သံုုးစဲြသူ ၁၉ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္ MPT မွ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ အထူးအစီအစဥ္မ်ားျပန္လည္စတင္ - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

သံုုးစဲြသူ ၁၉ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္ MPT မွ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ အထူးအစီအစဥ္မ်ားျပန္လည္စတင္

Printမန္မာႏိုုင္ငံ၏ဦးေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာျဖစ္ေသာျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုုပ္ငန္း MPTက ၎၏လက္ရွိသံုုးစဲြေနသူ ၁၉  သန္းေက်ာ္အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ အထူးပရိုုမိုုးရွင္း အစီအစဥ္ ၂ ခုုကိုု ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၁၁  ရက္ေန႔ နံနက္၇နာရီက စတင္လိုုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္တြင္ လက္ရွိသံုုးစဲြေနသူ မိဘျပည္သူမ်ားအတြက္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္က အေက်ာ္ ၾကားဆံုုးႏွင့္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုုး ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ “နာရီတိုုင္းမွာ ၅ မိနစ္စာ” အထူးအစီ အစဥ္ကိုု ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလဲသိရသည္။


MPT-KSGM Joint Operations ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr. Takashi Nagashima က “သံုုးစဲြသူေတြအၾကားမွာ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့ တဲ့ ဒီအစီအစဥ္ကိုုျပန္ၿပီး ထပ္မံႀကိမ္ျပဳလုုပ္ရတဲ့အတြက္ အရမ္းကို ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္၊ ဒီအစီအစဥ္ကိုု လူေတြသေဘာက်ၿပီး အသံုုးမ်ားခဲ့တာ ကိုုသိရတဲ့အတြက္ အခုုလက္ရွိမွာ အသံုုးျပဳေနသူေတြကိုုလည္း တစ္နာရီၾကာတဲ့ထိဖုုန္းေျပာတာ ေတာင္မွ ၁၁၅ က်ပ္ပဲ က်သင့္မယ့္ ဒီအခြင့္အေရးကိုုထပ္ေပးခ်င္ပါတယ္” ဟုု ေျပာသည္။ ၅၅မိနစ္စာ အခမဲ့ဖုန္း ေခၚဆိုမႈကို ညေန ၆ နာရီမွ ည ၁၀ နာရီအတြင္းကလြဲ၍ ေန႔တစ္ေန႔၏ က်န္အခ်ိန္မ်ား အတြင္းတြင္ေခၚဆို ႏိုင္သည္။ ညေန ၆ နာရီမွ ည ၁၀ နာရီအတြင္း ဖုန္းေခၚဆိုပါက မူလ သတ္မွတ္ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ သည့္ တစ္မိနစ္၂၃ က်ပ္ျဖင့္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ စကား ေျပာဆို ခ်ိန္မ်ား အတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို အၾကိမ္အေရအတြက္ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ သံုးစဲြ သူစိတ္ႀကိဳက္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ MPT SIM ကတ္အသစ္တစ္ခုုကိုု စတင္အသံုုးျပဳခ်ိန္တြင္ ဖုုန္းကတ္သစ္အသံုုးျပဳမႈအတြက္ အပိုုေဆာင္းေငြ ၅၀၀ ကိုုရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ထိုုလက္က်န္ေငြျဖင့္ မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈကိုုမဆိုု အသံုုးျပဳႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ သံုုးစဲြသူတစ္ဦးသည္ ဖုုန္းေငြျဖည့္ကတ္ျဖင့္ လက္က်န္ေငြျဖည့္သြင္းပါက ပထမဆံုုးေငြျဖည့္ခ်ိန္တြင္ ထည့္သြင္းသည့္ ပမာဏ ေပၚမူတည္ျပီး ေပးမည့္ အပိုုေဆာင္းေငြေပးမည္ျဖစ္ျပီး တစ္လတၾကိမ္ လက္က်န္ ေငြျဖည့္သြင္း ပါက အပိုေဆာင္းေငြကိုု ၄လ ဆက္တိုုက္ရရွိမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေစ်းသက္သာစြာ ဖုုန္းေခၚဆို အသံုုုးျပဳႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္း အထူးအစီအစဥ္ကို္ မတ္လ ၁၁ ရက္ေနာက္ပိုုင္း SIM ကတ္ကိုု အသစ္ စတင္သံုုးစဲြသူမ်ားသာ ရရွိခံစားႏိုုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Welcome Offer ကို ခံစားႏိုုင္ရန္ အသံုုးျပဳသူတစ္ဦးသည္ နံပါတ္အသစ္စတင္ခ်ိန္မွ ရက္ ၃၀ အတြင္း အနည္းဆံုုး လက္က်န္ေငြ ၁၀၀၀ က်ပ္စတင္ျဖည့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုုသုုိ႔ ဖုုန္းေငြျဖည့္မွသာလွ်င္ ပထမဆံုုးေငြျဖည့္မႈအတြက္ ထည့္သြင္းေပး မည့္ ပထမဆံုး အၾကိမ္အပိုုေဆာင္းေငြကိုုရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုုးလက္က်န္ေငြျဖည့္ခ်ိန္တြင္ ေငြမပမာဏမ်ားေလေလ ေနာက္ထပ္ ၄ လဆက္တိုုက္ရရွိမည့္အပိုုေဆာင္းေငြ ပမာဏ မ်ားေလ ေလျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။ အပိုုေဆာင္းေငြ ၄ ခုုစလံုုးကိုုရရွိရန္ သံုုးစဲြသူတစ္ဦးသည္ (ပထမဆံုုးေငြျဖည့္ ခ်ိန္မွ ရက္ေပါင္း ၁၂၀ အတြင္း) ရက္ ၃၀ တိုုင္းတြင္တစ္ခါ လက္က်န္ေငြျဖည့္ရမည္ျဖစ္သည္။
အပိုုေဆာင္းေငြမ်ားအား  ရက္ ၃၀ အတြင္း MPT ဖုုန္းအခ်င္းခ်င္းေခၚဆိုုမႈ၊ MPT ဖုုန္းအခ်င္းခ်င္း စာတိုုေပးပိုု႔မႈႏွင့္ PayAsYouGo ေဒတာအသံုုး ျပဳမႈအတြက္ အသံုုးျပဳႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ အထူးအစီ အစဥ္ ကို ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွစတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၿပီးဆံုုးမည့္အခ်ိန္ကာလကိုုမူ MPT မွ ထပ္မံေၾကျငာေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။      

                                               Credit-  

                                                          www.nyilattun.com

သံုုးစဲြသူ ၁၉ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္ MPT မွ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ အထူးအစီအစဥ္မ်ားျပန္လည္စတင္ Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 11:16 PM Rating: 5 မန္မာႏိုုင္ငံ၏ဦးေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာျဖစ္ေသာျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုုပ္ငန္း MPTက ၎၏လက္ရွိသံုုးစဲြေနသူ ၁၉  သန္းေက်ာ္အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္...

No comments: