ဧရာဝတီဘဏ္၏ Credit Card ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕လက္ခံရန္ စီစဥ္ - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

ဧရာဝတီဘဏ္၏ Credit Card ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕လက္ခံရန္ စီစဥ္

ဧရာဝတီဘဏ္၏ Credit Card ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စူပါမားကတ္မ်ား၊ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
လက္ရွိတြင္ ဧရာဝတီဘဏ္ခြဲမ်ား၌ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕မည္ ဘဏ္ခြဲမ်ားႏွင့္ အထက္ပါေနရာမ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားခ်က္အရ သိရသည္။
AYA Credit Card သည္ ႏိုင္ငံတကာ Credit Card မ်ားအတိုင္း သံုးစြဲသူမ်ားမွ အာမခံေငြ ႀကိဳတင္သြင္းထားစရာ မလိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကတ္အမ်ိဳးအစားမ်ား ခြဲျခားထားၿပီး မိမိအသံုးျပဳမည့္အေပၚမူတည္၍ ကတ္အမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
Credit Card မွာ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ ေငြပမာဏကို သတ္မွတ္ထားေသာ အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းယူအသုံးျပဳႏိုင္ေသာ ကတ္အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကတ္ျဖင့္ ဟိုတယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိန္ေရႊရတနာဆိုင္မ်ား၊ အမွတ္တရပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္မ်ား အစရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြသားကိုင္ေဆာင္စရာမလိုဘဲ ေပးေခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါဘဏ္အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဧရာဝတီဘဏ္သို႔ ေငြလႊဲႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
ႏိုင္ငံတကာရွိ Western Union, International, Money Express (IME), DBS တို႔မွေငြလႊဲႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံ DBS မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဧရာဝတီဘဏ္သို႔ ေငြလႊဲရာတြင္ ယခုလက္ရွိစနစ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြထုတ္ယူမည့္ေန႔ရက္၏ ေငြလႊဲႏႈန္းအတိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွစ၍ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ေငြလႊဲသည့္ေန႔ရက္၏ ေငြလႊဲႏႈန္း အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြထုတ္ယူရန္ ဝန္ေဆာင္ခ ငါးေထာင္က်ပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဘဏ္မွ သိရသည္။

Credit- အင္တာနက္ဂ်ာနယ္
ဧရာဝတီဘဏ္၏ Credit Card ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕လက္ခံရန္ စီစဥ္ Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 10:00 PM Rating: 5 ဧရာဝတီဘဏ္၏ Credit Card ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စူပါမားကတ္မ်ား၊ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ဧရ...

No comments: