အင္တာနက္ အသံုုးျပဳေနစဥ္ ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးႏိုင္တဲ့ အခ်က္မ်ား - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

အင္တာနက္ အသံုုးျပဳေနစဥ္ ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးႏိုင္တဲ့ အခ်က္မ်ား

အင္တာနက္ဆိုုတာ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိတဲ့ နယ္ပယ္တစ္ခုုပါ။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ အင္တာနက္ကိုု အသံုုးျပဳျပီး ရုုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြမွ်ေဝျခင္း၊ ဓါတ္ပံုုမ်ား မွ်ေဝျခင္း၊ သီခ်င္းမ်ားမွ်ေဝျခင္းနဲ႔ အျခား ေနာက္ဆံုုးေပၚ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုု အခ်ိန္တိုုအတြင္း ရယူႏိုုင္ျခင္းစတဲ့ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုု တစ္စံုုတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူစရာ မလိုုပဲ လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္ပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ အခ်ိဳ႕ ႏိုုင္ငံမ်ားမွာေတာ့ အင္တာနက္ အသံုုးျပဳျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြရွိပါတယ္။ အဆိုုပါ ႏိုုင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ အင္တာနက္ အသံုုးျပဳျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဥပေဒကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထားရွိျခင္းဟာ အင္တာနက္ကိုု အသံုုးျပဳျပီး မသမာသူတိုု႔က တစ္လြဲ အသံုုးျပဳမည္ကိုု စိုုးရိမ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
၁။ မိမိဘာသာမိမိ အင္တာနက္အသံုုးျပဳေနစဥ္အတြင္း Wifi ကိုု password မခံပဲျပန္လည္ လႊင့္ျခင္း မျပဳလုုပ္ရပါဘူး။ အကယ္၍ သင့္ရဲ႕ Wifi ကို တစ္စံုုတစ္ေယာက္က လြယ္လင့္တကူ အသံုုးျပဳကာ မသမာမႈ တစ္စံုုတစ္ခုု ျပဳလုုပ္ပါက သင္လုုပ္သည္ျဖစ္ေစ မလုုပ္သည္ျဖစ္ေစ တရားခံ အစစ္အမွန္မေပၚေပါက္ မျခင္း သင့္ကိုု ဖမ္းဆီး အေရး ယူႏိုုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သင့္အေနနဲ႔ Wifi ျဖင့္ အင္တာနက္ အသံုုးျပဳတဲ့အခါ password ခံကာ အသံုုးျပဳသင့္ပါတယ္။
၂။ Website မွာ ရွာေဖြထားသမွ် မွတ္တမ္းမ်ားကိုု သံုုးလ အၾကာမထားပဲ မဖ်က္ပစ္ရပါဘူး။ အကယ္၍ ဖ်က္ျပစ္ခဲ့ရင္ ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံရပါတယ္။ ထုုိကဲ့သိုု႔ မိမိကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ Browser ထဲမွာ ရွာေဖြထားသမွ်မွတ္တမ္းမ်ားကိုုဖ်က္ပစ္ခဲ့လိုု႔ အေမရိကန္ႏုုိင္မွာ အခ်ဳပ္က်မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။
၃။ အျခားသူတစ္စံုုတစ္ေယာက္ကိုု ပုုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ Post မ်ား၊ Message မ်ား၊ Tweet မ်ားကိုု တင္ခြင့္ မျပဳပါဘူး။ ထိုုကဲ့သိုု႔ တစ္စံုုတစ္ဦးကိုုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုုခုုကိုုေသာ္လည္းေကာင္း ပုုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ posts မ်ား၊ Tweet မ်ား နဲ႔ Message မ်ားကိုု တင္ခဲ့ပါက ဥပေဒအရ အေရးယူႏိုုင္ျခင္း ကိုု အေမရိကန္ ႏိုုင္ငံမွာျပဌာန္းထားပါတယ္။
၄။ VOIP လိုု႔ေခၚတဲ့ ဗီဒီယိုုဖုုန္းေကာလ္ ေခၚဆိုုျခင္းမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ပါက အေရးယူခံရပါတယ္။ အဆိုုပါ ဥပေဒကန္႔သတ္ခ်က္ကိုုေတာ့ အီသီယိုုးပီးယား ႏိုုင္ငံမွာသာ ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ အကယ္၍ သင္ဟာ အီသီယိုုးပီးယား ႏိုုင္ငံသိုု႔ အေၾကာင္း တစ္စံုုတစ္ရာေၾကာင့္ ေရာက္ရွိခဲ့မယ္ဆိုုပါက Skype လိုုမ်ိဳး VOIP Service ကိုုအသံုုးျပဳဖိုု႔ သတိထားသင့္ပါတယ္။
၅။ ဗီဒီယိုုမ်ားမွာ သေရာ္ ပုုခတ္ေစာ္ကားတဲ့ အကမ်ားနဲ႔ ကျပေဖ်ာ္ေျဖထားတဲ့ ဗီဒီယိုုဖိုုင္ကိုုအင္တာနက္ေပၚမွာ တင္မိပါက ဥပေဒအရ အေရး ယူျခင္း ခံရပါတယ္။ အဆိုုပါ အျဖစ္အပ်က္ဟာ အီရန္ႏိုုင္ငံမွာျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
၆။ Comment ေပးျခင္းမ်ားျဖင့္လည္း ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံရပါတယ္။ Comment မွာ ဥပေဒနဲ႔ ျငိစြန္းေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ပါဝင္ခဲ့ပါက အေရးယူျခင္းခံရပါတယ္။
၇။ ေဆာင္ပါးမ်ားကိုု ဘာသာျပန္ျခင္းမွ လည္း အေရးယူျခင္းခံရပါတယ္။ အဆိုုပါဥပေဒကေတာ့ ထိုုင္းႏိုုင္ငံမွာ ျဖစ္ပြားသြားတဲ့ ဥပေဒပါ။ ထိုုင္းႏိုုင္ငံမွ ထုုတ္ေဝတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုုဒ္မွာပါဝင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ အခ်ိဳ႕ကိုုအေမရိကန္ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္က ဘာသာျပန္ကာ Facebook မွာ post တင္ျခင္း၊ Twitter မွာ Tweet လုုပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့၍ ထိုုင္းဘုုရင္ကိုု ပုုပ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူခံခဲ့ရပါတယ္။
၈။ အြန္လိုုင္းတြင္ ေလာင္းကစားဂိမ္းမ်ား ကစားလွ်င္လည္း ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံရပါတယ္။
၉။ File မ်ား မွ်ေဝျခင္းျဖင့္လည္း အေရးယူျခင္းခံရပါတယ္။ အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႔ အင္တာနက္ ေပၚတြင္ File မ်ား မွ်ေဝပါက ဂရုုတစိုုက္ျဖင့္ မွ်ေဝသင့္ပါတယ္။ တရားဥပေဒနဲ႔မလႊတ္ကင္းႏိုုင္တဲ့ File မ်ားကိုု မွ်ေဝမိပါက သင္ဟာ အေရးယူျခင္းခံရပါလိမ့္မယ္။
၁၀။ သီခ်င္း စာသားမ်ား Facebook ေပၚတြင္ တင္လွ်င္လည္း ဥပေဒ အရ အေရးယူျခင္းခံရပါတယ္။ ဒီဥပေဒကေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ အေမရိကန္ ႏိုုင္ငံမွာျဖစ္ပြားေနတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားကေတာ့ အင္တာနက္ အသံုုးျပဳေနတဲ့ သင့္ကိုု တရားဥပေဒအရ အေရးယူႏုုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ေလ့လာသူတိုု႔အေနနဲ႔ အဆိုုပါ စည္းကမ္းကန္႔သတ္ထားတဲ့ ႏိုုင္ငံေတြကိုု ေရာက္သြားခဲ့ရင္ လိုုက္နာႏိုုင္ေစရန္အတြက္ သိရွိႏိုုင္ေအာင္ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလုုိက္ပါတယ္။
Ref : techworm
Aung Ko Htet (MMA)
 
အင္တာနက္ အသံုုးျပဳေနစဥ္ ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးႏိုင္တဲ့ အခ်က္မ်ား Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 9:36 AM Rating: 5 အင္တာနက္ဆိုုတာ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိတဲ့ နယ္ပယ္တစ္ခုုပါ။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ အင္တာနက္ကိုု အသံုုးျပဳျပီး ရုုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြမွ်ေဝျခင္း၊ ဓါတ္ပံုုမ...

No comments: