၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ဒ႐ုန္းအေရအတြက္ ၇ သန္းအထိ ျမင့္တက္လာမည္ဟု FAA ခန္႔မွန္း - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ဒ႐ုန္းအေရအတြက္ ၇ သန္းအထိ ျမင့္တက္လာမည္ဟု FAA ခန္႔မွန္းေဝဟင္၌ လွည့္ပတ္ပ်ံသန္းေနေသာ ဒ႐ုန္းအေရအတြက္သည္ ေလးႏွစ္အတြင္း သံုးဆအထိ ျမင့္တက္လာလိမ့္မည္ဟု Federation Aviation Administration (FAA) ၏ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၃၆ ခုႏွစ္အထိ ခန္႔မွန္းခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အေမရိကန္ရိွ ဝါသနာရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ဒ႐ုန္းမ်ား အေရအတြက္သည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ၂.၅ သန္းမွ ၇ သန္းအထိ ျမင့္တက္လာမည္ဟု FAA မွ ခန္႔မွန္းထားသည္။

အပန္းေျဖရာတြင္အသံုးျပဳေသာ ဒ႐ုန္းမ်ားသည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ၄.၃ သန္းအထိ ျမင့္တက္လာဖြယ္ရိွသည္။ အဆိုပါဒ႐ုန္းမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားမျဖစ္ပြားေစရန္ အေသအခ်ာဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေမာင္းႏွင္သူမ်ားအေနျဖင့္ FAA တြင္ မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရိွတြင္ ဒ႐ုန္းကို မွတ္ပံုတင္သူ ၄၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရိွသည္။ စီးပြားျဖစ္အသံုးျပဳသူမ်ားကမူ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အာမခံ၊ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးျခင္းတို႔အတြက္ ဒ႐ုန္းကို အသံုးျပဳဖြယ္ရိွသည္။

သို႔ရာတြင္ ခ်ီကာဂို၊ နယူးေယာက္ႏွင့္ ဆိုင္ရာက်ဴ႕စ္တို႔ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရိွ ၿမို႕မ်ား၌ ဒ႐ုန္းအသံုးျပဳျခင္းအား မည္ကဲ့သို႔တားျမစ္ကန္႔သတ္မည္ကိုမူ မသိရိွရေသးေပ။ "အေရအတြက္နည္းပါးတဲ့ UAS [unmanned aircraft system] ေတြအတြက္ ေနာက္ဆံုးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို ခ်မွတ္ၿပီးတာနဲ႔ စီးပြားျဖစ္အသံုးျပဳမႈကို လက္ရိွထက္ပိုၿပီး ျမင္ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္" ဟု အထက္ပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref: Time
Credit Internetjournal

၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ဒ႐ုန္းအေရအတြက္ ၇ သန္းအထိ ျမင့္တက္လာမည္ဟု FAA ခန္႔မွန္း Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 7:32 AM Rating: 5 ေဝဟင္၌ လွည့္ပတ္ပ်ံသန္းေနေသာ ဒ႐ုန္းအေရအတြက္သည္ ေလးႏွစ္အတြင္း သံုးဆအထိ ျမင့္တက္လာလိမ့္မည္ဟု Federation Aviation Administration (FAA)...

No comments: