“ ပိုးစုန္းၾကဴးကုိေလ့လာျခင္းျဖင့္ OLED မ်ား ထိေရာက္မႈ ၆၀% ပိုလာႏိုင္ “ - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

“ ပိုးစုန္းၾကဴးကုိေလ့လာျခင္းျဖင့္ OLED မ်ား ထိေရာက္မႈ ၆၀% ပိုလာႏိုင္ “

ပိုးစုန္းၾကဴးသည္ သဘာ၀ရွိ အလင္းထုတ္လႊတ္ႏုိင္ေသာ သတၱ၀ါမ်ားတြင္ ထိေရာက္မႈအရွိဆံုး သတၱ၀ါစာရင္း တြင္ပါ၀င္သည္။ သုေတသနျပဳလုပ္မႈမ်ားအရ ပုိးစုန္းၾကဴး၏ေတာက္ပမႈသည္ ခႏၶာကုိယ္အတြင္း ဓာတုပစၥည္း မ်ားဓာတ္ျပဳမႈေၾကာင့္ သီးသန္႔သာမကဘဲ ၎၏ခႏၶာကုိယ္တည္ေဆာက္မႈပံုစံေၾကာင့္လည္း သက္ဆုိင္သည္ဟု သိလာရသည္။ ထုိတည္ေဆာက္ပံုအရ OLED display ပံုစံကုိ တိုးတက္ေစရန္ ေလ့လာႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။ ပိုးစုန္းၾကဴး၏တည္ေဆာက္ပံုသည္ လူမ်ားတည္ေဆာက္ေသာပစၥည္းကဲသုိ႔ ေခ်ာေမြ႕မႈမရွိေသာ္လည္း အထူး ေသးငယ္ေသာ micro & nano structures မ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္ထားၿပီး ထုိပစၥည္းမ်ားကုိ Korea Advanced Insti-tute of Seience and Technology(KAIST) မွေလ့လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ထုိေလ့လာခ်က္ေပၚ အေျခခံ ကာ bio-inspired organic light-emitting diode (OLED) ကိုဖန္တီးႏုိင္ခဲ့သည္။ ရလဒ္မွာအားရစရာျဖစ္ခဲ့ၿပီး အလင္းထုတ္ယူႏိုင္မႈထိေရာက္မႈ ၆၀% ပိုမုိလာခဲ့ၿပီး illumination angle ၁၅% က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ ပိုးစုန္းၾကဴးခႏၶာကုိယ္တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္တူညီ ေအာင္ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး bioinspired OEDs မ်ားကို အေျမာက္ အျမားထုတ္လုပ္ရန္ျဖစ္ႏုိင္ၿပီဟုဆုိခဲ့သည္။ ယခုအခါ KAIST မွ OLED ထုတ္လုပ္မည့္ လုပ္ငန္းေဖာ္အား ရွာေဖြေနၿပီး ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္လည္း ဆက္လက္၍ သုေတသနျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဆိုထားသည္။
NetGuide Journal (Every Wednesday)
https://www.facebook.com/officialnetguidejournal
“ ပိုးစုန္းၾကဴးကုိေလ့လာျခင္းျဖင့္ OLED မ်ား ထိေရာက္မႈ ၆၀% ပိုလာႏိုင္ “ Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 3:52 AM Rating: 5 ပိုးစုန္းၾကဴးသည္ သဘာ၀ရွိ အလင္းထုတ္လႊတ္ႏုိင္ေသာ သတၱ၀ါမ်ားတြင္ ထိေရာက္မႈအရွိဆံုး သတၱ၀ါစာရင္း တြင္ပါ၀င္သည္။ သုေတသနျပဳလုပ္မႈမ်ားအရ ပုိ...

No comments: