သင့္ရဲ့ Facebook Account ဟက္ခံရပါက ျပန္လည္ရယူနည္း - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

သင့္ရဲ့ Facebook Account ဟက္ခံရပါက ျပန္လည္ရယူနည္း

ယေန့ ေခတ္တြင္ Facebook ကို အသံုးျပဳသူ မ်ားျပား လာသည္ႏွင့္အမွ် ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မွာလည္း တစ္စတစ္စ တိုးပြားလာေပသည္။ ထို့ေၾကာင့္ Facebook သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို့၏ Facebook Account ကုိ မသမာသူမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈ မခံရေလေအာင္ စနစ္တက် လံုျခံဳစြာ အသံုးျပဳသင့္ေပသည္။ သို့ေသာ္ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွ၍ မိမိအသံုးျပဳေနေသာ Facebook Account မွာ အားနည္းခ်က္ ျဖစ္ေပၚသြားပါက ျပန္လည္၍ ရယူနိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို  ေအာက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေျဖရွင္းနည္း (၁)
•    အဆင့္ ၁။ http://www.facebook.com/hacked/ ကိုသြားပါ
•    အဆင့္ ၂။ My Account is compromised ေပၚတြင္ကလစ္ႏွိပ္ပါ
•    အဆင့္ ၃။ I can’t identify my account ကို Click လုပ္ပါ။
•    အဆင့္ ၄။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဖာင္ပံုစံ တစ္ခု က်လာလိမ့္မည္။

 http://s29.postimg.org/5225lrlbb/facebook_form.jpg

•    အဆင့္ ၅။ ေဖာင္တြင္ သင့္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို မွန္ကန္စြာ ျဖည့္ပါ။
•    အဆင့္ ၆။ Submit လုပ္ပါ။
မၾကာမီ သင့္ကို Facebook team မွ ဆက္သြယ္လာလိမ့္မည္။ သူတို့ဘက္မွ သင့္ရဲ့ Hacked ခံရေသာ Facebook account ကို ျပန္လည္ ရယူေပးလိမ့္မည္။

ေျဖရွင္းနည္း(၂)
•    အဆင့္ ၁။ http://www.facebook.com/hacked/ ကိုသြားပါ
•    အဆင့္ ၂။ My Account is compromised ေပၚတြင္ကလစ္ႏွိပ္ပါ
•    အဆင့္ ၃။ သင္၏ Facebook Account အတြင္း အသံုးျပဳခဲ့ေသာ Email ႏွင့္ Phone No. ကိုရိုက္ပါ။ (သို့မဟုတ္)   သင္၏ Facebook username (သို့မဟုတ္) သင္၏ Facebook Friend Name ကိုရိုက္ပါ။
•    အဆင့္ ၄။ Search ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။
•    အဆင့္ ၅။ သင္၏ password အေဟာင္းကို ရိုက္ထည့္ပါ။
•    အဆင့္ ၆။ သင္၏  password မွန္ကန္ပါက login လုပ္လို႔ရမည္ ျဖစ္ျပီး ဆက္လက္၍ Continue ကိုႏွိပ္ပါ။
•    အဆင့္ ၇။ password အသစ္ကို ရိုက္ထည့္ပါ။
ထို့ေနာက္ သင္သည္ သင့္ Facebook Account အတြင္းသို့ ေအာင္ျမင္စြာ ၀င္ေရာက္ သြားနိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

ေျဖရွင္းနည္း(၃)
•    အဆင့္ ၁။ Facebook.com သို့သြားပါ။
•    အဆင့္ ၂။ https://www.facebook.com/recover.php (သို့မဟုတ္) Forget Password ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။
•    အဆင့္ ၃။ မွန္ကန္ေသာ အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္ကို ျဖည့္ပါ။
•    အဆင့္ ၄။ Phone No. ႏွင့္ Email Address Box ကို Check လုပ္၍ Send Codes ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။
•    အဆင့္ ၅။ ထို Codes ကို သင့္ Email Address (သို့မဟုတ္) သင့္ ဖုန္း၏ SMS မွတစ္ဆင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး ဆက္လက္၍ ‘Password Reset Code’ box တြင္ ထို Codes မ်ားကို ျဖည့္စြက္ပါ။
•    ထို့ေနာက္ ‘Submit Code’ button ကို ကလစ္နွိပ္ပါ။

အကယ္၍ သင္သည္ Codes ကို an email, SMS or phone call မွ မိနစ္ ၃၀ ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ မရရွိခဲ့လွ်င္ Help Center သို့သြားေရာက္ျပီး ေလ့လာပါ။

စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အထက္ပါ ေျဖရွင္းနည္း ၃ မ်ိဳးမွ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ၁မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္၍ Facebook Account ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တစ္စံုတစ္ရာ အခက္အခဲ ျဖစ္လာပါက အသံုးျပဳနိုင္ရန္ ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

from(MMCERT)Myanmar Cyber Emengency Responce Team
သင့္ရဲ့ Facebook Account ဟက္ခံရပါက ျပန္လည္ရယူနည္း Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 5:37 AM Rating: 5   ယေန့ ေခတ္တြင္ Facebook ကို အသံုးျပဳသူ မ်ားျပား လာသည္ႏွင့္အမွ် ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မွာလည္း တစ္စတစ္စ တိုးပြားလာေပသည္။ ထို့ေၾကာင့္...

No comments: