ဖုန္းကို ေပါ့ပါးေစၿပီး လုံျခဳံစိတ္ခ်မႈကုိေပးစြမ္းႏိုင္တဲ႔-AMC Security Antivirus Boost_v5.4.1 APK - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

ဖုန္းကို ေပါ့ပါးေစၿပီး လုံျခဳံစိတ္ခ်မႈကုိေပးစြမ္းႏိုင္တဲ႔-AMC Security Antivirus Boost_v5.4.1 APK

  19- April-16 ေန႔မွာထြက္ရိွလာ Android / Tablet ဖုန္းေတြမွာAMC Security Antivirus Boost_v5.4.1 Apk အသံုးၿပဳလိုသူမ်ားအတြက္  ေနာက္ဆံုးထြက္ update အသစ္ေလးရလာလို႔တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။
 All-in-one Scan -တစ္ခ်က္ထိလုိက္တာနဲ႕ဖုန္းထဲမွ Task file,junk file,cache file မ်ားကုိ Scan ဖတ္ျပီးရွင္းလင္းႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီးAntivirus -ကေတာ့ဖုန္းထဲမွာ Apps မ်ားက Scan ဖတ္ျပီး ဖုန္းအျပင္ SD ကဒ္ကုိ viruses, malware and suspicious apps attacksရဲ႕ရန္က ကာကြယ္ေပးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ နမူနာ အၿဖစ္နဲ႔ ေအာက္မွာ SCREEN SHOT ဓာတ္ပံုရိုက္ထည္႔ေပးထားပါတယ္။ 
  ဖိုင္ဆိုဒ္ Size: 7.59 Mb သာရွိပါတယ္  Android  Version  2.3.2 ႏွင္႔အထက္ရိွတဲ႔ဖုန္းမ်ားမွာထည့္သြင္း install လုပ္၍အသံုးၿပဳႏိုင္ပါတယ္။
>>>SCREEN SHOT<<<
AMC Security - Antivirus Boost poster 
AMC Security - Antivirus Boost apk screenshot 
AMC Security - Antivirus Boost apk screenshot 
AMC Security - Antivirus Boost apk screenshot 
AMC Security - Antivirus Boost apk screenshot 
AMC Security - Antivirus Boost apk screenshot 
AMC Security - Antivirus Boost apk screenshot 
AMC Security (a.k.a Advanced Mobile Care) is a security and optimization app from IObit, which is the developer of the popular program Advanced SystemCare for Windows. It is the #1 All-in-one app to help protect your device from any potential threats, avoid sneak leak of your privacy and boost device performance to the top.
Maybe you always have the following concerns:
Several tool apps installed but only use a few of their features?
Always find phones and tablets getting laggy and memory constrained?
Worried about all kinds of new tricks and intrusions?
Get lost and confused in other similar apps?
AMC Security can solve them all!

All-in-one
AMC Security can replace similar apps in one go.
One-tap Scan, Booster, Security comes with a handful of must-have tools that ensure your devices get a comprehensive protection.
It is also more lightweight than you think.
Scan
Smart scan will let you clean all the running apps, cache junk, privacy records and useless APK files.
Deep scan will let you clean junk files, big files and residual files.
All the clean-up are in a few taps. It helps you have enough store space to take more pictures, videos and install apps.
Antivirus
AMC Security protects your device against viruses, trojans, vulnerabilities, malware and spyware.
UI
AMC Security always focus on simplicity and user friendliness. With new material design, you will find how neat and sleek it looks in a well structure.
Other features in Booster and Security
Phone Booster
Help kill applications that are running in the background and clean up your RAM (memory) to boost up your device with one tap.
Game Booster
Improve your gaming speed and experience and smooth game play without lagging.
Anti-Phishing
IObit Cloud Services provides a plug-in which update in real time so that whenever you access a site that detected as phishing, it will help you keep the tricks outside.
Anti-Theft
Help lock and alarm your lost device immediately by sending a message with ‘alarm#’ and password from any other device. You still can locate and wipe data remotely if the above way failed to find your device.
Payment Guard
Help finds out copycat apps, so that you can uninstall them before money being stolen. Once you launch a payment app, it keeps protecting you all along in the background.
Web Security
Block websites that contain malware, malicious URL and fraudulent content, and warn you instantly by IObit Cloud Services when heading to the danger.
Security Guard
Remind you to enable Wi-Fi Security which can check Wi-Fi’s encryption way, ARP spoofing, and even MITM. Also it reviews other important device settings and gives insecure advice.
Sidebar will be provided with App Manager, Battery Saver, Call Blocker, Privacy Locker and more!
ဖုန္းကို ေပါ့ပါးေစၿပီး လုံျခဳံစိတ္ခ်မႈကုိေပးစြမ္းႏိုင္တဲ႔-AMC Security Antivirus Boost_v5.4.1 APK Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 10:11 AM Rating: 5   19- April-16 ေန႔မွာထြက္ရိွလာ Android / Tablet ဖုန္းေတြမွာAMC Security Antivirus Boost_v5.4.1 Apk အသံုးၿပဳလိုသူမ်ားအတြက္  ေနာက္ဆ...

No comments: