ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအက္ပလီေကးရွင္း - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအက္ပလီေကးရွင္း

 “JJ-PUN ဒို႔ေတာင္သူ” အက္ပလီေကးရွင္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔သက္ဆိုင္သည့္ ေမးေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ား၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံတြင္ က်ေရာက္တတ္ေသာ ပိုးမႊား၊ ေရာဂါ၊ ေပါင္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတို႔ကို ကာကြယ္ႏွိ
မ္နင္းနိုင္မည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုင္လိပ္စာမ်ား ႏွင့္ အလြန္အသုံးဝင္မည့္သတင္းအခ်က္
အလက္မ်ား စသည္တို႔ကို တစ္ေနရာထဲတြင္ ေလ့လာနိုင္ပါသည္။ေဆာ႔ဖ္ဝဲလ္ကို ေအာက္က Link မွေဒါင္း
လုပ္ရယူလိုက္ပါ။

"JJ-PUN ဒို႔ေတာင္သူ" App တြင္ -
• ေမးေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ား
• သိမွတ္စရာမ်ား
• ေကာင္ပဲသီးႏွံ
• ကိုယ္စားလွယ္ဆိုင္မ်ား
• ထုတ္ကုန္မ်ား
• မိတ္ဖက္မ်ား
• သတင္းမ်ား
• တိုက္ရိုက္ေမးျမန္း နိုင္သည့္ က႑မ်ား စသည္တို႔ပါဝင္ပါသည္။

====
For contact information, see www.jj-punagribusiness.com
====

PhotoInstrument 7.6 Build 906 Multilingual Portable

Play Store ကေနေဒါင္းယူရန္


အားလံုးကိုခင္မင္လွ်က္
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)
www.nyilattun.com

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအက္ပလီေကးရွင္း Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 5:30 PM Rating: 5  “JJ-PUN ဒို႔ေတာင္သူ” အက္ပလီေကးရွင္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔သက္ဆိုင္သည့္ ေမးေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ား၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံတြင္ က်ေရာက္တတ္ေသာ ပိုးမႊာ...

No comments: