ျမန္မာေနာက္ဆံုုးေပၚသီခ်င္းမ်ားကိုု အခမဲ့ရယူနားဆင္ႏိုုင္မယ္႔႔ေဆာ႔ဖ္ဝဲလ္ - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

ျမန္မာေနာက္ဆံုုးေပၚသီခ်င္းမ်ားကိုု အခမဲ့ရယူနားဆင္ႏိုုင္မယ္႔႔ေဆာ႔ဖ္ဝဲလ္

Burma Music တြင္ ျမန္မာေနာက္ဆံုုးေပၚသီခ်င္းမ်ားကိုု အခမဲ့ရယူနားဆင္ႏိုုင္ပါသည္။ အင္တာနက္ေကာင္းမြန္သူမ်ား တိုုက္ရိုုက္နားေထာင္ႏိုုင္ျပီး၊ သိုု႕မဟုုတ္ပါကလည္း ေဒါင္းလုုဒ္ခလုုပ္အားႏွိပ္ျပီး Offline နားေထာင္ႏိုုင္ပါသည္။ နည္းပညာႏွင့္ ဆာဗာေကာင္းမ်ားပံ့ပိုုးေပးထားေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေခတ္မီလွပေသာေဆာ့၀ဲဒီဇိုုင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း လြယ္ကူလ ွ်င္ျမန္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳကိုုခံစားရမွာပါ။
အထူးသတိျပဳရန္
*****ေဆာ့၀ဲလ္ စတင္ပါက Permit Drawing over other apps ဟုုခလုုပ္ေပၚလာပါကဖြင့္ေပးပါ။ (သိုု႕မွသာသီခ်င္းဖြင့္ပိတ္အား Home Screen တြင္ Floating On/Off ခလုုပ္ျဖင့္အလြယ္တကူျပဳလုုပ္ရႏိုုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။)
*****သီခ်င္းစတင္ဖြင့္လ ွ်င္ FOLDER အား Access ျပဳလုုပ္ရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းပါလိမ့္မယ္။ လက္ခံေပးပါ။ သိုု႕မွသာ Download ဆြဲေသာသီခ်င္းမ်ားႏွင့္အျခားအခ်က္အလက္မ်ားကိုု ဖုုန္းထဲတြင္သိမ္းဆည္းႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။

Burma Music တြင္
- ျမန္မာသီခ်င္းမ်ားတိုုက္ရိုုက္နားေထာင္ႏိုုင္ျခင္း
- Download ဆြဲ၍ Offline နားေထာင္ႏိုုင္ျခင္း
- ေဆာ့၀ဲအားပိတ္ထားျပီး Float Player Head ကေလးျဖင့္ဖြင့္၊ပိတ္၊သီခ်င္းကူးေျပာင္းႏိုုင္ျခင္း။
- မိမိႏွစ္သက္ေသာ သီခ်င္းမ်ားအား Like ျပဳလုုပ္ျပီး သိမ္းဆည္းထားႏိုုင္ျခင္း
- မိမိကိုုယ္ပိုုင္ Playlist ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ျခင္း
- မိမိPlaylist အားအျခားသူမ်ားအားမ ွ်ေ၀ႏိုုင္ျခင္း၊ အျခားသူမ်ားနားေထာင္ေနေသာ Playlist မ်ားအားလည္းရယူနားေထာင္ႏိုုင္ျခင္း
- သီခ်င္းရွာေဖြရာတြင္ အယ္လ္ဘန္အမည္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ အဆိုုေတာ္အမည္ႏွင့္ျဖစ္ေစလ ွ်ပ္တစ္ျပက္ရွာေဖြႏိုုင္ျခင္း။
- ေနာက္ဆံုုးတင္ရွိေသာသီခ်င္းမ်ားအား သိရွိျပီးရယူႏိုုင္ျခင္း
- ေခတ္မီလွပေသာေဆာ့၀ဲဒီဇိုုင္းႏွင့္ ဆာဗာမ်ားပံ့ပိုုးထားမႈေၾကာင့္ျမန္ဆန္ျခင္း
- အျခားလုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ရည္မ်ားစြာပါ၀င္ပါသည္။
- မွတ္ခ်က္ Burma Music တြင္ေၾကာ္ျငာအခ်ဳိ႕ျပသထားပါသည္။သီခ်င္မ်ားႏွင့္ေဆာ့၀ဲေကာင္းမြန္လ ွ်င္ျမန္စြာလုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ရန္အတြက္အသံုုးျပဳရေသာဆာဗာကုုန္က်စရိတ္မ်ားကိုုကာမိေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ ေၾကာ္ျငာမ်ားအားႏွိပ္ေပးျခင္းျဖင့္ကၽြန္ေတာ္တိုု႕အားကူညီအားေပးရာေရာက္ပါသည္။
(သီခ်င္းရယူနားေထာင္ျပီးႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါက အဆိုုေတာ္ႏွင့္ထုုတ္လုုပ္သူမ်ား ရပ္တည္ႏိုုင္ရန္အလိုု႕ငွာ မူရင္းေခြအား၀ယ္ယူအားေပးၾကပါရန္လည္း ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။)
ဖိုင္ဆိုဒ္-6.4mb ခန္႔သာရိွပါတယ္။Android 4.0 ႏွင္႔အထက္ရိွဖုန္းအားလံုးမွာ ထည္႔သြင္း install လုပ္၍အသံုးၿပဳႏိုင္ပါတယ္။အသံုးလိုတဲ႔မိတ္ေဆြမ်ား ေအာက္ပါ link မွေဒါင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။   PhotoInstrument 7.6 Build 906 Multilingual Portable

ZippyShare


 အားလံုးကိုခင္မင္လ်က္
ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)
www.nyilattun.com

ျမန္မာေနာက္ဆံုုးေပၚသီခ်င္းမ်ားကိုု အခမဲ့ရယူနားဆင္ႏိုုင္မယ္႔႔ေဆာ႔ဖ္ဝဲလ္ Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 4:56 PM Rating: 5 Burma Music တြင္ ျမန္မာေနာက္ဆံုုးေပၚသီခ်င္းမ်ားကိုု အခမဲ့ရယူနားဆင္ႏိုုင္ပါသည္။ အင္တာနက္ေကာင္းမြန္သူမ်ား တိုုက္ရိုုက္နားေထာင္ႏိုုင္ျပီး၊...

No comments: