အီးေမးလ္ကို တီထြင္သူ ေရးလ္တြမ္လင္ဆန္ အသက္ ၇၄ ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

အီးေမးလ္ကို တီထြင္သူ ေရးလ္တြမ္လင္ဆန္ အသက္ ၇၄ ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္

အီးေမးလ္ကို တီထြင္သူ ေရးလ္တြမ္လင္ဆန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ စေနေန႔က ႏွလုံးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ ၎သည္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ အသက္ ၇၄ ႏွစ္ရိွၿပီျဖစ္သည္။
တြမ္လင္ဆန္သည္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ပထမဆုံး အီးေမးလ္ကို ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ၎သည္ ထိုစဥ္က ေဘာ့စတြန္ၿမိဳ႕ရွိ အေစာပိုင္း အင္တာနက္ ဗားရွင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ARPANET ကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ Bolt, Beranek ႏွင့္ Newman (BBN) ကုမၸဏီတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။ တြမ္လင္ဆန္သည္ ဝန္ထမ္းဘဝျဖင့္ ARPANET မွေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ျပႆနာမ်ားကို ရွာေဖြေနခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ The Verge ႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယခင္က အျခားသူမ်ားအေနျဖင့္ အျခားသုံးစြဲသူမ်ားထံသုိ႔ message မ်ား ေပးပို႔ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ႀကံဆခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုတည္းတြင္ သုံးစြဲသူမ်ားကို မွတ္စုမ်ား ေဝမွ်ေပးႏိုင္ေသာ အေစာပိုင္း တီထြင္မႈမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တြမ္လင္ဆန္က SNDMSG ပ႐ိုဂရမ္ကို တီထြင္ခဲ့သည္။ အေစာပိုင္းတီထြင္မႈမ်ားႏွင့္မတူညီသည္မွာ SNDMSG သည္ ေမးလ္လက္ခံရရွိမည့္သူထံ၏ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားသုိ႔ ေမးလ္ဖိုင္မ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ SNDMSG သည္ ပထမဆုံး ကြန္ရက္အသုံးျပဳ messaging ပ႐ိုဂရမ္ ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ တြမ္လင္ဆန္သည္ ၎၏ host မွသုံးစြဲသူမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္အတြက္ @ သေကၤတကို အသုံးျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၎သေကၤတသည္ ထိုအခ်ိန္တြင္ အသုံးျပဳမႈနည္းပါးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အျခားသေကၤတအား ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳရန္ တြမ္လင္ဆန္ကို အႀကံေပးၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ တြမ္လင္ဆန္က “ဒါဟာ ကီးဘုတ္ေပၚမွာရွိတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ စကားဆက္ပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ပထမဆုံး အီးေမးလ္သည္ အခ်ိန္ႏွင့္အတူ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီး “ပထမဆုံး အီးေမးလ္ကို လုံးဝ ေမ့ေလ်ာ့သြားၾကပါၿပီ။ အားလုံးေမ့ေလ်ာ့ကုန္ၾကပါၿပီ” ဟု တြမ္လင္ဆန္က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ NPR ႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴး၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Ref: TheVerge
Credit-internetjournal

                                                       ညီလတ္ထြန္း(ဘီအမ္း)
                                                www.nyilattun.com
အီးေမးလ္ကို တီထြင္သူ ေရးလ္တြမ္လင္ဆန္ အသက္ ၇၄ ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 8:48 PM Rating: 5 အီးေမးလ္ကို တီထြင္သူ ေရးလ္တြမ္လင္ဆန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ စေနေန႔က ႏွလုံးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။ ၎သည္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ အသက္ ၇၄ ႏွစ...

No comments: