ေဖာင္ ေတြကို တစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိး Run ၿပီးအသံုးၿပဳလိုသူမ်ားအတြက္-Font Installer ★ Root ★ v2.1.0 Apk - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

ေဖာင္ ေတြကို တစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိး Run ၿပီးအသံုးၿပဳလိုသူမ်ားအတြက္-Font Installer ★ Root ★ v2.1.0 Apk

Cover art
Android  ဖုန္း tablet ဖုန္းေတြမွာFont Installer Root v2.1.0 APK အသံုးၿပဳလိုသူမ်ားအတြက္   ေနာက္ဆံုးထြက္ update ၿပန္လွည္မွ်ေဝလုိက္ပါတယ္။
Feature ေတြလည္းအပါဝင္ နမူနာ အၿဖစ္နဲ႔  Screen Shortပံု ေအာက္မွာရိုက္ၿပထားပါတယ္။
  ဒီေကာင္ေလးရဲ႕ဗားရွန္းကေတာ႕ v2.1.0 ရိွၿပီး ၊ဖိုင္ဆိုဒ္ကေတာ့ Size: 2.18 သာရွိပါတယ္  Android  Version 1.6 ႏွင္႔အထက္ရိွတဲ႔ဖုန္းမ်ားမွာထည့္သြင္း install လုပ္၍အသံုးၿပဳႏိုင္ပါတယ္။
အဆိုပါ App ကို Play store မွာ မေလးေငြ 3.50 RM ေပးသြင္းမွသာအသံုးၿပီရမည္ၿဖစ္ၿပီး ေဖာ္ၿပပါ
Download Link ေလးမွာအခမဲ႔ရယူႏိုင္ပါတယ္။
>>>SCREEN SHORT<<<
 Font Installer ★ Root ★- screenshot thumbnail   Font Installer ★ Root ★- screenshot thumbnail   
 Font Installer ★ Root ★- screenshot thumbnail   Font Installer ★ Root ★- screenshot thumbnail   
 
The best Font Installer on Android! Select from hundreds of custom fonts to install system wide! Preview, backup, install from SD card and share your fonts.This app is for rooted devices only! If you don't know what root is then please do not download this app.
This app is also available in ROM Toolbox Pro along with many more features.
If you have any problems and/or questions feel free to email us at jrummy.apps@gmail.com. We will provide fast and friendly support.
Warning:
Changing fonts modifies your system files. You should always have a current backup in recovery and know how to restore your device back to stock.
FAQs:
My fonts won't change.
Font Installer overwrites the font files in the /system/fonts directory. To install a font you must have root access and S-OFF (for HTC devices). Some apps use their own font and cannot be overwritten by Font Installer.
Before attempting to install any fonts please make sure you backup your fonts. You should also have a current nandroid backup.
Font Installer needs to overwrite the correct system files. Please make sure you have the correct fonts selected to be overwritten.
If you’re running Android 4.0 ICS or newer, make sure Roboto-Regular.ttf is selected.
If you’re running Android 3.X or earlier, make sure DroidSans.ttf is selected.
If you’re running MIUI, make sure Arial.ttf is selected.
To change which fonts get overwritten open Font Installer and click Menu >> Preferences >> Select Fonts.
How do I restore the original font?
To restore your font to the default system font press the menu button while inside Font Installer, click “Backup and Restore”, and restore the original fonts you had (assuming you made a font backup before changing fonts).
Alternatively, you can choose the accurate font for your Android OS version according to the list below:
If you’re running Android 4.0 ICS or 4.1 JellyBean, install the “Roboto” font.
If you’re running Android 3.X or earlier, install the “DroidSans” font.
If you’re running MIUI, install the “Arial” font.
If all else fails, a last resort would involve re-flashing your ROM or restoring a nandroid backup of the /system partition (a factory reset would not touch the system partition where fonts are stored).
Special characters aren't supported. What's the deal?
Unfortunately we cannot fix this issue. You can install a custom typeface that supports your language or other special characters. First, find the desired font and download it to your SD card. Then, using Font Installer, navigate to the “Local” tab to select the font file and install.
 
 
ေဖာင္ ေတြကို တစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိး Run ၿပီးအသံုးၿပဳလိုသူမ်ားအတြက္-Font Installer ★ Root ★ v2.1.0 Apk Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 3:33 AM Rating: 5 Android  ဖုန္း tablet ဖုန္းေတြမွာFont Installer Root v2.1.0 APK အသံုးၿပဳလိုသူမ်ားအတြက္   ေနာက္ဆံုးထြက္ update ၿပန္လွည္မွ်ေဝလုိက္ပါတယ္။...

No comments: