ကိုယ္႔ဖုန္းမွာေပးမၿပခ်င္တဲ႔ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယိုမ်ားကို ဝွက္ထားႏိုင္မယ္႔-Hide Photos & Videos Vault Pro v1.0.0 [Latest] - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

ကိုယ္႔ဖုန္းမွာေပးမၿပခ်င္တဲ႔ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယိုမ်ားကို ဝွက္ထားႏိုင္မယ္႔-Hide Photos & Videos Vault Pro v1.0.0 [Latest]

ကိုယ္႔ဖုန္းမွာ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ အေပါင္းသင္းေတြကို ေပးမၿပခ်င္တဲ႔ Photos ႏွင္႔ Videos မ်ားကိုHide  လုပ္ၿပီးေဖ်ာက္ထားႏိုင္မယ္႔ Hide Photos & Videos Vault Pro v1.0.0 ေနာက္ဆံုးထြက္ update ကိုတင္
ေပးလိုက္ပါတယ္။ဒီေဆာဖ္ဝဲနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ Cool features မ်ားကိုလည္း ေအာက္မွာတခါတည္းထည္႔
ေပးထားပါတယ္။ ဖိုင္ဆိုက္-1MB ရိွၿပီး Android /Tablet  2.3.2 အထက္ရိွဖုန္းမ်ားမွာထည့္သြင္း
 installလုပ္၍အသံုးၿပဳႏိုင္ပါတယ္။

===>>> ScreenShot

Cool features:
1.Photos Safe Vault – You can hide your private photos and videosinyour private vault and keep them locked with your PIN code.Don’tworry about your private photos and videos may be viewedbyothers.
2.PIN recovery – set security questions first. If you forgetyourPIN code, we will help you get it quickly by answering thesecurityquestions correctly.
3.Hide/unhide quickly- Hide dozens of movies and picturesthatdownload from others in seconds.
4.Hide the app icon -You can also hide our app icon besideshideyour photos and videos. When you turn on the stealth mode, theiconwill hide from your phone. Nobody knows the existence of it,itexists on your phone exactly. You can unhide the icon bycalculatorwidget, or use dialing Key in “*your PIN number*”.
Hide app icon tips:
-Before you hide our app icon with stealth mode on, pleaserememberto add the calculator widget first.
-When you hide our app icon with stealth mode on, if thecalculatorwidget is hidden, just re-add calculator widgetagain.
-If your device doesn’t support dial-up, please remember toaddCalculator widget.
-If you need to uninstall our app for any reason, make sure thatyouunhide all your hidden videos and photos. If not, they might belostforever!
   ░░░▒▓██ Download HERE ██▓▒░░░ 

   ░░░▒▓██ Download HERE ██▓▒░░░ 
ကိုယ္႔ဖုန္းမွာေပးမၿပခ်င္တဲ႔ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယိုမ်ားကို ဝွက္ထားႏိုင္မယ္႔-Hide Photos & Videos Vault Pro v1.0.0 [Latest] Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 8:08 AM Rating: 5   ကိုယ္႔ဖုန္းမွာ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ အေပါင္းသင္းေတြကို ေပးမၿပခ်င္တဲ႔ Photos ႏွင္႔ Videos မ်ားကိုHide  လုပ္ၿပီးေဖ်ာက္ထားႏိုင္မယ္႔ Hide Ph...

No comments: