၅၀၀ က်ပ္တန္ေငြျဖည့္ကတ္ကို Ooredoo မိတ္ဆက္ - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

၅၀၀ က်ပ္တန္ေငြျဖည့္ကတ္ကို Ooredoo မိတ္ဆက္


ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာတစ္ခုျဖစ္သည့္ Ooredoo သည္ ၄င္းတို႔၏ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား အတြက္ ၅၀၀ က်ပ္တန္ ေငြျဖည့္ ကတ္မ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေစ်းကြက္အတြင္း အဆုိပါ ၅၀၀ က်ပ္တန္ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း တရားဝင္မိတ္ဆက္ျခင္းကို ယခုမွ စတင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး နီးစပ္ရာ ေငြျဖည့္ကတ္အေရာင္းဆိုင္မ်ား တြင္ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီဟု သိရသည္။
Ooredoo သည္ ၄င္းတို႔၏ ၅ ေထာင္က်ပ္တန္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၈၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ျဖန္႔ခ်ိထားသည္ဟု သတင္းထုတ္ ျပန္ထားၿပီး ၅ ေထာင္ က်ပ္တန္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား ထုတ္ေဝရျခင္းမွာလည္း လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။
အျခားေသာဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ ၁ ေထာင္က်ပ္တန္ေငြျဖည့္ကတ္ ကို သာ အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖန္႔ခ်ိန္ေနျခင္းျဖစ္ ၿပီး Ooredoo က ၄င္း၏ အသံုးျပဳ သူမ်ားအတြက္ ၅၀၀ က်ပ္တန္ ေငြျဖည့္ကတ္ကို စတင္ထုတ္ေဝခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
Credit- internetjournal.media

                                                                  ညီလတ္ထြန္း(ဘီအမ္း)
                                                            www.nyilattun.com
၅၀၀ က်ပ္တန္ေငြျဖည့္ကတ္ကို Ooredoo မိတ္ဆက္ Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 3:44 AM Rating: 5 ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာတစ္ခုျဖစ္သည့္ Ooredoo သည္ ၄င္းတို႔၏ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား အတြက္ ၅၀၀ က်ပ္တန္ ေငြျဖည့္ ကတ္မ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္လိုက...

No comments: