ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္း (၁၀) ရက္ခန္႔ေစာင့္ဆိုင္းၿပီးမွ စစ္ေဆးႏိုင္မည္ဟု သိရ - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္း (၁၀) ရက္ခန္႔ေစာင့္ဆိုင္းၿပီးမွ စစ္ေဆးႏိုင္မည္ဟု သိရ

MPT သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ *601# သို႔ေခၚဆို၍ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းရွိ မရွိ စစ္ေဆးႏိုင္ၿပီး MPTရံုးမ်ားႏွင့္ MPT အမွတ္တံဆိပ္ဆိုင္မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားပါက (၁၀) ရက္ခန္႔ေစာင့္ဆိုင္းၿပီးမွ စစ္ေဆးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိေသးသူမ်ားကို MPT မွ SMS မ်ား ေပးပို႔ကာ အေၾကာင္းၾကား ႏိႈးေဆာ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာတို လက္ခံရရွိျခင္းႏွင့္ USSD ကုတ္ အသံုးျပဳမႈမ်ားမွာ အခမဲ့ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ *601# သို႔ေခၚဆိုမႈကို CDMA သံုးစြဲသူမ်ားမွအပ MPT သံုးစြဲသူမ်ားအားလံုး အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင္႔ USSD Menu ႏွင္႔ အသိေပးခ်က္မ်ား၏ ဘာသာစကားကို ေျပာင္းလဲလိုပါက *106# သို႔ေခၚဆိုၿပီး ဘာသာစကား အတြက္ နံပါတ္ (၉) ကို ေရြးခ်ယ္ရန္၊ ထို႔ေနာက္ English ဘာသာစကားအတြက္ နံပါတ္ (၁) သို႔မဟုတ္ Myanmar ဘာသာစကားအတြက္ နံပါတ္ (၂) ကို ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ အႀကံျပဳထားသည္။


Credit Internetjournal
သီဟထိုက္
www.thihahtike.net


Click here to download


ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္း (၁၀) ရက္ခန္႔ေစာင့္ဆိုင္းၿပီးမွ စစ္ေဆးႏိုင္မည္ဟု သိရ Reviewed by Thiha Htike on 2:27 PM Rating: 5 MPT သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ *601# သို႔ေခၚဆို၍ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းရွိ မရွိ စစ္ေဆးႏိုင္ၿပီး MPTရံုးမ်ားႏွင့္ MPT အမွတ္တံ...

No comments: