♪ “စမတ္ဖုန္းျဖင့္Website ေရးမည္” ♫ - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

♪ “စမတ္ဖုန္းျဖင့္Website ေရးမည္” ♫

Website တကယ္တမ္းေရးသည့္အခါယခင္ကဆိုလွ်င္HTML ႏွင့္CSS တို႔ကို
နားလည္ရန္လိုသည္။သာမန္လူတစ္ေယာက္HTML သံုး၍Website ေရးတတ္
ရန္ႏွစ္ပတ္ခန္႔ေလ့က်င့္ယူရမည္။ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္မူမည္သည့္ကြန္ပ်ဴ

တာဘာသာစကားမွသိစရာတတ္စရာမလိုေတာ့ဘဲWebsite အသင့္ေရး ႏိုင္သည့္tool
မ်ားေပၚလာသည္။WYSWYG (What you see is what you Get)
ဟုေခၚေသာစနစ္ျဖစ္သည္။ယင္းစနစ္သည္လြန္ခဲ့သည့္ငါးႏွစ္ခန္႔က
အထိကြန္ပ်ဴတာမ်ားေပၚတြင္သာသံုး၍ရခဲ့သည္။ယခုမူAndroid တက္ဘလက္
မ်ားႏွင့္စမတ္ဖုန္းမ်ားေပၚမွေန၍Website ေရးႏိုင္ေသာစနစ္
ေရာက္ရွိလာပါၿပီ။Androidစမတ္ဖုန္းေပၚ မွေန၍Website ေရးခြင့္ရေစ
ေသာappမွာWeeblyဟုေခၚသည္။အခမဲ့ရႏိုင္ေသာapp ျဖစ္သည္။Website
တစ္ခုအပီအျပင္ေရးႏိုင္စြမ္းေပးေသာappမ်ဳိးPlaystoreေပၚတြင္မ်ားမ်ားစားစားမရွိပါ။Website
ေရး ရန္သံုးႏိုင္ပါသည္ဟုဆိုေသာappအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ
အရြယ္အစားႀကီးၿပီးလုပ္ရကိုင္ရခက္ပါသည္။ေက်းဇူးတင္စရာေကာင္းသည္မွာWeeblyသည္လုပ္စရာကိုင္ စရာအေတာ္မ်ားမ်ားကိုဇာမခ်ဲ႕ဘဲ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ယင္းappသည္မိမိ၏
Website ကိုမိမိ
ႏွစ္သက္သည့္အသြင္အျပင္မ်ဳိးႏွင့္ခံစားမႈမ်ဳိးရေအာင္စိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ႏိုင္
သည့္ option မ်ားစြာထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။Website အလြယ္ေရးလိုသူ
အေတာ္မ်ားမ်ားမွာHTML ႏွင့္CSS ေလ့လာရန္အခ်ိန္မရွိသျဖင့္အျမင္ႏွင့္
ေတာ္သလိုေရးေသာ Website တို႔သည္အမွန္တကယ္တတ္သူ အၾကမ္းထည္ မွ စ၍ေရးေသာWebsite
ေလာက္မေကာင္း။ထို႔ေၾကာင့္စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ စရာoption
မ်ားထည့္ေပးလိုက္ျခင္းကအဆင္ေျပမႈရွိေစပါသည္။
Website
ေရးဖူးသည့္အေတြ႕အႀကံဳလည္းမရွိ၊အတတ္ပညာလည္းမရွိခဲ့ သျဖင့္
အားငယ္စရာမလိုပါ။အလယ္အလတ္တန္းစမတ္ဖုန္းတစ္လံုးရွိ
မည္။အခ်ိန္နာရီ၀က္ခန္႔ေပးႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္အေတာ္အသင့္အေနအထား Website
တစ္ခုေရးႏိုင္ပါၿပီ။ပထမဆံုးWeeblyကိုGoogle play store ေပၚတက္၍download
ဆြဲခ်ပါမည္။Mobogeneႏွင့္One mobile website
မ်ားတြင္လည္းရႏိုင္ပါသည္။Version တစ္ဆင့္နိမ့္ျခင္းျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါ
သည္။Weeblyကအခမဲ့ျဖစ္သည့္အျပင္install လုပ္ရန္အတြက္လည္းအခ်ိန္ မ်ားမ်ား
မယူပါ။Weeblyအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳစရာ တစ္ခ်က္
ရွိပါသည္။ယင္းမွာတတ္ႏိုင္သမွ်အရြယ္အစားႀကီးေသာစမတ္ဖုန္း (အနည္း ဆံုး
၅.၅လက္မ) ကိုသံုးရန္ျဖစ္ပါသည္။တက္ဘလက္သံုးလွ်င္ပိုေကာင္း ပါသည္။
သို႔မွသာမိမိေရးေသာWebsite ကိုလွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈရန္ပို၍အဆင္
ေျပပါမည္။WeeblyကိုPlay Store မွာတိုက္႐ိုက္install လုပ္ေပးသည္ျဖစ္၍
လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးလွ်င္ယင္းကိုဖြင့္ပါ။လုပ္ငန္းစဥ္စရန္အသင့္ျဖစ္ပါမည္။

Websiteတစ္ခုမေရးမီဦးစြာaccount တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္လိုပါသည္။ယင္း account
အသစ္ကိုFacebook account သို႔မဟုတ္Google account (Gmail account)
သံုး၍sign in ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ဘာတစ္ခုမွမရွိလွ်င္create a new account
မွစရပါမည္။အြန္လိုင္းaccount အတြက္ေတာင္းသမွ်အခ်က္
အားလံုးမွာမည္သည့္Website အတြက္မဆိုအတူတူနီးပါးျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္မိမိအတြက္အဆင္ေျပမည့္ပံုစံတစ္ခုအေသျပဳစုထားၿပီးယင္း
အတိုင္းသံုးသြားပါ။အကယ္၍Facebook သို႔မဟုတ္ Google account
သံုးသည္ဟုဆိုလွ်င္မိမိ၏profile အခ်ဳိ႕အားWeeblyကရယူအသံုးျပဳခြင့္ေပးရ
ပါမည္။ယင္းကိုလက္ခံႏိုင္မည္ဟုဆိုလွ်င္agree ဟုေခၚေသာေနရာကို တစ္ခ်က္
ေခါက္ၿပီးေရွ႕ဆက္ႏိုင္သည္။လက္မခံႏိုင္ဟုဆိုလွ်င္Weebly အတြက္
သီးျခားProfile ျဖင့္သီးျခားaccount လုပ္ျခင္းကပို၍အဆင္ေျပ ပါမည္။

account အသစ္တစ္ခုကိုစတင္အသံုး ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ (အင္တာနက္
လိုင္းေကာင္းလွ်င္) စကၠန္႔အနည္းငယ္သာၾကာပါမည္။Signin ျဖင့္ မိမိ၏ Weebly
account ထံသို႔၀င္ၿပီးၿပီဆိုလွ်င္အလြန္ေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာ Website
ဖန္တီးျခင္းအလုပ္ကိုစတင္ႏိုင္ပါၿပီ။Website တစ္ခုစတင္ရန္ အတြက္ပထမဆံုးTheme
တစ္ခုကိုေရြးရပါမည္။Theme သည္မိမိWebsite
အတြက္အမာခံအသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္မိမိတင္ျပလိုသည့္အေၾကာင္းအရာေပၚမူတည္ၿပီး ဆီေလ်ာ္ညီညြတ္မည့္Theme
ကိုေရြးရပါမည္။ ေရြးၿပီးေနာက္ပိုင္း
ျပဳျပင္လိုသည္မ်ားရွိခဲ့လွ်င္လည္းမိမိ၏လိုအပ္ခ်က္ကို လိုက္၍
႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ျပဳျပင္ႏုိင္စြမ္းရွိပါသည္။ယင္း၏ ေနာက္တစ္ဆင့္
မွာTemplate ဖန္တီးသည့္အဆင့္ျဖစ္သည္။သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ
အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းရွိေနလွ်င္မိမိ၏Webisteအတြက္Weeblyက
Template
တစ္ခုဖန္တီးေပးရန္တစ္မိနစ္ေက်ာ္ေက်ာ္သာအခ်ိန္ယူပါသည္။
Webisteတြင္ေပၚေစလိုေသာစာသားတစ္စံုတစ္ရာရွိပါကWeeblyသို႔အီးေမးလ္ျဖင့္စာပို႔ႏိုင္သည္။သို႔တည္း မဟုတ္ဖုန္းေပၚမွWeebly
app ကိုဖြင့္ၿပီး
ေနာင္လိုလွ်င္ကိုးကားသံုးႏိုင္ရန္ယင္းစာသားကိုေရးကာSaveလုပ္ထားႏိုင္
သည္။မိမိအလိုရွိေသာTemplate တစ္ခုဖန္တီးၿပီးသည့္အခါယင္းထဲရွိ အရာ
မ်ားမည္သို႔မည္ပံုအလုပ္လုပ္မည္ဟူေသာသဲလြန္စကိုWeeblyကေပးပါမည္။Weeblyကဦးစြာေပးမည္မွာ အေျခခံအဆင့္user
interface ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းထဲတြင္website
တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္အေျခခံလိုအပ္မည့္အခ်က္အလက္ အားလံုး
ျပည့္စံုစြာပါ၀င္ပါသည္။Head line box ေနရာတြင္ႏွစ္ခ်က္ေခါက္ၿပီး
မိမိထည့္သြင္းလိုေသာHead line ကိုထည့္သြင္းေပးပါ။ယင္းအလုပ္ကိုtext editor
ဖြင့္ၿပီး ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။

သတိထားရမည့္အခ်က္တစ္ခုမွာမတူညီေသာTemplate အမ်ဳိးမ်ဳိး အတြက္ edit
လုပ္ႏိုင္ေသာ႐ႈေထာင့္မ်ားလည္းကြဲလြဲမည္ျဖစ္ရာTemplate တစ္မ်ဳိး တြင္
ျပဳလုပ္ႏိုင္သမွ်အရာတိုင္းသည္က်န္သည့္Template မ်ားတြင္ျပဳလုပ္၍
ရခ်င္မွရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။headline အတြက္စာသားကို
ေျပာင္းလဲသည့္နည္းလမ္းအတိုင္းbuttom text ကိုႏွိပ္ၿပီးheader အတြက္
ထပ္မံျဖည့္သြင္းလိုသည့္စာသားမ်ားရွိလွ်င္ထပ္မံျဖည့္သြင္းႏိုင္သည္။
Text
editorကိုသံုး၍link မ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါမိမိ၏webisteအတြင္းရွိpage
မ်ားအားlink ခ်ိတ္ေပးသလို ျပင္ပရွိwebisteမ်ားႏွင့္လည္းlink ခ်ိတ္ေပးႏိုင္
သည္။ ျပင္ပwebsite မ်ားႏွင့္link ခ်ိတ္မည္ဆိုလွ်င္editor ထဲ၌မိမိခ်ိတ္လို
သည့္ webisteလိပ္စာကိုထည့္ေပးလိုက္ပါ။က်န္သည့္အပိုင္းကိုweeblyက
သူ႕ဘာသာျပဳလုပ္ေပးသြားပါလိမ့္မည္။မိမိ၏websiteအတြင္းရွိpageမ်ားကို

link ခ်ိတ္ေပးရန္အတြက္မိမိခ်ိတ္လိုေသာpage ကိုေရြးခ်ယ္ေပး႐ံုသာ
ရွိပါသည္။Header ကိုမိမိစိတ္ႀကိဳက္ဖန္တီးၿပီးေသာအခါယင္းေအာက္မွbody text
ဖန္တီးရမည့္အခ်ိန္ေရာက္လာပါၿပီ။ +icon ကိုတစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။ မိမိ၏ page
အတြင္းထည့္သြင္း၍ရႏိုင္သည့္element မ်ားကိုလာ၍ေဖာ္ျပေပး ပါမည္။
အခ်ဳိ႕အရာမ်ားမွာအခေၾကးေငြေပး၍၀ယ္ယူအသံုးျပဳရမည္
ျဖစ္ေသာ္လည္းၾကည့္ေပ်ာ္႐ႈေပ်ာ္website တစ္ခုျဖစ္ရန္အခမဲ့ေပးထားေသာ element
လည္းအေတာ္မ်ားမ်ားရွိပါသည္။မိမိေရြးခ်ယ္ေသာtemplate အေပၚမူတည္ၿပီးမိမိ၏site
အတြင္းထည့္သြင္းႏိုင္မည့္content မ်ားအတြက္ parameter
မ်ားသတ္မွတ္ေပးထားပါသည္။
Theme အေပၚမူတည္ၿပီးထည့္သြင္းႏိုင္မည့္font
အပါအ၀င္အျခားေသာ
အရာမ်ားကြဲလြဲမႈမရွိႏိုင္ပါ။မိမိထည့္ၿပီးေသာစာသားေနရာတြင္အျခားေသာ
စာသားမ်ားထည့္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္မိမိျပင္လိုေသာေနရာရွိစာသားမ်ားကို drag
ဆြဲၿပီးselect လုပ္ပါ။text icon ကိုႏွိပ္ၿပီးစာသားမ်ားကိုေျပာင္းလဲပါ။ drag
and drop သည္weebly၏အေျခခံက်ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။
+menu
ကိုႏွိပ္ၿပီးမိမိထည့္သြင္းလိုေသာအရာကိုေရြးခ်ယ္ပါ။ ယင္းေနာက္ page
အတြင္းမိမိထားလိုေသာေနရာ၌ယင္းကိုထားလိုက္ပါ။ဥပမာျပရမည္ ဆိုလွ်င္image box
ကိုdrag ဖိၿပီးဆြဲပါ။မိမိျပလိုေသာေနရာတြင္ ယင္းပံုရိပ္ ကိုထားၿပီးdrop
ခ်လိုက္ပါ။သို႔ေသာ္drag and drop လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္
ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေပးထားျခင္းမ်ဳိးရွိႏုိင္ပါသည္။Website တစ္ခုကိုစတင္ႏိုင္ရန္
အတြက္မတူညီေသာpage သံုးမ်ဳိးရရွိပါမည္။ယင္းpage တစ္ခုစီကိုedit
လုပ္ရန္လိုေကာင္းလိုႏိုင္သည္။screen ၏ထိပ္ဘက္ပိုင္းတြင္ရွိေသာpage icon
ကိုေခါက္ၿပီးpage အသစ္မ်ားထည့္သြင္းႏိုင္သည္။အလားတူပင္ မိမိ၏page
အမည္မ်ားကိုေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ယင္းpage တို႔သည္drop-down menu
တစ္ခုကိုသံုးၿပီးအခ်င္းခ်င္းအလိုအေလ်ာက္ခ်ိတ္ဆက္ ထားပါသည္။website
အတြက္လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္သြင္းၿပီးၿပီ ဆိုသည့္ အခါscreen
၏အေပၚဘက္တြင္ျမင္ေနရေသာpreview button ကိုတစ္ခ်က္ ေခါက္ၿပီးwebsite
၏အျပင္အဆင္ကိုၾကည့္ပါ။ယင္းwebsite သည္Desktop
ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္မည္သို႔ျမင္ရမည္ကိုလည္းေကာင္း၊ mobile device
ေပၚတြင္မည္သုိ႔ျမင္ရမည္ကိုလည္းေကာင္း ျပသေပး ပါမည္။မ်က္စိေရွ႕တြင္
ျမင္ရသည့္အျပင္အဆင္အားလံုးကိုႀကိဳက္ၿပီဆိုလွ်င္publish button ကိုႏွိပ္ၿပီး
အြန္လိုင္းတင္ႏိုင္သည္။အခမဲ့အြန္လိုင္းတင္ခြင့္ရွိသည့္အျပင္website လိပ္စာ
(URL) တစ္ခုကိုပါဖန္တီးေပးျခင္းမွာWeebly၏ခ်စ္စရာစြမ္းေဆာင္ရည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)
 
 ေစတနာမြန္ၿဖင္႔
ညီလတ္ထြန္း(ဘီအမ္း)
 

♪ “စမတ္ဖုန္းျဖင့္Website ေရးမည္” ♫ Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 8:01 AM Rating: 5 Website တကယ္တမ္းေရးသည့္အခါယခင္ကဆိုလွ်င္HTML ႏွင့္CSS တို႔ကို နားလည္ရန္လိုသည္။သာမန္လူတစ္ေယာက္HTML သံုး၍Website ေရးတတ္ ရန္ႏွစ္ပတ္ခန္႔ေ...

No comments: