ႏိုင္ငံၿခားဘာသာစကား (၂၄)မ်ဳိးမွ ျမန္မာဘာသာသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ျပန္ဆုိႏုိင္တဲ႔ Website - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

ႏိုင္ငံၿခားဘာသာစကား (၂၄)မ်ဳိးမွ ျမန္မာဘာသာသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ျပန္ဆုိႏုိင္တဲ႔ Website

ဘာသာစကား (၂၄)မ်ဳိးမွ ျမန္မာသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ျပန္ဆုိႏုိင္ေသာ http://www.myordbok.com/ site တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိမည့္ သူမ်ားအတြက္ လြယ္ကူ အဆင္ေျပေစပါသည္။ ၎ website မွ ဘာသာျပန္ေပးႏုိင္တဲ့ ဘာသာ စကား (၂၄)မ်ဳိးတုိ႔မွာ အဂၤလိပ္၊ ဟီးဘ႐ူး၊ ဂရိ၊ ေပၚတူဂီ၊ အာေရဘစ္၊ စပိန္၊ ေနာ္ေ၀း၊ ဆီြဒင္၊ ဂ်ာမန္၊ ႐ုရွား၊ ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ကုိရီးယား၊ မေလးရွား၊ ဗီယက္နမ္၊ ထုိင္း၊ ဟိႏၵီ၊ ႐ုိေမးနီးယား၊ ျပင္သစ္၊ ဒပ္ခ်္၊ Finish၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ Polish ႏွင့္ Danish ဘာသာစကား (၂၄)မ်ဳိး ကုိ ျမန္မာ ဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။Click here to download


ႏိုင္ငံၿခားဘာသာစကား (၂၄)မ်ဳိးမွ ျမန္မာဘာသာသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ျပန္ဆုိႏုိင္တဲ႔ Website Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 10:22 AM Rating: 5 ဘာသာစကား (၂၄)မ်ဳိးမွ ျမန္မာသုိ႔ တုိက္႐ုိက္ျပန္ဆုိႏုိင္ေသာ http://www.myordbok.com/ site တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိမည့္ သူမ်ာ...

1 comment:

  1. ဖုန္​းနဲအသံုးျပဳလိုမရဘူးလားခင္​ဗ်ာ

    ReplyDelete