တစ္လအတြင္း Facebook စိတ္ႀကိဳက္သံုး 2000က်ပ္သာက်မည့္ Plan - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

တစ္လအတြင္း Facebook စိတ္ႀကိဳက္သံုး 2000က်ပ္သာက်မည့္ Plan


Telenor ကဒ္အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္
500 သို႕ "FB" ဟု SMS ပို႕ၿပီး Plan ကို ရယူႏိုင္ပါၿပီ။


➡Mobile Device မွ Facebook အတြက္သာျဖစ္သည္
➡Facebook Video ႀကိဳက္သေလာက္ ၾကည့္ႏိုင္သည္
➡Hotspot ျပန္လႊင့္၍ Computer မွ Browser ျဖင့္ Facebook.com သို႕
၀င္သံုးလွ်င္ ေဘျဖတ္ပါသည္။

ေအာင္ေက်ာ္ခိုင္(ေဆာ့၀ဲၿမိဳ႕ေတာ္)
www.aungkyaw.net
တစ္လအတြင္း Facebook စိတ္ႀကိဳက္သံုး 2000က်ပ္သာက်မည့္ Plan Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 7:31 AM Rating: 5 Telenor ကဒ္အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ 500 သို႕ "FB" ဟု SMS ပို႕ၿပီး Plan ကို ရယူႏိုင္ပါၿပီ။ ➡Mobile Device မွ Facebook အတြက္သာျဖ...

No comments: