္ပြားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေရာဂါမ်ားကို MyHealthcare App မွဆရာဝန္မ်ားထံသို႔ လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာေမးျမန္းနိုင္ပါၿပီ။MyHealthcare App တြင္ လြယ္ကူစြာအသံုးျပဳနိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားမွာ -
• ေဆာင္းပါး
• အေမး၊အေျဖ
• ေမးျမန္းရန္
• ေဆးရံု၊ေဆးခန္းမ်ား
• ျပည့္သူ႕အသံ

PhotoInstrument 7.6 Build 906 Multilingual Portable

Play Store ကေနေဒါင္းယူရန္


အားလံုးကိုခင္မင္လွ်က္
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)
www.nyilattun.com

မ်ိဳးဆက္ပြားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ပညာေပးေဆာင္းပါမ်ားကိုဖတ္ရႈရမည့္အျပင္ ဆရာဝန္မ်ားသို႔ သိလိုသည့္ေမးခြန္းမ်ားကို (private) ေမးျမန္းနိုင္မယ္႔ - MyHealthcare v2.4APK [LATEST] Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 5:51 PM Rating: 5 မ်ိဳးဆက္ပြားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ပညာေပးေဆာင္းပါမ်ားကိုဖတ္ရႈရမည့္အျပင္ App အသုံးျပဳသူအေနျဖင့္ ဆရာဝန္မ်ားသို႔ သိလိုသည့္ေမးခြန္းမ်ား (private)...

No comments: