တယ္လီေနာ၏ ပထမဆုံး အထူးနံပါတ္ေလလံတင္ေရာင္းခ်ပြဲတြင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၄,၈၃၅ (၄၈၃.၅သန္း) အထိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရ - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

တယ္လီေနာ၏ ပထမဆုံး အထူးနံပါတ္ေလလံတင္ေရာင္းခ်ပြဲတြင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၄,၈၃၅ (၄၈၃.၅သန္း) အထိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရ

ါ့္လဘ့ူိအယကတယ္လီေနာျမန္မာသည္ ၎၏ ပထမဆုံးေသာ အထူးနံပါတ္မ်ား ေလလံတင္ေရာင္းခ်ပြဲကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ စုစုေပါင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၅၅ ခုအတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၄၈၃၅ သိန္းအထိေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။
                 တယ္လီေနာအေနျဖင့္ရရွိလာေသာ ေလလံၾကမ္းခင္းေစ်း ျဖစ္သည့္ ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခု အတြက္ သိန္း ၃၀ အထက္ ရရွိေသာ ၀င္ေငြမ်ားကုိ ျမန္မာေရြ႕လ်ားပညာသင္ၾကားေရးစီမံကိန္း (myME)မွ ၂၀၁၆တြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေသာ ဒစ္ဂ်ယ္တယ္ ပညာေရး အစီအစဥ္ အတြက္ လွဴဒါန္း သြားမည္ဟုသိရသည္။ ရရွိလာေသာေငြထဲမွာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၃,၁၈၃ သိန္း ကုိ myMEသုိ႔ လွဴဒါန္း သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေလလံပြဲတြင္ ေစ်းအျမင့္ဆုံးရရွိခဲ့သည့္ ဖုန္းနံပါတ္မွာ ၀၉၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇၇ ျဖစ္ၿပီး က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၁၂၀ (၁၁၂ သန္းျဖင့္) ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေလလံပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအဆင့္ဆင့္ကုိ MN Associates မွ ကူညီစိစစ္ေပးၿပီး ၊ Deloitte Touche Myanmar Vigour Advisory Ltd မွ အကဲျဖတ္ၾကည့္ရႈ ေပးခဲ့သည္။ တယ္လီေနာ အေနျဖင့္ အျခား ေလလံတင္ေရာင္းခ်မည့္ပြဲမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အျခားတိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ က်င္းပ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ ႏွင့္ေနရာတုိ႔ကုိ ေၾကျငာသြားမည္ျဖစ္သည္။
       တယ္လီေနာ ျမန္မာ၏အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Petter Furberg က “ခုလုိကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပထမဆုံး စတင္လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေလလံပြဲမွာပဲ သုံးစြဲသူေတြက အားေပးၾကတဲ့အတြက္ အရမ္းကုိ ဂုဏ္ယူေက်နပ္မိ ပါတယ္။ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ပြဲကုိလာၿပီး တကယ္တန္ဖုိးရွိတဲ့ ကိစၥရပ္တစ္ခုအတြက္ ေလလံဆြဲၿပီး ရန္ပုံေငြ ေတြ ေပးၾကတာကုိလည္း အထူးကုိ ေက်းဇူးတင္မိပါတယ္။ အထူးနံပါတ္ေတြကုိ ပုိင္ဆုိင္ဖုိ႔ သုံးစြဲသူေတြအတြက္ အေရးႀကီးသလုိ ေငြေၾကးခ်ဳိ႕တဲ့ၿပီး အက်ဳိးခံစားခြင့္မရွိတဲ့ ကေလးေတြအတြက္ ပညာေရး ေထာက္ပံ့ေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္မွာ အကူအညီေပးဖုိ႔ အားလုံးက စိတ္အားထက္သန္ေနၾကတယ္ဆုိတာ ထင္ထင္ရွားရွား သိျမင္ ႏုိင္ပါတယ္။ ေလလံပြဲက ရရွိလာတဲ့အက်ဳိးအျမတ္အားလုံးကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ကေလးငယ္ ၅၀၀၀ ကေန ၂၀၀၀၀ ၾကားကုိ ပညာေရး ေထာက္ပံ့ေပးဖုိ႔အတြက္ myME ရဲ႕ အစီအစဥ္ကုိ လွဴ ဒါန္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
 
Credit-Digitallifejournal 

                                                               ညီလတ္ထြန္း(ဘီအမ္း)
                                                      www.nyilattun.com
တယ္လီေနာ၏ ပထမဆုံး အထူးနံပါတ္ေလလံတင္ေရာင္းခ်ပြဲတြင္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၄,၈၃၅ (၄၈၃.၅သန္း) အထိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရ Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 9:27 PM Rating: 5 တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ၎၏ ပထမဆုံးေသာ အထူးနံပါတ္မ်ား ေလလံတင္ေရာင္းခ်ပြဲကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ စုစုေပါင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၅၅...

No comments: