ျမန္မာဗ်ည္း အကၡရာေတြကို ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ ေလ့လာႏုိင္မယ့္-Myanmar Muu Kyo V1.0 Application - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

ျမန္မာဗ်ည္း အကၡရာေတြကို ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ ေလ့လာႏုိင္မယ့္-Myanmar Muu Kyo V1.0 Application

ကေလးမ်ားအတြက္ ျမန္မာဗ်ည္း အကၡရာေတြကို ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ ေလ့လာႏုိင္မယ့္
App ပါ။ ျမန္မာဗ်ည္းအကၡရာေတြနဲ႔ ျမန္မာကိန္းဂဏန္းေတြ သင္ၾကားႏုိင္မယ့္အျပင္ ေရးသားေလ့
က်င့္ျခင္း၊ ေဆးေရာင္ျခယ္ျခင္းေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာပါ။Android/Tablet 4.1 အထက္ရိွဖုန္း
မ်ားမွာ အသံုးၿပဳႏိုင္ပါတယ္။ ေအာက္မွာ မိမိႏွစ္သက္ရာ Link တစ္ခုကေန ေဒါင္းယူႏိုင္ပါတယ္။
• Reading Myanmar and English Alphabet for children.
• Writing Myanmar and English Alphabet for children.
• Painting beautiful picture and fun.
• 100% free.

Help kids to learn simple reading and writing practice for alphabets.
Easy to learn alphabet character through pictures and sound.


Click here to download
Developer :Proapps Myanmar


ျမန္မာဗ်ည္း အကၡရာေတြကို ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ ေလ့လာႏုိင္မယ့္-Myanmar Muu Kyo V1.0 Application Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 8:46 PM Rating: 5 ကေလးမ်ားအတြက္ ျမန္မာဗ်ည္း အကၡရာေတြကို ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ ေလ့လာႏုိင္မယ့္ App ပါ။ ျမန္မာဗ်ည္းအကၡရာေတြနဲ႔ ျမန္မာကိန္းဂဏန္းေတြ သင္...

No comments: