ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Internet သံုးစြဲသူအေရအတြက္ မ်ားျပားလာျပီး Facebook မွာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္း တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ အူရီဒူးျမန္မာသည္ စတင္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္မွစ၍ သံုးစြဲသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား၊ အစီအစဥ္ မ်ားအျမဲဆန္းသစ္တီထြင္ ဖန္တီးေပးလ်က္ရွိၿပီးစိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ အစီအစဥ္ကိုထပ္မံဖန္တီး ေပးလိုက္ ၿပီ ဟုသိရသည္။ ယင္းမွာ အူရီဒူးသံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ ပိုမိုခ်ိဳသာေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ အကန္႕အသတ္ မရွိ စိတ္ၾကိဳက္ Facebook  အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ကို စာရင္းသြင္းခေပးစရာမလိုဘဲ ရရွိႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
အူရီဒူး၏ Facebook စိတ္ၾကိဳက္သံုးအစီအစဥ္အား အူရီဒူးသံုးစြဲသူမိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အခမဲ႕စာရင္းသြင္းကာ 1 MB လွ်င္ ၃ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ အကန္႕အသတ္မရွိ Facebook သံုးစြဲႏိုင္မည္ ျဖစ္ကာ အသံုးျပဳလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ *4444# သို ့ဖုန္းေခၚဆိုရမည္ျဖစ္သည္။  ယခုအစီအစဥ္မွာ သံုးစြဲမႈပမာဏကို ကန္႕သတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ အထူးႏႈန္းျဖစ္ေသာ 3 Kyats / MB ျဖင့္ Messenger ျဖင့္္လည္းေကာင္း၊ Voice Calls ၊ Video Calls မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ စိတ္ၾကိဳက္ status တင္ျခင္း၊ ဓာတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ Facebook မိတ္ေဆြမ်ားမွ ေ၀မွ်ထားသည့္ ဗီဒီယိုမ်ားအား ၾကည့္ရႈျခင္း တုိ႕ကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ (၂၉) ရက္တြင္ စတင္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ပထမဆံုးအၾကိမ္စာရင္းသြင္းျခင္းကို အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Facebook စိတ္ၾကိဳက္သံုး အထူးအစီအစဥ္ကို အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက အျခားေအာ္ပေရတာမ်ားသို ့ဖုန္း ေခၚဆိုခမွာ တစ္မိနစ္လွ်င္ (၃၅) က်ပ္ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ စာရင္းသြင္းျခင္းကို ပယ္ဖ်က္လိုပါက *4445# ကို ေခၚဆို၍ လြယ္ကူစြာပယ္ဖ်က္ႏုိင္မည္ ဟုလည္းသိရသည္။
အူရီဒူးျမန္မာ၏ Chief Marketing Officer ျဖစ္သူ Charity Safford က “ Facebook ဟာ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဆက္သြယ္ဖုိ႕ရာနဲ႕ ကမၻာ့အႏွံအျပားမွ သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္စူးစမ္း ရွာေဖြေနဖို႕ရာအတြက္ အဓိကလူမႈကြန္ယက္ၾကီးတစ္ခု ျဖစ္တယ္ လို႕ ကၽြန္မတို႕ယံုၾကည္ပါတယ္။  ဒါ့ေၾကာင့္ အူရီဒူးသံုးစြဲသူမိဘျပည္သူမ်ား Facebook ကိုေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာနဲ႕ အကန္႕အသတ္မရွိအသံုးျပဳႏုိင္မယ့္ Facebook စိတ္ၾကိဳက္သံုး အထူးအစီအစဥ္ ကို ဖန္တီးေပးလိုက္ႏိုင္လို႕ ၀မ္းသာပါတယ္ “ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အူရီဒူး၏ Facebook စိတ္ၾကိဳက္သံုးအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိပ္ သိရွိလုိပါက Ooredoo Myanmar Facebook Page တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Credit:
#Kaung_Myat_Yar
Myanmar Digital Life

www.nyilattun.com