စာေရးၿခင္းအလန္းေလး ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊စာဝိုင္း၊စာေျပာင္းျပန္၊emoji၊႐ုရွား။ဂ်ပန္ပါရွိတဲ႔ -Phyu Keyboard App - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

စာေရးၿခင္းအလန္းေလး ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊စာဝိုင္း၊စာေျပာင္းျပန္၊emoji၊႐ုရွား။ဂ်ပန္ပါရွိတဲ႔ -Phyu Keyboard App

Phyu Keyboard (file size 1mb )မွာၿမန္မာ/အဂၤလိပ္/စာဝိုင္း/စာေျပာင္းျပန္/emoji/႐ုရွား/ဂ်ပန္😀😀 ①②ⓠⓦⓔɐspəɹʇʎあямиткфю စတဲ႔ စာေရးၿခင္းဒီဇိုင္မ်ားစြာပါရွိတဲ႔ PhyuKeyboard App ေလးကိုမွ်ေ
ေပးလိုက္ပါတယ္။

phyu keyboard ႐ိုးရိုးအသံမပါ
https://www.mediafire.com/download/8w2cg5g91zwxfoa
phyu keyboard
vibrate (တုန္ခါမႈ ပါသည္)
https://www.mediafire.com/download/1nc5ocax008qa5i

phyu keyboard
key click song (ခ်က္ခ်က္ ခ်က္အသံပါသည္)
https://www.mediafire.com/download/rzqul25yjaul1nj

Click here to download


Credit to Original Upload
www.nyilattun.com

စာေရးၿခင္းအလန္းေလး ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊စာဝိုင္း၊စာေျပာင္းျပန္၊emoji၊႐ုရွား။ဂ်ပန္ပါရွိတဲ႔ -Phyu Keyboard App Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 7:02 PM Rating: 5   Phyu Keyboard (file size 1mb )မွာၿမန္မာ/အဂၤလိပ္/စာဝိုင္း/စာေျပာင္းျပန္/emoji/႐ုရွား/ဂ်ပန္ 😀 😀 ①②ⓠⓦⓔɐspəɹʇʎあямиткфю စတဲ႔ စာေရးၿခင္း...

No comments: