ဖုန္းႏွစ္လံုး၏ အဓိကစြမ္းေဆာင္ရည္မွာကင္မရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ R9 ၏ အေနာက္ဘက္တြင္ 4K Video မ်ားရိုက္ကူးႏုိင္ေသာ 13MP Camera ႏွင့္ R9 Plus ၏ အေနာက္ဘက္တြင္ Phase Detection Autofocus နည္းပညာပါေသာ 16MP Camera တပ္ဆင္ထားပါသည္။ ဖုန္းႏွစ္လံုးစလံုး၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ 16MP Camera ပါရွိပါသည္။
R9 တြင္ 2850mAh Battery ႏွင့္ R9 Plus တြင္ 4210mAh Battery မ်ားတပ္ဆင္ထားပါသည္။ R9 Plus ကိုဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚလာ ၅၁၀ ႏွင့္ R9 ကိုဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚလာ ၄၃၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။