♪ “Google မပါဘဲAndroid သံုးသည့္အခါ - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

♪ “Google မပါဘဲAndroid သံုးသည့္အခါ

Android သည္Google ကေဖာ္ထုတ္သည့္အရာ။ယင္းထဲတြင္အသင့္
ထည့္သြင္းေပးလိုက္သည့္Google ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္းAndroid
ကိုသံုး၍စြဲ၍အဆင္ေျပျခင္းဟုဆိုလွ်င္လည္းမွန္သည္။ထို႔ျပင္application
ေပါင္းသန္းခ်ီတင္ထားသည့္play store ကလည္းAndroid စနစ္အသံုးျပဳ သူတို႔
အတြက္အားကိုးအားထားတစ္ခုျဖစ္သည္။သို႔ဆိုလွ်င္Google မပါဘဲ Android
ကိုသံုး၍ျဖစ္ႏိုင္။မျဖစ္ႏိုင္ကိုေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကပါမည္။

Androidအတြက္မရွိမျဖစ္ဟုဆိုႏိုင္ေသာplay store ကိုပင္ဦးစြာၾကည့္ၾက
မည္။ကမၻာေပၚတြင္Apkရစရာဟူ၍play store တစ္ခုတည္းရွိသည္မဟုတ္။
Apkမ်ားအခမဲ့ရႏိုင္သည္။Amazon App Store လည္းရွိသည္။ေစ်းႏႈန္း ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့
ေပါ့ေပါ့ျဖင့္ေရာင္းသည့္အေကာင္းဆံုးApkမ်ားရွိသလိုေန႔စဥ္
အခမဲ့ေပးေနသည့္အခေပးအဆင့္Apkမ်ားလည္းရွိသည္။ယင္းApkတို႔သည္ Kindle fire
သံုးသူမ်ားအတြက္သီးသန္႔ေပးေနသည္မဟုတ္ပါ။Android
စမတ္ဖုန္းႏွင့္တက္ဘလက္အားလံုးကိုေပးပါသည္။ယူတတ္ဖို႔သာလိုသည္။
ထို႔အျပင္Amazon Underground app လည္းရွိေသးသည္။ယင္းမွတစ္ဆင့္ amazon.com/underground
သို႔သြားႏိုင္သည္။မိမိ၏အီးေမးလ္ လိပ္စာ ထည့္ေပးရန္လိုသည္။Amazon
underground တြင္တန္ဖိုးႀကီးဂိမ္းမ်ား၊ appမ်ားကိုသာမကin-app purchase
အခ်ဳိ႕ကိုပါအခမဲ့ရႏိုင္သည္။ အျခား စဥ္းစားႏိုင္ေသာapp store
တစ္ခုမွာF-Droid ျဖစ္သည္။ယင္းstore ၏ အဓိကဦးတည္ခ်က္မွာFree app
မ်ားႏွင့္open - source content မ်ား ျဖစ္သည္။

Slidemeကလည္းApp
Store တစ္ခုျဖစ္ၿပီးယင္းwebsite မွေပးသမွ်အရာ အားလံုး
ကိုအေသအခ်ာစစ္ေဆးၿပီးမွထုတ္ေပးသည္ျဖစ္၍တန္ဖိုးမရွိေသာ
appမ်ားအဖ်က္အေမွာင့္appမ်ားinstall မလုပ္မိဖို႔စိတ္ခ်ရသည္။
Samsung
device ကလည္းကမၻာေပၚတြင္လူသံုးမ်ားသည္။သို႔ျဖစ္၍သူ႕မွာ app store
သီးျခားရွိသည္။Samsung device ၀ယ္မွသာသံုး၍အဆင္ေျပ မည္။app store
သီးျခားဖန္တီးေပးထားေသာLGမွာလည္းထိုနည္းအတိုင္း။ ထို႔ေၾကာင့္ယင္းdevice
မ်ား၀ယ္ယူအသံုးျပဳလွ်င္သက္ဆိုင္ရာstore မ်ားမွ
အခမဲ့ရႏိုင္ေသာappမ်ားရႏိုင္မရႏိုင္စစ္ေဆးသင့္သည္။Play store မွအပ က်န္app
store တို႔တြင္Play store ေလာက္appႏွင့္content မ်ားမစံုလင္။
သို႔ေသာ္ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားလုပ္ရန္လိုသည္။Appမ်ားကိုရွာေဖြ
ေတြ႕ရွိသင့္သည္။အစံုအလင္ မဟုတ္သည့္တိုင္မ်ားျပားလွစြာေသာဂိမ္းမ်ား ႏွင့္
ေဖ်ာ္ေျဖေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရသင့္ပါသည္။Android device အေတာ္
မ်ားမ်ားတြင္Google ၏၀န္ေဆာင္မႈတို႔ကိုတစ္ပါတည္းထည့္သြင္းေပးေလ့
ရွိသည္။သို႔ေသာ္၀ယ္သူသည္device ကိုလိုက္ၿပီးGoogle ႏွင့္အလားတူ
သံုးႏိုင္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသင့္ထည့္သြင္းေပးလိုက္ျခင္းမ်ဳိးလည္း
ရွိႏိုင္သည္။ပမာအားျဖင့္ဆိုေသာ္Samsung၊HTC ႏွင့္LG တို႔ျဖစ္သည္။
အဆိုပါတံဆိပ္စမတ္ဖုန္းမ်ားထဲတြင္ယင္းတို႔၏ကိုယ္ပိုင္appမ်ားကိုထည့္သြင္းေပးထားသည္။Google
၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုတေလမွမရသည့္တိုင္နိစၥဓူ၀
အလုပ္တို႔ကိုအဆင္ေျပေျပျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ဥပမာေျပာရလွ်င္ထိုစမတ္ဖုန္းတို႔ထဲ၌Gmail
အျပင္အျခားေသာe-mail clientထည့္ေပးလိုက္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။

ထိုclient တြင္Gmail သာမကအျခားအီးေမးစာေပါင္းစံုကိုအသံုးျပဳႏိုင္သည္။

မိမိသံုးစြဲေသာdevice အတြင္းအသင့္ထည့္သြင္းေပးလိုက္သည့္ appတို႔ အားGoogle
မွေပးလိုက္ေသာappတို႔ထက္ပိုႀကိဳက္သူမ်ားရွိေကာင္းရွိႏိုင္
သည္။သို႔ေသာ္လူအမ်ားစုကမူစမတ္ဖုန္းထဲတြင္အသင့္ထည့္သြင္းေပးလိုက္ ေသာapp
မ်ားကိုသံုးေလ့သံုးထမရွိ။အပိုထည့္သြင္းေပးလိုက္သျဖင့္ ေဖာင္းပြ
သည္ဟုဆိုကာbloatwareဟုလည္းေခၚၾကပါေသးသည္။မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူအသင့္ထည့္သြင္းေပး လိုက္ေသာGoogle
app မ်ားအစားေျပာင္းလဲ
အသံုးျပဳႏိုင္ေသာအျခားappမ်ားရွိသည္။အြန္လိုင္းေပၚတြင္လူသိမခံလိုဘဲ၊
အျခားသူမ်ား၏ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္မႈကိုမခံလိုဘဲSurfing လုပ္လိုလွ်င္ Duck Duck
Go ကိုသံုးႏိုင္သည္။ေျမပံုၾကည့္ရန္အတြက္အေကာင္းစား
appကိုသံုးလိုလွ်င္Maps-me ရွိသည္။ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး၏ေျမပံုကိုoffline
ၾကည့္ရန္ download ခ်လိုလွ်င္Here Maps ရွိသည္။Gmail ကိုလည္း
မသံုးလို၊မိမိထံေပးပို႔လာမည့္အီးေမးမ်ားကိုစိစစ္လက္ခံလိုသည္ဟုဆိုလွ်င္ Blue
Mail သို႔မဟုတ္Aquamailကိုသံုးႏိုင္သည္။ယင္းတို႔၏အားသာခ်က္မွာ
မိမိသံုးလိုသည့္မည္သည့္email account ႏွင့္မဆိုအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။
အသံုးျပဳရပံုမွာ႐ိုးရွင္းသည္။သို႔ေသာ္interface မွာGmail ထက္ပို၍႐ႈပ္ေထြး
ပါသည္။Google Drive မသံုးလိုသူမ်ားအတြက္Microsoft မွထုတ္ေသာ One Drive
ကိုသံုးႏိုင္သည္။One Drive တြင္မိမိ၏Document မ်ားကိုသာမက
ဓာတ္ပံုမ်ားကိုပါပို႔ၿပီးသိမ္းဆည္းႏိုင္သည္။Chrome browser ကိုသံုးသည့္
အတြက္Google ကမိမိထံမွသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းမည္ကို စိတ္ပူလွ်င္Firefox
for Android သို႔မဟုတ္Dolphin Mobile browser မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။


Googleကိုမႀကိဳက္သည့္တိုင္Google ၏၀န္ေဆာင္မႈအားလံုးကို အလြယ္တကူ
ဖယ္ထုတ္ပစ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ပမာအားျဖင့္ဆိုေသာ္YouTube ကဲ့သို႔ေသာ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ဳိးျဖစ္သည္။ယင္းႏွင့္တူေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ဳိးအစားထိုးစရာမရွိပါ။ထို႔ျပင္သံုးစြဲသူမ်ားသံုးခ်င္ လာေအာင္ပံုစံေျပာင္းလဲေပးလိုက္ေသာ
google ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။ယခုအခါအခ်ဳိ႕Apkမ်ားကိုPlay Store
သို႔တက္ၾကည့္စရာမလိုဘဲGoogle Now တြင္Search လုပ္ကာရွာေဖြၿပီးinstall
လုပ္ႏိုင္သည္။မိမိ၏browser ထဲမွေန၍ရွာလိုေသာappကို႐ိုက္ထည့္ရွာၿပီး result
ထဲမွေန၍install button ကိုႏွိပ္ေပးရန္သာလိုသည္။app တစ္ခုကို install
လုပ္ရာတြင္ေတာင္းခံမည့္permission အားလံုးကို ျပသေပးမည္
ျဖစ္သည္။ဤနည္းလမ္းကPlay Store ကိုေရွာင္ရွားေစႏိုင္ေသာ္လည္း Google
ကိုလံုးလံုးလ်ားလ်ားေရွာင္ရွားႏိုင္ျခင္းကားမဟုတ္။သို႔ျဖစ္၍Google Now
ႏွင့္Google search engine ကိုကားသံုးေနရပါဦးမည္။Apkအေတာ္ မ်ားမ်ားကိုPlay
Store ေပၚတြင္ရႏိုင္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္းApkအားလံုးကို Play Store
မွမရႏိုင္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္Android ေပၚတြင္အလုပ္ မလုပ္ေစလိုေသာtool
မ်ားယင္းAppတြင္ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပမာအားျဖင့္ဆိုေသာ္Ad blocker
မ်ဳိးျဖစ္သည္။အကယ္၍မိမိကယင္း app
မ်ဳိးမျဖစ္မေနသံုးလိုသည္ဟုဆိုလွ်င္ယင္းတို႔ကိုApk (Android Application
Package) ျဖင့္ရွာေဖြရပါမည္။Developer ၏Website တြင္ရွာႏိုင္သလိုApk Mirror
Website တြင္ရွာၿပီးdownload ခ်ႏိုင္သည္။မိမိရွာေဖြၿပီးေသာ Apk
တို႔ကိုSideboard ပံုစံျဖင့္ထားရန္အတြက္Android စမတ္ဖုန္းေပၚမွSetting
ကိုဖြင့္ပါ။Application သို႔မဟုတ္Security ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္unknown
source ကိုရွာပါ။မ်ားေသာအားျဖင့္security ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ရွိပါ သည္။


ထို႔ေနာက္unknown source ေဘးတြင္ရွိေသာေလးေထာင့္ကြက္တြင္
အမွန္ျခစ္ေပၚေအာက္တစ္ခ်က္ေခါက္ပါ။ထိုအခါapps မ်ားကိုတိုက္႐ိုက္ download
ပံုစံျဖင့္မဟုတ္ဘဲApkပံုစံျဖင့္download ခ်ႏိုင္မည္။ၿပီးမွ မိမိ၏ device
တြင္တိုက္႐ိုက္ျပန္လည္install လုပ္ႏိုင္ပါမည္။ထိုကဲ့သို႔ေသာ app
မ်ားကိုinstall လုပ္ျခင္းသည္လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအႏၲရာယ္မ်ားရွိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္မိမိရယူလိုေသာappသည္အႏၲရာယ္ကင္းေၾကာင္းေသခ်ာေအာင္
ျပဳလုပ္ရပါမည္။ထို႔ျပင္ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရေသာwebsite မွရယူဖို႔လိုပါသည္။ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal

♪ “Google မပါဘဲAndroid သံုးသည့္အခါ Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 9:15 PM Rating: 5 Android သည္Google ကေဖာ္ထုတ္သည့္အရာ။ယင္းထဲတြင္အသင့္ ထည့္သြင္းေပးလိုက္သည့္Google ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္းAndroid ကိုသံုး၍စြဲ၍အဆင္ေျပျခင္းဟ...

No comments: