ဗီဒီယို တင္သူမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ ဗီဒီယို ၾကည့္႐ႈမႈ အခ်က္အလက္ကို Facebook မွ ေဖာ္ျပေပးမည္ - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

ဗီဒီယို တင္သူမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ ဗီဒီယို ၾကည့္႐ႈမႈ အခ်က္အလက္ကို Facebook မွ ေဖာ္ျပေပးမည္

 
Facebook သည္ လူမႈေရးမီဒီယာတြင္ တင္ထားသည့္ ဗီဒီယိုမ်ားအား လူမည္မွ်ၾကည့္႐ႈေၾကာင္း သိရိွႏိုင္မည့္ ေန႔စဥ္တိုင္းတာမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းခဲ့သည္။
ယခုမတိုင္မီက လူမ်ားသည္ ဗီဒီယိုကိုၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ႏွင့္ ၾကည့္႐ႈခဲ့သူအေရအတြက္ကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ားကို သိရိွႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ဗီဒီယိုတင္သူမ်ားသည္ တစ္ရက္တြင္ ဗီဒီယိုကို ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ မိနစ္အေရအတြက္ႏွင့္ တစ္ရက္အတြင္း ဗီဒီယိုကို ၾကည့္႐ႈခဲ့သူအေရအတြက္တို႔ကို သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ပထမရက္တြင္ ဗီီဒီယိုကို ၁၀ စကၠန္႔စာ ၾကည့္႐ႈသူ အေရအတြက္ (သုိ႔မဟုတ္ ၁၀ စကၠန္႔ထက္တိုေတာင္းေသာ ဗီဒီယိုအား အနည္းဆံုး ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ၾကည့္႐ႈသူအေရအတြက္) ကိုေဖာ္ျပေပးမည္ဟု Facebook ထုတ္ကုန္မန္ေနဂ်ာ အန္အိတ္ထ္ဂိုမက္ဇ္ေအာ္တီဂိုဇာက blog post တြင္ေရးသားခဲ့သည္။
“အခုအခ်က္အလက္သစ္ေတြဟာ Page ပိုင္ဆိုင္သူက သူတို႔ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ဗီဒီယိုၾကည့္႐ႈမႈႏႈန္းကို ပိုမုိနားလည္ေစမွာပါ။ ဗီဒီယို႐ုပ္ထြက္ပိုင္းဆိုင္ရာရဲ႕စြမ္းေဆာင္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ဗီဒီယိုနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ ကူညီႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ဂိုမက္ဇ္ေအာ္တီဂိုဇာက ေရးသားခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္လက Facebook သည္ ဗီဒီိယိုတုိင္းတာမႈစနစ္ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရးဆြဲခဲ့သည္။ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားအတြက္ ဗီဒီယိုစိစစ္မႈမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လတြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ video library သည္ သုံးစြဲသူမ်ားက ၎တို႔၏ဗီဒီယိုမ်ားကို ေျခရာခံႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။
သုံးစြဲသူမ်ားသည္ Page Insights သို႔မဟုတ္ video library တြင္ ေန႔စဥ္ဗီဒီယိုၾကည့္႐ႈမႈႏႈန္း တုိင္းတာမႈစနစ္သစ္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂိုမက္ဇ္ေအာ္တီဂိုဇာက ေရးသားထားသည္။

Ref: VentureBeat
Credit- Internetjournal
က်ြန္ေတာ္တင္သမွ်ပိုစ့္ေတြ Facebook ကေနရယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ ။ { ဒီမွာ Like ႏွိပ္ပါ }မန္ဘာ၀င္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ပိုစ့္အသစ္တင္တိုင္း မိမိ Gmail ထဲကိုတိုက္ရိုက္ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္မန္ဘာ၀င္ခဲ့ဖို႔ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ 
 
 


ဗီဒီယို တင္သူမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ ဗီဒီယို ၾကည့္႐ႈမႈ အခ်က္အလက္ကို Facebook မွ ေဖာ္ျပေပးမည္ Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 8:05 AM Rating: 5   Facebook သည္ လူမႈေရးမီဒီယာတြင္ တင္ထားသည့္ ဗီဒီယိုမ်ားအား လူမည္မွ်ၾကည့္႐ႈေၾကာင္း သိရိွႏိုင္မည့္ ေန႔စဥ္တိုင္းတာမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းခဲ...

No comments: