ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) - ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ)

728x90 AdSpace

Trending

Android Tutorial

Moblie Knowledge

Sports

Android application

View All

Android Tool

View All

Flash Tool Firmwares

View All

Moblie Knowledge

View All

နည္းပညာစာအုပ္မ်ား

View All

pc software

View All
New

Quik ဆုိတဲ့နာမည္နဲ႔ လိုက္ေအာင္ ဗီဒီယို Editing ကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ႏိုင္တဲ့ Quik Video တည္းၿဖတ္ေဆာ႔ဖ္ဝဲလ္

  Quik ဆုိတဲ့ app ဟာ နာမည္နဲ႔ လိုက္ေအာင္ ဗီဒီယို editing ကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ႏိုင္တဲ့ app တစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ ကိုယ္တိုင္တည္းျဖတ္ေနစရာမလုိ...
Quik ဆုိတဲ့နာမည္နဲ႔ လိုက္ေအာင္ ဗီဒီယို Editing ကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ႏိုင္တဲ့ Quik Video တည္းၿဖတ္ေဆာ႔ဖ္ဝဲလ္ Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 9:14 AM Rating: 5   Quik ဆုိတဲ့ app ဟာ နာမည္နဲ႔ လိုက္ေအာင္ ဗီဒီယို editing ကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္လုပ္ႏိုင္တဲ့ app တစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ ကိုယ္တိုင္တည္းျဖတ္ေနစရာမလုိ...
ကာလာ၊ အလင္းအေမွာင္၊ အသံပုိင္းဆုိင္ရာ tool ေတြ၊ အသံနဲ႔ ပုံရိပ္ကူးေျပာင္းမွဳ ကိုက္ညီေအာင္ အလုိအေလ်ာက္ခ်ိန္ညွိႏိုင္မွဳစတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ေတာ္ေတာ္စုံတဲ႔ - Adobe Premiere Clip V1.1.3.1230 APK [LATEST]
8:08 AM

ကာလာ၊ အလင္းအေမွာင္၊ အသံပုိင္းဆုိင္ရာ tool ေတြ၊ အသံနဲ႔ ပုံရိပ္ကူးေျပာင္းမွဳ ကိုက္ညီေအာင္ အလုိအေလ်ာက္ခ်ိန္ညွိႏိုင္မွဳစတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ေတာ္ေတာ္စုံတဲ႔ - Adobe Premiere Clip V1.1.3.1230 APK [LATEST]

Adobe ရဲ့ ဗီဒီယို editing app ဆုိေတာ့ ေမးေနစရာေတာင္ မလုိေတာ့ပါဘူး။Premiere Clip ကေန  ကာလာ၊ အလင္းအေမွာင္၊ အသံပုိင္းဆုိင္ရာ tool ေတြ၊ အ...
ကာလာ၊ အလင္းအေမွာင္၊ အသံပုိင္းဆုိင္ရာ tool ေတြ၊ အသံနဲ႔ ပုံရိပ္ကူးေျပာင္းမွဳ ကိုက္ညီေအာင္ အလုိအေလ်ာက္ခ်ိန္ညွိႏိုင္မွဳစတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ေတာ္ေတာ္စုံတဲ႔ - Adobe Premiere Clip V1.1.3.1230 APK [LATEST] Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 8:08 AM Rating: 5 Adobe ရဲ့ ဗီဒီယို editing app ဆုိေတာ့ ေမးေနစရာေတာင္ မလုိေတာ့ပါဘူး။Premiere Clip ကေန  ကာလာ၊ အလင္းအေမွာင္၊ အသံပုိင္းဆုိင္ရာ tool ေတြ၊ အ...
ဗီဒီယိုတည္းျဖတ္မွဳအေတြ႔အၾကဳံရွိတဲ့ အသုံးျပဳသူေတြ အၾကိဳက္ေတြ႔ေစမယ္႔ဗီဒီယိုတည္းျဖတ္ေဆာ႔ဖ္ဝဲလ္ - Videoshop Editor v2.5.0 APK [Latest]
7:44 AM

ဗီဒီယိုတည္းျဖတ္မွဳအေတြ႔အၾကဳံရွိတဲ့ အသုံးျပဳသူေတြ အၾကိဳက္ေတြ႔ေစမယ္႔ဗီဒီယိုတည္းျဖတ္ေဆာ႔ဖ္ဝဲလ္ - Videoshop Editor v2.5.0 APK [Latest]

Videoshop ဆုိတဲ့ Android app ကလည္း editing ေကာင္းေကာင္းလုပ္လုိ႔ရတဲ့ ဖုန္း app တစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ ဗီဒီယိုတည္းျဖတ္မွဳအေတြ႔အၾကဳံရွိတဲ့ အသုံးျ...
ဗီဒီယိုတည္းျဖတ္မွဳအေတြ႔အၾကဳံရွိတဲ့ အသုံးျပဳသူေတြ အၾကိဳက္ေတြ႔ေစမယ္႔ဗီဒီယိုတည္းျဖတ္ေဆာ႔ဖ္ဝဲလ္ - Videoshop Editor v2.5.0 APK [Latest] Reviewed by ညီလတ္ထြန္း(နည္းပညာ) on 7:44 AM Rating: 5 Videoshop ဆုိတဲ့ Android app ကလည္း editing ေကာင္းေကာင္းလုပ္လုိ႔ရတဲ့ ဖုန္း app တစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ ဗီဒီယိုတည္းျဖတ္မွဳအေတြ႔အၾကဳံရွိတဲ့ အသုံးျ...

Music Album

View All

Facebook Tutorial

View All

Android Tutorial

View All

Android Myanmar Font

View All