ေနာက္ဆံုးရေစ်းႏႈန္းမ်ား - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

ေနာက္ဆံုးရေစ်းႏႈန္းမ်ား

" ေနာက္ဆံုးရေစ်းႏႈန္းမ်ား " (21.3.2017 ၊ အဂၤါေန႔တြင္ စုစည္းတင္ဆက္သည္။)
----------------
iPhone
1. (AMT Mobile) (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPhone 7 32GB RG /G - 899000
iPhone 7 32GB Black - 899000
iPhone 7 128GB Jet Blk - 1030000
iPhone 7 256GB Jet Blk- 1145000
iPhone 7 Plus 32GB RGold- 1080000
iPhone 7 Plus 32GB Blk - 1080000
iPhone 7 Plus 128GB Jet Blk - 1195000
2. Today Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPhone 6S Plus (128GB) - 990000
iPhone 6S Plus (64GB) - 940000
iPhone 6S (128GB) - 920000
iPhone 6S (64GB) - 869000
iPhone 6 Plus (128GB) - 720000
iPhone 6 Plus (64GB) - 680000
iPhone 6 Plus (16GB) - 630000
iPhone 6 (128GB) - 650000
iPhone 6 (64GB) - 600000
iPhone 6 (16GB) - 550000
iPhone 5S (16GB) - 325000
iPhone 5S (32GB) Silver - 345000
iPhone 5S (32GB) Gold - 355000
iPhone 5S (64GB) Silver - 375000
iPhone 5S (64GB) Gold - 395000
iPhone 5 (16GB) - 250000
iPhone 4S (16GB) - 178000
iPhone 4S (32GB) - 198000
3. Unique Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPhone 7 Plus (32GB) Black / Rose Gold / Gold - 1099000
iPhone 7 Plus (128GB) Jet Black / Black / Rose Gold / Gold - 1199000
iPhone 7 Plus (256GB) Jet Black / Black / Rose Gold / Gold - 1359000
iPhone 7 (32GB) Black / Rose Gold / Gold - 889000
iPhone 7 (128GB) Jet Black / Black / Rose Gold / Gold - 1039000
iPhone 7 (256GB) Jet Black / Black - 1169000
iPhone 7 (256GB) Rose Gold / Gold - 1139000
iPhone SE (16GB) Rose Gold / Gray / Gold / Silver - 549000
iPhone SE (64GB) Rose Gold / Gray / Gold / Silver - 639000
4. Win Mobile (21.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPhone 7 (32GB) All Colour - 890000
iPhone 7 (128GB) All Colour - 1030000
iPhone 7 (256GB) All Colour - 1130000
iPhone 7 Plus (32GB) All Color - 1040000
iPhone 7 Plus (128GB All Color) - 1190000
iPhone 7 Plus (256GB All Color) - 1320000
iPhone SE (16GB) - 550000
iPhone SE (64GB) - 630000
iPhone 6S (32GB) - 770000
iPhone 6S (128GB) - 810000
iPhone 6S Plus (16GB) - 710000
iPhone 6S Plus (64GB) - 850000
iPad
1. Unique Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPad Pro (9.7") (32GB) Wifi + Cellular (4G) - 899000
iPad Pro (9.7") (128GB) Wifi + Cellular (4G) - 1149000
2. Win Mobile (21.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPad Pro Pencil - 160000
iPad Pro 12.9" Keyboard - 260000
iPad Pro 9.7" Keyboard - 225000
iPad Pro 12.9" (32GB) WiFi - 950000
iPad Pro 12.9" (128GB) (4G) - 1300000
iPad Pro 12.9" (256GB) (4G) - 1420000
iPad Pro 9.7" (32GB) WiFi - 740000
iPad Pro 9.7" (128GB) WiFi - 920000
iPad Pro 9.7" (128GB) 4G - 1130000
iPad Pro 9.7" (256GB) 4G - 1280000
iPad Air 2 (32GB) WiFi - 580000
iPad Air 2 (16GB) 4G - 610000
iPad Air 2 (32GB) 4G - 730000
iPad Air 2 (128GB) 4G - 810000
iPad Mini 4 (16GB) WiFi - 470000
iPad Mini 4 (32GB) WiFi - 560000
iPad Mini 4 (128GB) WiFi - 680000
iPad Mini 4 (16GB) 4G - 560000
iPad Mini 4 (32GB) 4G - 720000
iPad Mini 4 (128GB) 4G - 810000
iPad Mini 2 (32GB) WiFi - 360000
Macbook Pro
1. Unique Mobile (7.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Macbook Pro - (New Edition) USD 1379
Macbook Pro (Touch Bar) - USD 1759
Macebook Pro (13.3") 128GB - USD 1159
Macebook Pro (13.3") 256GB - USD 1359
Macbook Pro (13.3") 512GB - USD 1579
New Macbook (12") (256GB) - USD 1229
New Macbook (12") (512GB) - USD 1479
Macbook Air (13.3") 128GB - USD 959
Macbook Air (13.3") 256GB - USD 1059
2. Win Mobile (21.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iMac 27" Retina 5K i5 (3.2GHz) 8GB RAM 1TB Fusion Drive - 2750000
iMac 21.5" Retina 4K i5 (3.1GHz) 8GB RAM 1TB HDD - 2100000
iMac 21.5" i5 (2.8GHz) 8GB RAM 1TB HDD - 1780000
iMac 21.5" i5 (1.6GHz) 8GB RAM 1TB HDD - 1520000
Macbook Pro Retina 13" i5 2.7GHz (256GB) 2015 - 1800000
Macbook Air 13" 1.6GHz 256GB - 1450000
Macbook Air 13" 1.6GHz 128GB - 1200000
Macbook Pro Retina 13" i5 2.0GHz (256GB) without touch bar silver 2016 - 1830000
Macbook Pro Retina 13" i5 2.0GHz (256GB) without touch bar Gray 2016 - 1830000
Macbook Pro Retina 13" i5 2.9GHz (256GB) with touch bar Gray 2016 - 2280000
Macbook Pro Retina 13" i5 2.9GHz (256GB) with touch bar silver 2016 - 2280000
Macbook Pro Retina 13" i5 2.9GHz (512GB) with touch bar Gray 2016 - 2650000
Macbook Pro Retina 13" i5 2.9GHz (512GB) with touch bar Silver 2016 - 2650000
Macbook Pro Retina 15" i7 2.6GHz (256GB) with touch bar Gray 2016 - 3050000
Macbook Pro Retina 15" i7 2.6GHz (256GB) with touch bar silver 2016 - 3050000
Macbook Pro Retina 15" i7 2.7GHz (512GB) with touch bar Gray 2016 - 3550000
Macbook Pro Retina 15" i7 2.7GHz (512GB) with touch bar silver 2016 - 3550000
New Macbook 12" (256GB) Silver 2016 - 1620000
New Macbook 12" (512GB) Silver 2016 - 1980000
New Macbook 12" (512GB) Gold 2016 - 1980000
New Macbook 12" (256GB) Silver 2015 - 1450000
New Macbook 12" (512GB) Silver 2015 - 1600000
New Macbook 12" (512GB) Gray 2015 - 1600000
Samsung
1. (AMT Mobile) (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy A5 2016 (1Year) - 460000
Samsung Galaxy A7 2017 (1 Year) - 625000
Samsung Galaxy A5 2017 (1 Year) - 525000
Samsung Galaxy A9 Pro - 594000
Samsung Galaxy J7 Prime - 360000
Samsung Galaxy J5 Prime - 292000
Samsung Galaxy J2 Prime (1Year) - 169000
Samsung Galaxy Core Prime (1 Year) - 139000
Samsung Galaxy J7 (1 Year) - 255000
Samsung Galaxy J5 (1 Year) - 232000
Samsung Galaxy J3 (1 Year) - 185000
Samsung Galaxy J1 2016 (1 Year) - 132000
Samsung Galaxy J5 2016 (1 Year) - 238000
Samsung Galaxy J7 2016 (1 Year) - 299000
Samsung Galaxy On 7 (1 Year) - 199000
Samsung Galaxy J2 (1 Year) - 151000
Samsung Galaxy J1 mini (1 Year) - 99000
Samsung Galaxy Grand Neo - 170000
Samsung Galaxy S3 Neo - 260000
Samsung Galaxy Trend 2X - 130000
Samsung Galaxy ACE PLUS - 100000
Samsung Galaxy ACE (Flower) - 90000
Samsung Galaxy ACE - 90000
Samsung Galaxy MINI 2 - 90000
Samsung ACE Advance - 110000
Samsung MINI - 55000
Samsung Y - 50000
Samsung Core 2 - 140000
Samsung C9 Pro - 714000
Samsung Tab J 7.0 - 259000
2. Today Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy Note 5 - 720000 (Offcial)
Samsung Galaxy S7 - 780000 (Offcial)
Samsung Galaxy S7 Edge (32GB) - 839000 (Offcial)
Samsung Galaxy S6 - 713000 (Offcial)
Samsung Galaxy S6 Edge (32GB) - 765000 (Offcial)
Samsung Galaxy S6 Edge Plus - 915000 (Official)
Samsung Galaxy A5 (2017) - 485000 (Offcial)
Samsung Galaxy A5 (2016) - 460000 (Offcial)
Samsung Galaxy A7 (2016) - 549000(Offcial)
Samsung Galaxy A7 (2017) - 585000 (Offcial)
Samsung Galaxy On 7 - 188000 (Offcial)
Samsung Galaxy J7 (2016) - 299000 (Offcial)
Samsung Galaxy J7 Prime - 340000 (Offcial)
Samsung Galaxy J5 Prime - 277000 (Offcial)
Samsung Galaxy J2 Prime - 159000 (Offcial)
Samsung Galaxy J2 - 141000 (Offcial)
Samsung Galaxy J1 (2016) - 122000 (Offcial)
Samsung Galaxy Ace 3 - 80000 (Official)
Samsung Galaxy Tap 4 (7.0") - 227000 (Offcial)
Samsung Galaxy Tab 3V (7.0") - 168000 (Offcial)
Samsung Galaxy Note 4 - 378000
Samsung Galaxy Note 3 - 278000
Samsung Galaxy Note 2 - 188000
Samsung Galaxy S6 - 420000
Samsung Galaxy S5 - 287000
Samsung Galaxy S4 - 195000
Samsung Galaxy S3 - 165000
Samsung Galaxy On7 - 162000
Samsung Galaxy Grand 2 - 122000
Samsung Galaxy Grand 9082 - 93000
Samsung Galaxy Grand Prime - 124000
Samsung Galaxy MEGA - 148000
Samsung Galaxy A3 - 193000
Samsung Galaxy A5 - 244000
Samsung Galaxy A7 - 305000
Samsung Galaxy J5 - 175000
Samsung Galaxy J7 - 218000
Samsung Galaxy Tab 10.1 - 198000
Samsung Galaxy Tab 3 - 155000
3. Unique Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy S7 Edge - 920000
Samsung Galaxy S7 - 765000
Samsung Galaxy Note 5 - 720000
Samsung Galaxy A7 (2017) - 585000
Samsung Galaxy A5 (2017) - 485000
Samsung Galaxy J7 Prime - 340000
Samsung Galaxy J5 Prime - 277000
Samsung Galaxy On7 - 188000
Samsung Galaxy J2 Prime - 159000
Samsung Galaxy Tab S2 VE 9.7" - 625000
Samsung Galaxy Tab S2 VE 8.0" - 532000
Samsung Galaxy Tab A (2016) 10.1" - 461000
Samsung Galaxy Tab J 7.0" - 244000
4. Win Mobile (21.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy S7 Edge - 960000
Samsung Note 5 - 800000
Samsung Galaxy C9 Pro - 714000
Samsung Galaxy A9 Pro - 594000
Samsung Galaxy A7 (2017) - 625000
Samsung Galaxy A5 (2017) - 525000
Samsung Galaxy A5 (2016) - 460000
Samsung Galaxy J7 Prime - 360000
Samsung Galaxy J7 (2016) - 299000
Samsung Galaxy J5 Prime - 292000
Samsung Galaxy J2 Prime - 169000
Samsung Galaxy On7 - 198000
Samsung Galaxy Tab J - 259000
Samsung Galaxy Tab A 10.1 - 481000
Samsung Galaxy Tab S2 VE 8.0 - 572000
Samsung Galaxy Gear S3 Classic - 429000
SONY
1. (AMT Mobile) (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Sony XA Ultra (Warranty) - 389000
Sony Xperia X (Warranty) - 468000
Sony Xperia XA (Warranty) - 255000
Sony C4 Dual (Warranty) - 229000
Sony Z5 Premium (Warranty) - 695000
Sony Xperia XZ - 735000
Sony Xperia C - 160000
Sony Smart Band - 75000
Sony U 5i - 75000
Sony ZR - 220000
Sony Xperia Z1 Compact - 270000
Sony Xperia SP - 200000
2. Today Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Sony Xperia X Performance - 689000
Sony Xperia X - 479000
Sony Xperia XA - 249000
Sony Xperia XA Ultra - 389000
Sony Xperia Z5 (4g) - 459000
Sony Xperia Z5 (Premium) - 749000
Sony Xperia XZ - 749000
Sony Xperia Z3 Plus - 449000
Sony Xperia X Compact - 489000
Sony Xperia C5 (Dual) - 375000
Sony Xperia C4 (Dual) - 219000
3. Unique Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Sony Xperia XZ (LTE) - 749000
Sony Xperia X (LTE) - 589000
Sony Xperia XA Ultra - 389000
Sony Xperia XA - 249000
4. Win Mobile (21.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Sony Xperia XZ - 749000 (Official)
Sony Xperia X Performance - 649000 (Official)
Sony Xperia X - 479000 (Official)
Sony Xperia XA Ultra - 389000 (Official)
Sony Xperia XA - 249000 (Official)
Sony Xperia X Performance - 590000
Sony Xperia Z5 Premium - 590000
Sony Xperia Z3 Plus Dual - 380000
Sony Smart Watch 3 - 190000
HTC
1. (AMT Mobile) (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
HTC Desire 310 - 100000
HTC Desire 300 - 150000
HTC Desire X - 190000
HTC Desire S - 190000
HTC RHYME - 190000
2. Unique Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
HTC One A9 - 469000 (Official 12 Months)
HTC Desire 728G - 265000 (Official 18 Months)
HTC Desire 626G Plus - 225000 (Official 18 Months)
LG
1. (AMT Mobile) (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
LG Nexus 5 - 400000
LG Optimus G Pro - 400000
LG G2 - 390000
LG G Pro Lite - 190000
2. Unique Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
LG G5 SE - 669000 (One Year Parts Warranty Official)
LG G Flex 2 - 689000
LG Skylus 2 - 295000
LG K 10 - 179000
3. Win Mobile (21.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
LG Stylus 2 - 295000
LG Magna - 168000
LG K10 (4G) - 229000
LG K 10 - 179000
VIVO
1. (AMT Mobile) (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Vivo Y55 - 218000
Vivo V5 New - 318000
Vivo V5 Plus - 538000
Vivo Y51 - 168000
Vivo Y21 - 128000
Vivo 5 Lite - 268000
2. Today Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Vivo Y15S - 98000
Vivo Y21 - 128000
Vivo Y31 - 128000
Vivo Y51 - 168000
Vivo Y55 - 218000
Vivo V3 - 218000
Vivo V5 - 318000
Vivo V5 Lite - 288000
Vivo V5 Plus - 538000
3. Unique Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Vivo V5 - 318000
Vivo V5 Plus - 538000
Vivo V5 Lite - 268000
Vivo Y55 - 218000
Vivo Y53 - 198000
OPPO
1. (AMT Mobile) (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO A37 New - 179000
OPPO F1s - 299000
OPPO F1s(2017) - 369000
OPPO Neo 7 - 149000
OPPO A39 - 229000
2. Today Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO A39 - 229000
OPPO A37 - 199000
OPPO Neo 7 - 149000
OPPO Neo 5 - 119000
OPPO F1S - 299000
3. Unique Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO F1S (2017) - 369000
OPPO A39 - 229000
OPPO A37 - 179000
OPPO Neo 7 - 149000
4. Win Mobile (21.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO F1S (2017) - 369000
OPPO F1S - 299000
OPPO A39 - 229000
OPPO A37 - 199000
OPPO Neo 7 - 149000
Meizu
1. (AMT Mobile) (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Meizu M3 Max - 279000
Meizu M3 E - 239000
Meizu M5 - 179000
Meizu MX6 - 339000
Meizu U10 Ram 2 / 16GB - 169000
Meizu M3 Note Ram 3 / 32GB - 199000
Meizu M3 Note Ram 2 / 16GB - 175000
Meizu M3 S Ram 2 / 16GB - 148000
Meizu M3 S Ram 3 / 32GB - 152000
Meizu U20 Ram 2 / 16GB - 189000
Meizu U20 Ram 3 / 32GB - 219000
Meizu M5 Note Ram 3 / 16GB - 209000
Meizu M5 Note Ram 3 / 32GB - 229000
2. Today Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Meizu MX6 (4GB + 32GB) - 339000
Meizu M3 Note (2GB + 16GB) - 175000
Meizu M3 Note (3GB + 32GB) - 199000
Meizu M3 S (2GB + 16GB) - 148000
Meizu M3 S (3GB + 32GB) - 168000
Meizu U20 (2GB + 16GB) - 189000
Meizu U20 (3GB + 32GB) - 219000
3. Unique Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Meizu MX6 - 339000
Meizu M3 Max - 279000
Meizu M3E - 239000
Meizu U20 (16GB) - 189000
Meizu U20 (32GB) - 219000
Meizu M3 Note (32GB) - 199000
Meizu M5 Note (16GB) - 209000
Meizu M5 Note (32GB) - 229000
4. Win Mobile (21.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Meizu MX6 - 339000
Meizu U20 32GB - 219000
Meizu U20 16GB - 189000
Meizu U10 16GB - 169000
Meizu M5 Note 32GB - 229000
Meizu M5 Note 16GB - 209000
Meizu M5 32GB - 179000
Meizu M5 16GB - 159000
Meizu M3 Max 64GB - 279000
Meizu M3E 32GB - 239000
Meizu M3 Note 32GB - 199000
Meizu M3 Note 16GB - 175000
Meizu M2 Note 32GB - 160000 (Clearance)
Meizu M3S 32GB - 168000
Meizu M3S 16GB - 148000
Xiaomi
1. (AMT Mobile) (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi Mi 5s (Ram 3 / 64GB) - 357000
Xiaomi Mi Note 2 (Ram 3 / 64GB) - 625000
Xiaomi Mi 5 64GB - 300000
Xiaomi Mi Note Pro (Ram 4 / 64GB) - 270000
Xiaomi Mi Note White (Ram 3 / 64GB) - 229000
Xiaomi Redmi Note 4 (Ram 3 / 64GB) Gold - 205000
Xiaomi Redmi Note 2 (Ram 2 / 16GB) - 128000
Xiaomi Redmi Note 3 (Ram 3 / 32GB) - 172000
Xiaomi Mi Max (Ram 3 / 32GB) - 235000
Xiaomi Mi 4s (Ram 3 / 64GB) - 230000
Xiaomi Mi Band 2 - 32000
Xiaomi Mi Sport Bluetooth - 37000
Xiaomi Mi Yi Camera Car Dash - 60000
Xiaomi Redmi 4 (Ram 2 / 16GB) - 142000
Xiaomi Redmi 4A (Ram 2 / 32GB) - 116000
Xiaomi Redmi Note 4X (Ram 3 / 32GB) - 189000
2. Today Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi Redmi 5S (4GB + 32GB) - 370000
Xiaomi Redmi Pro (3GB + 32 / 64GB) - 244000 / 257000
Xiaomi Note 4 (3GB + 32GB) - 210000
Xiaomi Note 3 (2GB + 16GB) - 175000
Xiaomi Note 3 (3GB + 32GB) - 198000
Xiaomi Redmi 3 (3GB + 32GB) - 165000
Xiaomi Redmi 4 (2GB + 16GB) - 147000
Xiaomi Mi Max (3GB, 32GB) - 250000
Xiaomi Mi Max (2GB, 16GB) - 204000
Xiaomi Mi 5 (3GB + 32GB) - 332000
Xiaomi Mi 4i (2GB + 32GB) - 192000
Xiaomi Mi 2 (2GB + 16GB) - 111000
Xiaomi Mi 3S (2GB + 16GB) - 132000
Xiaomi Redmi 4A (2GB + 16GB) - 127000
3. Unique Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi Mi 5 (64GB) - 319000
Xiaomi Mi 5s Plus (64GB) - 415000
Xiaomi Mi Max (64GB) - 279000
Xiaomi Mi Max (32GB) - 245000
Xiaomi Mi 5S (32GB) - 375000
Xiaomi Note 4 (64GB) - 240000
Xiaomi Note 4 (32GB) - 215000
Xiaomi Mi 4A (16GB) - 129000
Xiaomi Redmi 4 (16GB) - 152000
Xiaomi Redmi 4X (16GB) - 169000
4. Win Mobile (21.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi Mi Mix 256GB - 795000
Xiaomi Mi Note 2 64GB - 590000
Xiaomi Mi 5 64GB - 295000
Xiaomi Mi Max 128GB - 315000
Xiaomi Mi Max 64GB - 278000
Xiaomi Redmi Note 4 (64GB) - 210000
Xiaomi Redmi Note 4 X (32GB) - 198000
Xiaomi Redmi Note 4 (32GB) - 198000
Xiaomi Note 3 Pro (16GB) - 175000
Xiaomi Redmi 4 32GB - 179000
Xiaomi Redmi 4 16GB - 145000
Xiaomi Redmi 4A 16GB - 120000
Huawei
1. (AMT Mobile) (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei GR5 2017 - 309000
Huawei Honor 4X (Ram 2GB) CL-20 - 145000
Huawei GR5 - 239000
Huawei G Play Min Gold / White - 158000
Huawei Shot X - 199000
Huawei G Play Gold - 159000
Huawei P9 Lite - 279000
Huawei Y6 2 - 169000
Huawei Y5 2 - 119000
Huawei Y3 2 - 89000
Huawei Y300 - 65000
Huawei Y220 - 50000
Huawei Y336 - 66000
Huawei Tab 7.0 16GB - 137000
Huawei Tab 7.0 8GB - 119000
2. Today Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei GR5 (2017) (2GB + 16GB) - 309000
Huawei P9 Lite (3GB + 16GB) - 263000
Huawei P8 Lite (2GB + 16GB) - 183000
Huawei Short X (2GB + 16GB) - 182000
Huawei G Play (2GB + 8GB) - 140000
Huawei G Play Mini (2GB + 8GB) - 153000
Huawei GR5 Mini (2GB + 8GB) - 206000
Huawei Y6II (2GB + 16GB) - 169000
Huawei Y5II (1GB + 8GB) - 116000
Huawei Y6 C (2GB + 8GB) - 135000
Huawei Y6 (2GB + 8GB) GO /W - 133000 / 135000
Huawei Media Pad (8.0") - 155000
Huawei Media Pad 7.0" - 116000
Huawei Media Pad T2 7.0" - 149000
3. Unique Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei P9 (EVA-19) - 559000
Huawei GR5 (2017) - 309000
Huawei GR5 (2017) Premium - 399000
Huawei P9 Lite - 279000
Huawei GR5 - 239000
Huawei GR5 Mini - 215000
Huawei Y6II - 169000
Huawei Mate 9 - 899000
Huawei MediaPad T1 8.0"(8GB) - 159000
Huawei MediaPad T1 7.0"(8GB) - 119000
Huawei MediaPad T1 7.0" (16GB) - 137000
4. Win Mobile (21.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei Mate 9 - 899000
Huawei P9 (+ Gifts) - 559000
Huawei G7 Plus (16GB / 2GB) - 269000
Huawei GR5 (2017) Premium - 399000
Huawei GR5 (2017) - 309000
Huawei GR5 - 239000
Huawei GR5 Mini - 215000
Huawei Y6II - 169000
Huawei Y5II - 119000
Huawei T2 Pro Tablet - 259000
Huawei T1 7" - 119000
ASUS
1. Today Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Asus Zenfone Go 4.5 (1GB + 8GB) - 99000
Asus Zenfone 2 Laser 5.0 (2GB + 16GB) - 199000
Asus Zenfone Max (2GB + 16GB) - 229000
Asus Zenfone Go 5.0 (2GB + 16GB) - 159000
Asus Zenfone Selfie (3GB + 16GB) - 299000
Asus Zenfone 2 Laser 6 (3GB +16GB) - 319000
2. Unique Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Asus Zenfone 3 - 399000
Asus Zenfone Selfie - 269000
Asus Zenfone Max - 199000
Asus Zenfone 2 Laser - 179000
Asus Zenfone Go - 159000
3. Win Mobile (21.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Asus Zenfone Go 5.0 - 159000
Asus Zenfone 2 Laser 6.0 - 319000
Asus Zenfone Selfie - 269000
NOKIA
1. (AMT Mobile) (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
NOKIA XL - 13 0000
NOKIA Lumia 625 - 200000
NOKIA Lumia 620 - 155000
NOKIA 105 Dual - 32000
NOKIA C2-02 - 58000
NOKIA 5233 - 70000
NOKIA 5250 - 68000
NOKIA 5230 - 75000
NOKIA N9 - 300000
ZTE
1. (AMT Mobile) (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
ZTE Blade L3 - 89800
ZTE Blade L5 Plus - 109800
ZTE Blad D3 - 119800
ZTE Blad A452 - 149000
ZTE Blade V7 Lite - 179800
ZTE Blade S6 - 169800
ZTE Blade A711 - 239000
MAXXCALL
1. Today Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Maxxcall X3 - 62000
Maxxcall X5 - 75000
Maxxcall X6 - 75000
Maxxcall X7 - 88000
Maxxcall M6 - 85000
Maxxcall M7 - 89000
Maxxcall M Note - 98000
Maxxcall Smart Tablet - 69000
Gionee
1. Today Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Gionee M5 - 319000
Gionee S6s - 239000
Gionee F 103 Pro - 179000
Gionee S 5.1 - 179000
Gionee P 5W - 119000
Gionee F 103 - 159000
Gionee E7 - 159000
Gionee V 4s - 89000
Gionee P 5 mini - 79900
KENBO
1. Today Mobile (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Kenbo O31+ - 129800
Kenbo Fly 1 - 119800
Kenbo Hero 2 - 99800
Kenbo E71 - 79800
Kenbo E91 - 79800
Kenbo E61s - 49800
CDMA 800Mhz
1. (AMT Mobile) (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei Honor 4A - 120000
C8816 White - 130000
Y600D - 100000
Y330C - 68000
SCHE 229 - 25000
Gold Sun A88 - 55000
S8600 - 99000
AXESSTEL - 80000
F339 - 60000
CDMA 450 Mhz
1. (AMT Mobile) (17.3.2017) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
ZTE G 500 - 205000
Ubiquam U 900 - 38000
Ubiquam U 800 - 120000
Aiji AM 100 - 35000
ZXET CF500 - 70000
CF330 Fold - 70000
ZXET CG500 - 70000
Click here to download


Credit-NetGuide Journal
www.nyilattun.com

ေနာက္ဆံုးရေစ်းႏႈန္းမ်ား Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 11:07 AM Rating: 5 " ေနာက္ဆံုးရေစ်းႏႈန္းမ်ား " (21.3.2017 ၊ အဂၤါေန႔တြင္ စုစည္းတင္ဆက္သည္။) ---------------- ♦ iPhone 1. (AMT Mobile) (17.3.2...

No comments: