တယ္လီေနာျမန္မာလီမိတက္ (“တယ္လီေနာ”) မွေန၍ သံုးစြဲသူမ်ား အဆင္ေျပသည့္အခ်ိန္တြင္ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္၊ တယ္လီေနာျမန္မာ၏ မိုဘိုင္းလ္ အက္ပလီေကးရွင္း၊ Facebook ႏွင့္ Viber မ်ားမွတစ္ဆင့္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
အြန္လိုင္းမွတဆင့္မွတ္ပံုတင္ရန္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ မည္သည့္ မိုဘိုင္းလ္ (သို႔) ဝိုင္ဖိုင္ အင္တာနက္ကြန္ရက္မွ မဆို http://ecaf.telenor.com.mm သို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိုဘိုင္းလ္အက္ပလီေကးရွင္း မွတဆင့္မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ အန္းဒရိြဳက္ဖုန္းျဖစ္ေစ အိုင္ဖုန္းျဖစ္ေစ ‘My Telenor’ app ကို http://bit.ly/mytelenor240 တြင္ ေဒါင္းလုဒ္ရယူၿပီး လြယ္လြယ္ကူကူ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ တယ္လီေနာ ျမန္မာ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာကို တိုက္ရိုက္ မက္ေဆ့ခ်္ ပို႔၍လည္း  ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ေမးျမန္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ တယ္လီေနာ၏ Viber public chat မွတစ္ဆင့္လည္း မွတ္ပံုတင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေၾကျငာထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါ အြန္လိုင္းမွတဆင့္မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားရွိ လက္လီအေရာင္းဆိုင္ မ်ားႏွင့္ တယ္လီေနာအမွတ္တံဆိပ္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ လက္ရွိရရွိေနၿပီး ျဖစ္ေသာ မွတ္ပံုတင္ထားရွိမႈ အေျခအေန စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သို႕ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းျဖင့္ တယ္လီေနာသည္ အြန္လိုင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းနည္းလမ္း မ်ိဳးစံုကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးထားေသာ ပထမဆံုး ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။
တယ္လီေနာအေနႏွင့္ ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအား ၎တို႔၏ သတ္မွတ္ထားေသာ လက္လီအေရာင္းဆိုင္ေပါင္း ၂၀၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ နီးစပ္ရာ တယ္လီေနာအမွတ္တံဆိပ္ အေရာင္းဆိုင္ေပါင္း ၉၀ ခန္႔တြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္လည္း စီစဥ္ေပးထားၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ အထက္ပါေနရာမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ထားမႈအေျခအေနကို စစ္ေဆးႏိုင္မည့္အျပင္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသးပါကလည္း လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဆင္းကတ္ပိုင္ဆိုင္သူအမည္ ေျပာင္းလဲျခင္းကိုလည္း အဆိုပါဆိုင္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးႏွင့္ အလ်င္ျမန္ဆံုး ျဖန္႕က်က္လ်က္ရွိေသာ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ႏွင့္ ျဖန္႕ခ်ီေရး ကြန္ရက္ ျဖစ္သည္ ႏွင့္အညီ တယ္လီေနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ သံုးစြဲသူေပါင္း ၁၇ သန္းေက်ာ္အားလက္ရွိတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အဓိကဦးစားေပးကေတာ့ တယ္လီေနာသံုးစြဲသူေတြအားလံုးအေနနဲ႕ ဆင္းကတ္ေတြကို တကယ့္ကို သက္သက္လြယ္ကူစြာနဲ႕ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ေစဖို႕ျဖစ္ၿပီး ဒီလိုျဖစ္ေစဖို႕အတြက္လည္း နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ ေပးေန တာျဖစ္ပါတယ္။ သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကိို ပိုမိုလြယ္လြယ္ကူကူ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ဖို႕ ၾကိဳးပမ္းမႈ အျဖစ္ တယ္လီေနာအေနနဲ႕ အခုလို အြန္လိုင္းကေန မိမိကိုယ္တိုင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာနဲ႕ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု တယ္လီေနာ ၏အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Lars Erik Tellmann ကေျပာၾကားသည္။
ယခုလက္ရွိတြင္ တယ္လီေနာအေနႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအား ၎တို႔၏ဆင္းကတ္မွတ္ပံုတင္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားအား စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးေနသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ ဆင္းကတ္မ်ားမွတ္ပံုတင္ထားရွိမႈ အေျခအေန မ်ားအား 9793*3# သို႔ဖုန္းေခၚဆို၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တယ္လီေနာ အမွတ္တံဆိပ္ ကုိယ္ပိုင္ အေရာင္းဆိုင္ ၉၀ ခန္႕ႏွင့္သတ္မွတ္ထားေသာ လက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ုေသာ္လည္းေကာင္း၊ တယ္လီေနာ ေကာလ္စင္တာသို႔ ဖုန္းေခၚဆို၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖုန္းနံပါတ္ ‘၅၀၀’ သို႔ ‘REG’ စာလံုးကိုရိုက္ႏွိပ္၍ ေပးပို႔ု၍ေသာ္လည္းေကာင္း စစ္ေဆးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ဆင္္းမ္ကတ္မ်ား မွတ္ပံုတင္ရန္မွာ ဥပေဒေၾကာင္းအရျပဌာန္းသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ပုုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရး ၀န္ၾကီးဌာနက မုုိဘုုိင္းဆင္းကတ္မ်ား အားလံုုးကုုိ မတ္လ ၃၁ ရက္ ၂၀၁၇ မတုုိင္ခင္ မွတ္ပုုံတင္ ထားၾကရန္ ညႊန္ၾကားထား ပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိအသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ နံပါတ္အား မွတ္ပံုတင္ရန္္အတြက္ ႏိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ (ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴ) သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ သက္ေသခံကတ္ တစ္ခုခု ၏ မိတၱဴ လိုအပ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာတြင္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ား ျဖည့္စြက္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ေသာ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားအသံုးျပဳ၍ နံပါတ္အား မွတ္္ပံုတင္ရန္ မိနစ္အနည္းငယ္ သာ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ကိုယ္တိုင္မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ ခိုင္မာေသာ သက္ေသခံကတ္ျပားတစ္ခု၏ ေရွ႕ႏွင့္ေနာက္ မိတၱဴမ်ား ႏွင့္ ပတ္စ္ပို႕ဆိုဒ္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး ၂၄နာရီပတ္လံုး ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
တယ္လီေနာသည္ ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လူမႈကြန္ရက္၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ စာတိုပို႕ျခင္း စသည္တို႕မွတစ္ဆင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ဆက္လက္ အသိေပးသြားမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။