ဖုန္းႏွင္႔ဖုန္း Memory ထဲဗိုင္းရစ္ေႏွာက္ခ်က္ခံေနရတာကိုေပါ႔သြားေအာင္ One-Tap Speedup အေကာင္းဆံုးၿပဳလုပ္ေပးမယ္႔ - Avira Optimizer v1.1 Apk - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

ဖုန္းႏွင္႔ဖုန္း Memory ထဲဗိုင္းရစ္ေႏွာက္ခ်က္ခံေနရတာကိုေပါ႔သြားေအာင္ One-Tap Speedup အေကာင္းဆံုးၿပဳလုပ္ေပးမယ္႔ - Avira Optimizer v1.1 Apk

  ၄ လပိုင္း ၁၉ ရက္ ေန႔မွာထြက္ရိွလာ Android / Tablet ဖုန္းေတြမွာAvira Optimizer v1.1 Apk အသံုးၿပဳလိုသူမ်ားအတြက္  ေနာက္ဆံုးထြက္ update အသစ္ေလးရလာလို႔တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ နမူနာ အၿဖစ္နဲ႔ ေအာက္မွာ SCREEN SHOT ဓာတ္ပံုႏွင္႔ ဗီဒီအိုဖိုင္ထည္႔ေပးထားပါတယ္။
  ဖိုင္ဆိုဒ္ Size: 4.85 Mb သာရွိပါတယ္  Android  Version 4.0 ႏွင္႔အထက္ရိွတဲ႔ဖုန္းမ်ားမွာထည့္သြင္း install လုပ္၍အသံုးၿပဳႏိုင္ပါတယ္။
Avira Optimizer posterAvira Optimizer apk screenshotAvira Optimizer apk screenshot 
Avira Optimizer apk screenshotAvira Optimizer apk screenshotAvira Optimizer apk screenshot 
What does Avira Android Optimizer do?
➢ Boosts your speed and performance.
➢ Cleans your phone (improving your gaming experience).
➢ Optimizes your memory (RAM) usage.
➢ Removes junk files (freeing up storage space on your phone and SD card)
➢ Extends your battery life.Benefits of Avira Android Optimizer:
► Speed Booster: Speed up your phone with this app for faster startups and optimized processes.
► Memory Optimizer: Get an overview of all apps running at any given time, and easily kill those that are gobbling up memory (RAM) and slowing your phone down.
► Junk File Cleaner: Clear your cache, junk files, etc. on your phone and SD card to free up storage space for your photos, videos and music.
► Privacy Cleaner: Protect yourself from prying eyes by wiping sensitive data such as what you searched for, who you called, and what messages you sent.
► Application Manager: Get an overview of all apps on your phone, see how much space they take up, and easily uninstall multiple apps at once.
SUPPORTED LANGUAGES English, German, French, Dutch, Turkish, Polish, Spanish, Italian, Japanese, Portughese, Chinese-Traditional, Chinese-Simplified
SYSTEM REQUIREMENTS
Android 2.3 – 5.1
 
 
 
 
 
ဖုန္းႏွင္႔ဖုန္း Memory ထဲဗိုင္းရစ္ေႏွာက္ခ်က္ခံေနရတာကိုေပါ႔သြားေအာင္ One-Tap Speedup အေကာင္းဆံုးၿပဳလုပ္ေပးမယ္႔ - Avira Optimizer v1.1 Apk Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 10:43 AM Rating: 5   ၄ လပိုင္း ၁၉ ရက္ ေန႔မွာထြက္ရိွလာ Android / Tablet ဖုန္းေတြမွာAvira Optimizer v1.1 Apk အသံုးၿပဳလိုသူမ်ားအတြက္  ေနာက္ဆံုးထြက္ upd...

No comments: