အေကာင္းဆံုး Translation App မ်ား - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

အေကာင္းဆံုး Translation App မ်ား

Translation App မ်ားစြာ ရွိတဲ့အတြက္ သင္နဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးကို ေရြးခ်ယ္ရတာ ခက္ခဲပါတယ္။ Google Translate ကေတာ့ ကမာၻမွာ လူသံုးအမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပမယ့္ သင္နဲ႔ သင့္ေတာ္ခ်င္မွ သင့္ေတာ္မွာပါ။ အဲဒီအတြက္ က႑မ်ား အလိုက္ အေကာင္းဆံုး App မ်ားကို ေရြးထုတ္တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ သင္ အသံုးျပဳမႈနဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္မယ့္ App ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

အဖက္ဖက္က ျပည့္စံုတဲ့ App : Google Translate
စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာ ပါတဲ့ App ကို လိုခ်င္ရင္ Google Translate ကို သံုးပါ။ သူဟာ အျခား Android App မ်ားနဲ႔လည္း တြဲဖက္ အလုပ္လုပ္တဲ့ အတြက္ Facebook Messenger , WhatsApp, Evernote, Google Chrome တို႔မွ အရာမ်ားကို ဘာသာျပန္ေပးႏုိင္ပါတယ္။
စာရိုက္၍ ဘာသာျပန္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ဟာ ဘာသာစကားေပါင္း ၉၀ ကို လက္ရွိမွာ ေထာက္ပံ့ပါတယ္။ ဓါတ္ပံုမ်ားမွ စာသားမ်ား၊ လက္ေခ်ာင္းျဖင့္ ေရးသားတဲ့ စာသားမ်ားကို ဘာသာျပန္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ Two-way automatic voice translation ကိုေတာ့ ဘာသာစကားေပါင္း ၄၀ အတြက္ သံုးႏုိင္ပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕ အလန္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ခ်က္က ဖုန္းကင္မရာကေန ခ်ိိန္ရြယ္ထားတဲ့ လမ္းညႊန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ အစားအစာ မီႏူးမ်ားလို အရာမ်ားမွ စာသားမ်ားကို ဘာသာျပန္ေပးႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစြမ္းေဆာင္ခ်က္ကိုေတာ့ ဘာသာစကား ၂၆ မ်ိဳးအတြက္ သံုးႏုိင္ေပမယ့္ အလြန္ အသံုး၀င္ပါတယ္။ Language pack ကို ေဒါင္းလုပ္လုပ္ထားရင္ Offline ျဖစ္ေနရင္ေတာင္ ဒီစြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို သံုးႏုိင္ပါတယ္။
Download
Offline အတြက္ အေကာင္းဆံုး App : Microsoft Translator
Microsoft က Android အတြက္ Translation App ကို ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။ သူ႔ကို Offline သံုးဖို႔အတြက္ ပုံစံထုတ္ထားၿပီး ဘာသာစကား ၄၂ ခုကို အေထာက္အပံ့ေပးပါတယ္။ သံုးခ်င္တဲ့ ဘာသာစကားတစ္ခုခ်င္းစီကို ေဒါင္းလုပ္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ခုစီဟာ 200MB ေလာက္ရွိပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕ Interface က ရိုးရွင္းၿပီး ဒီဇုိင္းက လွပပါတယ္။ သူ႔ကို ဖြင့္ရင္ လွ်င္ျမန္စြာ သံုးႏုိင္တဲ့ ခလုတ္ ေလးခုကို ျမင္ရမွာပါ။ အဲဒီအထဲမွာ Speech detection translation , Keyboard translation နဲ႔ Two-way translation မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕ Interface က အျခား Apps မ်ားထက္ သာလြန္ေပမယ့္ Microsoft Translator ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ ရွိပါတယ္။ သူက Google Translate လို အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ စာသားမ်ားကို ဘာသာျပန္ေပးျခင္း မရွိပါဘူး။
Download
Voice Recognition အတြက္ အေကာင္းဆံုး App : Translate Voice
Translate Voice က အေကာင္းဆံုး Voice Recognition နည္းပညာ ပါတဲ့ App ပါ။ စကားလုံုးတစ္ခု သို႔မဟုတ္ စာပိုဒ္တစ္ခုလံုးကို သူ႔ကို ဖတ္ျပလိုက္တာနဲ႔ သူက အားလံုးကို ဘာသာျပန္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင့္ဖုန္းရဲ႕ Voice Recognition စြမ္းရည္ အေပၚကိုလည္း မွီခိုေနရတဲ့ အတြက္ ရလဒ္က ကြဲျပားပါတယ္။
စာရိုက္လို႔ မရတဲ့ အေျခအေနမ်ားမွာ သူက အလြန္ အသံုး၀င္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အျခား စြမ္းရည္မ်ားကေတာ့ နည္းပါးၿပီး Voice Recognition ကို အဓိက အားထားခ်င္သူမ်ားအတြက္သာ သင့္ေတာ္ပါတယ္။
Download

အရိုးရွင္းဆံုး App : Easy Language Translator

အသံုးျပဳရလြယ္ကူတဲ့ App ကို လိုခ်င္ရင္ Easy Language Translator ကို သံုးပါ။ Translation App ကို အခုမွ စသံုးသူမ်ားအတြက္ သူက သင့္ေတာ္ပါတယ္။ သူက စာရိုက္ျခင္းနဲ႔ စကားေျပာျခင္းမ်ားကို ဘာသာျပန္ေပးေပးႏုိင္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ဘာသာျပန္မႈက အလြန္ လွ်င္ျမန္ပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕ ခလုတ္မ်ားဟာ အလြန္ ႀကီးမားၿပီး ဘာသာစကား ေရြးခ်ယ္ဖို႔ အလံမ်ားကို သံုးႏုိင္ပါတယ္။ စကားလံုးမ်ားကလည္း ႀကီးမားတဲ့အတြက္ စာဖတ္ရတာ အဆင္ေျပပါတယ္။ သူ႔မွာ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ အနည္းငယ္သာ ပါရွိတာက အားနည္းခ်က္ပါ။
Default Settings ဟာ အသံုးျပဳရလြယ္ကူေပမယ့္ သင္ ႏွစ္သက္သလို Customize လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေဖာင့္ အရြယ္အစား ၁၀ မ်ိဳးနဲ႔ Theme ၆ ခု ရွိပါတယ္။ သင္ႏွစ္သက္တာကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။ Dictionary , Phonetics , Corrections မ်ားလို ႏွစ္သက္တဲ့ စြမ္းရည္ကို ေရြးႏုိင္ပါတယ္။
Download
တိက်မႈ အရွိဆံုး App : iTranslate
iTranslate က ၀ါက်မ်ားစြာကို ဘာသာျပန္ရာမွာ အတိက်ဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာစကား ၉၀ ေက်ာ္ကို သူက ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ စာသားမ်ားကို ေကာ္ပီလုပ္၍ ဘာသာျပန္ျခင္း၊ စာရိုက္၍ ဘာသာျပန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရင္ သူက စြမ္းရည္ျမင့္မားပါတယ္။ စကားစုမ်ားကို Swipe လုပ္ရင္ ေကာ္ပီ လုပ္ေပးၿပီး လွ်င္ျမန္စြာ ဘာသာျပန္ႏုိင္ပါတယ္။
အသံထြက္ ဘာသာျပန္ေပးတဲ့ စြမ္းရည္ ပါေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕ Voice Recognition စြမ္းရည္ကေတာ့ အေကာင္းဆုံုုး မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔မွာ British, American , Australian English မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။
Download


Crd-Digitaltimes
www.nyilattun.com

အေကာင္းဆံုး Translation App မ်ား Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 7:55 PM Rating: 5 Translation App မ်ားစြာ ရွိတဲ့အတြက္ သင္နဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးကို ေရြးခ်ယ္ရတာ ခက္ခဲပါတယ္။ Google Translate ကေတာ့ ကမာၻမွာ လူသံုးအမ်ားဆံုး ျဖစ္ေ...

No comments: