ၿမန္မာ ဆင္းကဒ္အားလံုးကိုမွတ္ပံုတင္ႏိုင္တဲ႔- MM-SIM v2.0.0 Apk [Latest] - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

ၿမန္မာ ဆင္းကဒ္အားလံုးကိုမွတ္ပံုတင္ႏိုင္တဲ႔- MM-SIM v2.0.0 Apk [Latest]

MM-SIM application ဟာ ျမန္မာျပည္ရိွ (လက္ရွိ) ေအာ္ပေရတာ အားလံုး 
အတြက္ ကိုယ္တုိင္ လြယ္ကူစြာ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
အြန္လုိင္းမွတဆင့္ ဆင္းကဒ္ မွတ္ပံုတင္ ရန္ အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အင္တာနက္
လိုင္းရွိေနရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳပံု ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေဆာ့ဖ္ဝဲ အတြင္း၌
အလ်ဥ္းသင့္သလို ထည့္သြင္းရွင္းျပထားပါတယ္။ အဆင္ေျပၾကလိမ့္မည္ဟု
 ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။Android 4.0+ အထက္ရိွအသံုးၿပဳႏိုင္ပါခင္ဗ်။





Click here to download





Developer: Maung Nyi Nyi Zaw (Kyaukse)

www.nyilattun.com

ၿမန္မာ ဆင္းကဒ္အားလံုးကိုမွတ္ပံုတင္ႏိုင္တဲ႔- MM-SIM v2.0.0 Apk [Latest] Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 4:31 AM Rating: 5   MM-SIM application ဟာ ျမန္မာျပည္ရိွ (လက္ရွိ) ေအာ္ပေရတာ အားလံုး  အတြက္ ကိုယ္တုိင္ လြယ္ကူစြာ မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ...

No comments: