ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာသစ္မ်ားျဖင့္ အဆင့္ျမွင့္တင္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Samsung ၏ 2016 Triangle Air Con ကို ဝယ္ယူသူမ်ားအား ေက်းဇူးတံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ Samsung Home Premium Package, Grand Prize ႏွင့္ Special Prize တို႔ အပါအဝင္ အျခားဆုၾကီးေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ကံစမ္းမဲေဖာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Samsung Myanmar မွ သတင္းထုတ္ျပန္ လုိက္သည္။
Samsung Traingle AirConကို ဝယ္ယူသူ customer တိုင္း အဆိုပါအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ကံစမ္းခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေလေအးေပးစက္ ၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ျမင္းေကာင္ေရအားေပၚ မူတည္ျပီး က်ပ္ ၃၂၀,၀၀၀ မွ ၆၅၀,၀၀၀ အတြင္း က်သင့္မည္ဟုသိရသည္။ ပထမဆု အေနျဖင့္ ေရခဲေသတၱာ၊ တီဗီ ႏွင့္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မ်ားပါဝင္သည့္ Samsung Home Premium Package ၊ ဒုတိယ ဆု အေနျဖင့္ ၅၅ လက္မ Curved UHD TV ႏွင့္ တတိယဆု အျဖစ္ Side by Side Refrigerator မ်ား ကို ထုိက္ထိုက္တန္တန္ခ်ီးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တီဗီ ၊ BluRay Player၊ Home Theatre Sound System ၊ အျခားအဆင့္ျမင့္ေရခဲေသတၱာ ႏွင့္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ကဲ့သို႔ေသာ တန္ဖိုးျမင့္ ထုတ္ ကုန္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ခ်ီးျမွင့္သြားမည္ဟုသိရသည္။ ကံစမ္းမဲ ကာလ မွာ ၁၅ ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၆ မွ ၃၁ ေမ ၂၀၁၆ အထိျဖစ္ၿပီး ဆုၾကီး ၃ ခု ကံထူးသူမ်ားကို ဇြန္လ ကုန္တြင္ ဆုခ်ီးျမွင့္ သြားမည္ျဖစ္သည္။အျခားဆုမဲကံထူးသူမ်ားသည္၄င္းတို႔ဝယ္ယူထားသည့္ဆိုင္မ်ားတြင္ဆုမ်ားထုတ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Triangle Air Con တြင္အေအးထုတ္လႊတ္မႈ 43% ပိုမိုုျမန္ဆန္မႈ ၊ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈကို သာမန္ထက္ 68% အထိေလွ်ာ့ခ်ႏို္င္မႈ ၊ Smart Home Control စနစ္ ကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာသစ္မ်ားပါဝင္လာပါသည္။ ကမာၻ႔ပထမဆံုးေသာ 8-pole Inverter ကို အသံုးျပဳထား ေသာေၾကာင့္ အေအးထုတ္လႊတ္မႈ ကို ပိုမိုျမန္ဆန္ေစျပီး စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈကိုလည္းမ်ားစြာေလွ်ာ့ခ် ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပိုမိုေတာင့္တင္းျပီး ၾကာရွည္ခံေစရန္ အလူမီနီယံ တစ္ခုတည္းသာ အသံုးျပဳထားသည့္ DuraFinFM ကိုထည့္သြင္းထားျခင္းေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္ ရာသီဥတုဒဏ္ ႏွင့္ျပင္ပထိခိုက္မႈမ်ားကိုပိုမို ခံႏိုင္ရည္ရွိမည္ျဖစ္သည္။
Samsung Smart Home စနစ္ သည္ Smart Phone ျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ႏို္င္သည့္စနစ္ ပါ​ဝင္သည့္အတြက္ သံုးစြဲသူမ်ားအား ပိုမုိလြယ္ကူသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ေပးစြမ္းႏို္င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ PM 2.5 Filter ပါဝင္သည့္အတြက္ ဘက္တီးရီးယား ၊ ဗိုင္းရစ္ ႏွင့္ allergen အႏၱာရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
         
                                                          ေကာင္းျမတ္ရာ(digitallifejournal)
                                                            www.nyilattun.com