ဖုန္းထဲမွ ရုတ္တရက္ထြက္သြားတဲ ႔SMS & Contacts ေတြကိုမူလအတိုင္းၿပန္လည္လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္႔- Super Backup 2.0.08.02 APK for Android - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

ဖုန္းထဲမွ ရုတ္တရက္ထြက္သြားတဲ ႔SMS & Contacts ေတြကိုမူလအတိုင္းၿပန္လည္လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္႔- Super Backup 2.0.08.02 APK for Android


10 March 2016 ေန႔မွာထြက္ရိွလာတဲ႕ Android  ဖုန္း tablet ဖုန္းမွာအသံုးၿပဳ ႏိုင္တဲ႕ ေနာက္ဆံုးထြက္ Super  
  Backup 2.0.08.02 APK အသစ္ေလးရလာလို႔တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒီေကာင္ေလးေတာ႕ မိမိဖုန္းထဲမွာ
      အႏိွပ္မွားမိတာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ ကလိမိတာဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ ရုတ္တရက္မသိရိွလိုက္ရဘဲ ဖုန္းနံပါတ္မွ အစရိွတဲ႔
             တၿခားေသာအရာ မတ္ေဆ႔ & ဖုန္းေခၚဆိုထားသူ & မွတ္စုအေရးသား &  SD cardထဲမွ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ႔အရာ  ႏွင္႔ Google Drive/Gmail ထဲ အေရးၾကီးတာေလးမ်ားကို မသိရိွလိုက္ရဘဲ
              ရုတ္တရက္ေပ်ာက္ဆံုးသြားတာမ်ားကိုၿပန္လည္ႏိုးထေဖာ္ၿပေပးမယ္႔ Super Backup 
            Tool ေလးက သင္႔ကိုကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးပါလိမ္႔မယ္   ဗားရွန္းကေတာ႕ 2.0.08.02 ရိွၿပီး
 ၊ဖိုင္ဆိုဒ္ကေတာ့3.11 MB (3,263,326 Byte) သာရွိပါတယ္   2.3 ႏွင္႔အထက္ရိွတဲ႔ ဖုန္းမ်ားမွာထည့္သြင္း
                                                       install လုပ္၍အသံုးၿပဳႏိုင္ပါတယ္။

The fastest data backup tool on android!
You can backup apps & contacts & SMS & Call logs & Bookmarks & Calendars to the SD card/Google Drive/Gmail. You will never lose your data again!
To get the Ads free pro version, please click here:Super Backup Pro
★Important Notice #1
If your phone has inbuilt storage, the default backup location will probably be the internal storage card and not the external.
This is because the phone reports the storage that way.
If you intend to do a factory reset on the phone, please make sure default backup folder is in your external SD card before doing it. If not, please copy the entire backup folder ("SmsContactsBackup" by default)to your external SD card
★Important Notice #2
Since Android M, access bookmarks from 3rd application is disabled, so Super Backup can not backup and restore bookmarks.
Features:
-Backup apps to SD card
-Backup all app download links of Google Play
-Backup & restore app's data(need root)
-Batch restore apps from SD card (need root)
-Backup Contacts & SMS & Call logs & Bookmarks & Calendars to SD card
-Restore Contacts & SMS & Call logs & Bookmarks & Calendars from SD card
-Can select SMS conversations to backup
-Delete the backup data on SD card
-Schedule automatic backups
-Auto upload scheduled backup files to your Google Drive or Gmail
-Can download backup files from Google Drive
-Show last backup count & time
-User can change backup folder path in Settings
-Can backup Contact's group and picture properties
About Permissions:
READ YOUR TEXT MESSAGES (SMS OR MMS)/EDIT YOUR TEXT MESSAGES (SMS OR MMS)
These permissions are used to backup & restore your SMS
READ YOUR CONTACTS/MODIFY YOUR CONTACTS
These permissions are used to backup & restore your Contacts
WRITE WEB BOOKMARKS AND HISTORY/READ YOUR WEB BOOKMARKS AND HISTORY
These permissions are used to backup & restore your Bookmarks
READ CALENDAR EVENTS PLUS CONFIDENTIAL INFORMATION/ADD OR MODIFY CALENDAR EVENTS AND SEND EMAIL TO GUESTS WITHOUT OWNERS' KNOWLEDGE
These permissions are used to backup & restore your Calendars
READ CALL LOG/WRITE CALL LOG
These permissions are used to backup & restore your Call logs

 Super Backup : SMS & Contacts- screenshot thumbnail   Super Backup : SMS & Contacts- screenshot thumbnail   Super Backup : SMS & Contacts- screenshot thumbnail
                   Super Backup : SMS & Contacts- screenshot   Super Backup : SMS & Contacts- screenshot                                                
                                                                    password = nyilattun
                                                             userscloudfilescdn

                                       www.nyilattun.comဖုန္းထဲမွ ရုတ္တရက္ထြက္သြားတဲ ႔SMS & Contacts ေတြကိုမူလအတိုင္းၿပန္လည္လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္႔- Super Backup 2.0.08.02 APK for Android Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 8:57 PM Rating: 5 10 March 2016 ေန႔မွာထြက္ရိွလာတဲ႕ Android  ဖုန္း tablet ဖုန္းမွာအသံုးၿပဳ ႏိုင္တဲ႕ ေနာက္ဆံုးထြက္ Super     Backup 2.0.08.02 APK အသစ္ေလး...

No comments: