“..ဘီလ္ဂိတ္ ရဲ႕ လူမသိေသးတဲ့ အခ်က္ ၉ ခ်က္ ..” - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

“..ဘီလ္ဂိတ္ ရဲ႕ လူမသိေသးတဲ့ အခ်က္ ၉ ခ်က္ ..”

၁။ ဘီလ္ဂိတ္သည္ စကၠန္႔တုိင္းလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၅ဝ ဝင္ေငြရွိၿပီး တစ္ရက္တာ ကာ လ အတြက္ ေဒၚလာသန္း ၂ဝ ဝင္ေငြရွိ၍ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ ၇ဒသမ ၈ ဘီလ်ံရွိသည္။
.
၂။ အကယ္၍ သူသည္ ေဒၚလာ ၁ဝဝဝ ျပဳတ္က်သြားခဲ့သည္ဆုိပါလွ်င္ ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ေကာက္ လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ အဆုိပါျပန္လည္ေကာက္ယူမည့္အခ်ိန္ ၄ စကၠန္႔တြင္ပင္ သူသည္ ေဒၚလာ ၁ဝဝဝ ျပန္လည္ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။
.
၃။ အေမရိကန္ဖက္ဒရယ္အစုိးရ၏ ျပင္ပေၾကြးျမီသည္ ၅ ဒသမ ၆၂ထရီလ်ံမွ်ရွိသည္။ အကယ္၍ ဘီလ္ဂိတ္စ္သာ အဆုိပါအေၾကြးကုိ ေပးဆပ္ရမည္ဆုိပါက ၁ဝႏွစ္ မျပည့္မီကာလတြင္ပင္ အေၾကြးေက် သြားလိမ့္မည္။
.
၄။ ကမၻာေပၚရွိလူတုိင္းကုိ ၁၅ ေဒၚလာစီ အလွဴဒါနျပဳခဲ့သည္ဆုိပါက လူအားလုံး ကုန္စင္သည့္တုိင္ အိတ္ကပ္ထဲတြင္ ေဒၚလာ ၅ သန္းခန္႔ က်န္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။
.
၅။ အေမရိကန္အားကစားေလာကတြင္ အခ်မ္းသာဆုံးစာရင္းဝင္ ျဖစ္ေသာမုိက္ကယ္ေဂ်ာ္ဒန္ ၂၂၇ ႏွစ္ခန္႔ မစားမေသာက္ဘဲစုမွ ရရွိမည့္ ဝင္ေငြသည္ ဘီလ္ဂိတ္စ္၏ လက္ရွိပုိင္ဆုိင္မႈကုိ မီႏိုင္မည္။
.
၆။ ဘီလ္ဂိတ္စ္တြင္ တုိင္းျပည္တစ္ခုရွိသည္ဆုိပါလွ်င္ ကမၻာေပၚတြင္ ၃၇ေယာက္ေျမာက္ အခ်မ္းသာဆုံးပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လိမ့္မည္။
.
၇။ ဘီလ္ဂိတ္စ္၏ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ တစ္ေဒၚလာတန္မ်ားျဖင့္ စီတန္းလုိက္မည္ဆုိပါက ေျမကမၻာမွ လကမၻာအထိ စီတန္းႏုိင္ၿပီး အသြားအျပန္ ၁၄ႀကိမ္ စီတန္းႏိုင္မည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၄ဝဝ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘုိးအင္း ၇၄၇ ေလယာဥ္ျဖင့္ဆုိပါက ၇၁၃ ေခါက္တိတိ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
.
၈။ အသက္ ၉ဝ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းအရ တြက္ခ်က္မည္ဆုိပါက ယခု ဘီလ္ဂိတ္စ္၌ရွိေနေသာ အသက္အရြယ္မွ မေသဆုံးခင္ အခ်ိန္အထိ သူ၏စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကုိ တစ္ေန႔လွ်င္ ၆ ဒသမ ၇၈ သန္းသုံးျဖဳန္းပစ္မွသာ ကုန္ဆုံးႏိုင္ေပမည္။
.
၉။ သုိ႔ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္ တုိ႔ …
ကြန္ပ်ဴတာသုံးစြဲေနၾက ေသာ Windows သမားမ်ားသည္ Window Error တက္စဥ္တုိင္း (သုိ႔မဟုတ္) Hangသြားသည့္ အခ်ိန္တုိင္းတြင္ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာႏႈန္းမွ်သာ ဘီလ္ဂိတ္စ္ကုိ ေတာင္းခံရမည္ဆုိပါက သူသည္ သုံးရက္ အတြင္း ေဒဝါလီခံသြားရႏုိင္ေပသည္။

 


CREDIT- ေဇယ်ာစံ( DigitalTimes.com.mm)

“..ဘီလ္ဂိတ္ ရဲ႕ လူမသိေသးတဲ့ အခ်က္ ၉ ခ်က္ ..” Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 1:27 AM Rating: 5   ၁။ ဘီလ္ဂိတ္သည္ စကၠန္႔တုိင္းလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၅ဝ ဝင္ေငြရွိၿပီး တစ္ရက္တာ ကာ လ အတြက္ ေဒၚလာသန္း ၂ဝ ဝင္ေငြရွိ၍ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ ၇ဒသမ ၈ ဘီ...

No comments: