အက်ဥ္းသားလူငယ္တစုလြတ္ေၿမာက္ၾကရၿခင္း Game (v1.3)(55MB)2016 Apk - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

အက်ဥ္းသားလူငယ္တစုလြတ္ေၿမာက္ၾကရၿခင္း Game (v1.3)(55MB)2016 Apk


အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွ လြတ္ေၿမာက္ဖို႔ၾကိဳစားေနတဲ႔ အက်ဥ္းသားလူတစ္စုက ကင္းေစာင္႔ရဲမ်ားကို  
                     အဖြဲ႔လိုက္ဘယ္လိုခုခံတိုက္ခိုက္လြတ္ေၿမာက္ၾကရမလဲ ဆိုတာကို ေဆာ႔ကစားမွသိရမွာပါ
                                            လိုအပ္ပါက ေအာက္ကလင္႔မွာေဒါင္းယူလိုက္ပါ

                                                                    DOWNLOAD
                                                               
                                                                    DOWNLOAD
                                                                     
                                                                    DOWNLOAD

                                                          www.nyilattun.com

အက်ဥ္းသားလူငယ္တစုလြတ္ေၿမာက္ၾကရၿခင္း Game (v1.3)(55MB)2016 Apk Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 10:49 AM Rating: 5 အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွ လြတ္ေၿမာက္ဖို႔ၾကိဳစားေနတဲ႔ အက်ဥ္းသားလူတစ္စုက ကင္းေစာင္႔ရဲမ်ားကို                        အဖြဲ႔လိုက္ဘယ္လိုခုခံတိုက္ခိုက္...

No comments: