အေျခခံ ကိုးရီးယား စကားေျပာကို အခုမွစၿပီး ေလ့လာသူေတြအတြက္ Basic Korean Speaking V1.3 APK For All Android - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

အေျခခံ ကိုးရီးယား စကားေျပာကို အခုမွစၿပီး ေလ့လာသူေတြအတြက္ Basic Korean Speaking V1.3 APK For All Android

အေျခခံ ကိုးရီးယား စကားေျပာ App ကေလး ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုးရီးယား 
စကားေျပာကို အခုမွစၿပီး ေလ့လာသူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ဒီ App ကေလး ပိုၿပီးေကာင္းလာဖို႔ ေ၀ဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ :)
ႏွစ္သက္သေဘာက်ပါက Google Play Store မွလည္း ၀ယ္ယူအားေပးႏုိင္ပါတယ္။
Google Play Store တြင္ ၀ယ္ယူရန္ အခက္အခဲရွိပါက ၀၉ ၉၇ ၁၅၈ ၄၆၀၈ သို႔ ေမးျမန္းစံု
စမ္းႏုိင္ပါတယ္။၁၀လပိုင္းေနာက္ဆံုးထြက္ Update ၿဖစ္ၿပီးဖိုင္ဆိုဏ္ 15.4 Mb သာရိွၿပီး
 Android /Tablet 3.2 ႏွင္႔ အထက္ရိွဖုန္းမ်ားမွာထည္႔သြင္းinstallလုပ္၍အသံုးၿပဳႏိုင္
ပါတယ္။ ေဖာ္ၿပပါလင္႔ေတြမွာ Free ရယူႏိုင္ပါတယ္။

  Basic Korean Speaking- screenshot thumbnail   Basic Korean Speaking- screenshot thumbnail   Basic Korean Speaking- screenshot thumbnail
 Developer: Thein ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။   ░░░▒▓██ Download HERE ██▓▒░░░ 

  ░░░▒▓██ Download HERE ██▓▒░░░ 


အေျခခံ ကိုးရီးယား စကားေျပာကို အခုမွစၿပီး ေလ့လာသူေတြအတြက္ Basic Korean Speaking V1.3 APK For All Android Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 6:51 PM Rating: 5   အေျခခံ ကိုးရီးယား စကားေျပာ App ကေလး ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုးရီးယား  စကားေျပာကို အခုမွစၿပီး ေလ့လာသူေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ App ...

No comments: