လူစဥ္မမွီတဲ့ Password - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

လူစဥ္မမွီတဲ့ Password

                        
အမ်ိဳးသမီးအတြင္းေရးမွဴး တစ္ေယာက္က သူ႔ေဘာ့စ္ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာအသစ္မွာ Password တစ္ခုခံေပးဖုိ႔အတြက္ ဘာ Password ထည့္ေပးရမလဲလုိ႔ ေမးတယ္။
ေဘာ့စ္က သူ႔အတြင္းေရးမွဴးကုိစလဲစခ်င္၊ ကလိလဲကလိခ်င္တာနဲ႔ “Penis” လုိ႔ Password ကုိထည့္ေပးဖုိ႔ေျပာလိုက္တယ္။
အတြင္းေရးမွဴးမေလး ကလည္းဘာမွမေျပာေတာ့ပဲ သူေပးေစခ်င္သလုိ Password ကိုရုိက္ထည့္ေပးလုိက္တယ္။
ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ တုန္႔ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္ သူေဌးလည္းတစ္အ့ံတစ္ၾသျဖစ္သြားရတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕တုန္႔ျပန္ပံုက
“Password Reject. It’s Not Long Enough”
Ref: Unijokes.com
လူစဥ္မမွီတဲ့ Password Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 12:14 AM Rating: 5                          အမ်ိဳးသမီးအတြင္းေရးမွဴး တစ္ေယာက္က သူ႔ေဘာ့စ္ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာအသစ္မွာ Password တစ္ခုခံေပးဖုိ႔အတြက္ ဘာ Password ထည့္ေပးရမ...

No comments: