♫ စမတ္ဖုန္းမွ အခမဲ့ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ Shopee App ♫ - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

♫ စမတ္ဖုန္းမွ အခမဲ့ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ Shopee App ♫

စမတ္ဖုန္းမွပင္ အလြယ္တကူ ေရာင္းျခင္း၊ ဝယ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ Shopee MM: Buy&Sell on Mobile App ကို အခမဲ့ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေရာင္းအဝယ္မ်ားကို App မွတစ္ဆင့္ စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါမိုုဘုိင္း App ျဖင့္ www.shopee.com.mm ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အလြယ္တကူ ဝယ္ယူႏုိင္ရန္မည့္အျပင္ သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ ေရာင္းခ်လိုသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မိုဘုိင္းဖုန္းမွပင္ ေရာင္းခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ မိုဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ ေရာင္းဝယ္သည့္စနစ္ ထြန္းကားေစရန္ ရည္ရြယ္ ဖန္တီးထားသည့္ အတြက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ဖုန္းမွပင္ ေရာင္းခ်သူႏွင့္ ဝယ္ယူသူႏွစ္ဦး အဆင္ေျပစြာ ညႇိႏိႈင္းဝယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္ခအတြက္ အခေၾကးေငြ တစ္စုံတစ္ရာ ေပးရန္မလိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုယ္တုိင္ေရာင္းခ်လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ App မွတစ္ဆင့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္း (Register) ကို ေမးလ္အေကာင့္ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္အျပင္ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္နာမည္တစ္ခုျဖင့္လည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ေရာင္းခ်သူမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ၊ လုံၿခံဳမႈမူဝါဒ၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္းဆုိင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္စသည္တို႔ကို ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး Shopee MM App ကို Google PlayStore, 1Mobile, MoboMarket တို႔အျပင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္လည္း ရယူအသုံးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

Shopee MM App ကို လက္ရွိတြင္ Android OS စနစ္သုံးဖုန္းမ်ားတြင္သာ အသုံးျပဳႏုိင္ဦးမည္ျဖစ္ၿပီး iOS စနစ္သုံး ဖုန္းမ်ားတြင္ မၾကာမီ အသုံးျပဳႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit to ==> Internet Journal
♫ စမတ္ဖုန္းမွ အခမဲ့ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ Shopee App ♫ Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 11:30 PM Rating: 5 စမတ္ဖုန္းမွပင္ အလြယ္တကူ ေရာင္းျခင္း၊ ဝယ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္ Shopee MM: Buy&Sell on Mobile App ကို အခမဲ့ရယူႏုိင္မည္ျဖ...

No comments: